Hyppää pääsisältöön
Sosiaali- ja terveysalan esimiestyön osaajaksi.

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma

Tampereen ammattikorkeakoulu

Sosiaali- ja terveysalan esimiestyön osaajaksi

YAMK-ohjelma tarjoaa tietoa ja taitoa sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja asiakaslähtöiseen kehittämiseen.

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelmasta valmistut sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkinto on tarkoitettu johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville tai niihin pyrkiville alan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille.

Opintosuunnista valitset

  • sosiaali- ja terveysalan johtamisen tai
  • sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaslähtöisen kehittämisen.

Tutkinto-ohjelma painottuu näyttöön perustuvaan johtamis- ja kehittämisosaamiseen. Opintojen myötä saavutat teoreettisesti laajat tiedot alalta ja valmiudet hankkia tutkittua tietoa toimintasi perustaksi. Lisäksi opit arvioimaan kriittisesti oman alasi toimintaa ja kehitystä. 

Valmistuttuasi osaat kehittää sosiaali- ja terveysalan toimintaa näyttöön perustuen. Sinulla on valmiudet toimia asiantuntijana monenlaisissa tilanteissa ja tehtävissä. Saat myös hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajankoulutukseen, julkiseen virkaan tai tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto, ja se on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF, taso 7). Laaja-alainen johtamis- ja kehittämisosaaminen mahdollistaa sinulle kansallisen ja kansainvälisen liikkuvuuden.

Tutustu myös sosiaali- ja terveysalan kehittämisen (yamk) -blogiin!