Hyppää pääsisältöön

Janette Isaksson: YAMK-opinnot olivat hyvin merkityksellisiä omalle urakehitykselleni

Julkaistu 30.11.2022
,
päivitetty 30.11.2022
Tampereen ammattikorkeakoulu
Janette Isaksson_TAMK
Janette Isaksson pitää yhtenä sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-opintojensa parhaana antina taustoiltaan hyvin erilaista opiskelijaryhmää. ”Erilaiset tosielämän tarinat maustoivat teoriatietoa. Opintoihin sisältyvä runsas määrä avoimia opintoja antoi mahdollisuuden päättää itse kiinnostuksen kohteista. Se on ollut äärimmäisen hyvä asia opintojenkin jälkeen pyrkiessäni eri tehtäviin”, hän kertoo.

Kuka olet?

Olen 35-vuotias paljasjalkainen tamperelainen, neljän lapsen uusioperheessä arkea nauttiva urheilun suurkuluttaja. Luonto ja vaellukset on ehdoton ykkösvalintani, kun on tarve päästä vapaalle työviikon jälkeen. Isossa roolissa elämässäni on myös vapaaehtoinen maanpuolustus. Sen parissa kuluu vuosittain useita vuorokausia. Koulutan pääasiallisesti erilaisten teemojen, kuten kenttälääkinnän ja taistelupelastamisen parissa erilaisia kohderyhmiä muun muassa kertausharjoituksissa ja paikallisjoukkojen harjoituksissa.

Millainen työhistoria sinulla on?

Minulla on työuraa hoitoalalla 17 vuotta. Armeijan jälkeen työvuodet lähihoitajana vuodesta 2006 alkaen kuluvat osastotyön, kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen parissa. Valmistuin sairaanhoitajaksi TAMKista vuonna 2015, jonka jälkeen työskentelin pisimmän ajanjakson terveyskeskuksessa, pitäen vastaanottoa työparimallin mukaisesti yhdessä lääkärin kanssa.

Vuoden 2019 joulukuussa sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinto TAMKissa tuli päätökseen. Melko pian valmistumiseni jälkeen sain vinkin entiseltä kollegaltani tehostetun palveluasumisen tiiminvetäjän/palvelukeskuksen varajohtajan työstä, joten sinne suuntasin seuraavaksi. Työni koostui osin sairaanhoidollisesta ja osin hallinnollisesta työstä. Neljän kuukauden intensiivisen perehtymisen jälkeen oli aika siirtyä samassa yrityksessä eteenpäin. Päädyin tehostetun palveluasumisen yksikköön yksikönpäälliköksi. Tarjosimme ympärivuorokautista hoivaa 35 ikäihmiselle. Tehtäväni olivat pääsääntöisesti hallinnollisista töistä koostuvia, mutta tarpeen mukaan osallistuin aktiivisesti myös asukkaiden arkeen hoitajan roolissa. Aluksi pesti oli opintovapaan sijaisuus, mutta muuttui puolen vuoden kuluttua vakituiseksi.

Työskentelyn lomassa suoritin johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon (JYEAT) ja valmistuin kesäkuussa 2022. Heti valmistumisen jälkeen siirryin palvelupäälliköksi ei-ammatillisten kotiin tuotettavien palveluiden pariin, jossa alueeni on Pirkanmaa ja Keski-Suomi. Tiimiini kuuluu 13 esihenkilöä. Henkilökohtaisia avustajia on noin 1 000. Tämän työn parissa olen kasvanut aimo harppauksen eteenpäin ammatillisella tiellä. Työnkuva on muotoutunut äärimmäisen monipuoliseksi, vastuu kasvanut rutkasti ja mahdollisuuksia toteuttaa itseään alan ammattilaisena on loputtomasti.

Syksyllä 2022 aloitin Lapin avoimen yliopiston opiskelijana erikoistumisopinnot palvelumuotoilun parissa. Sillä tiellä tulen olemaan kesään 2023 asti.

Mikä sai sinut innostumaan sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinnosta?

Jo varhaisessa vaiheessa kiinnostukseni esihenkilö- ja hallinnollista työtä kohtaan on ollut suuri. Tiedostin myös vahvasti sen, että jos haluan edetä alalla, se vaatii opintoja avaamaan uusia ovia tulevaisuuteen.

Millaista YAMK-tutkinnon opiskelu oli?

Opiskelun hyviä puolia oli ehdottomasti taustoiltaan kaikenkirjava luokka. Oli todella innostavaa päästä kartuttamaan omaa osaamistaan opinnoissa, jossa ympärillä on porukkaa hyvin erilaisista lähtökohdista. Erilaiset tosielämän tarinat maustoivat teoriatietoa. Paketti oli mielestäni erittäin inspiroiva.

Opinnäytetyöprosessi nousee heti mieleen, kun ajattelen opintojen haastavia vaiheita. Toki siitä selviää kyllä hyvin systemaattisella ja päämäärätietoisella asenteella, etenkin silloin kun rinnalla seisoo todella upea alan ammattilainen, jonka kanssa yhdessä kahlasimme prosessia läpi. Opintojen kuormituksen ymmärtäminen alkuun oli haastavaa. Alun perin ajatukseni oli, että täysipainoinen työ ja aikataulussa suoritetut opinnot onnistuisivat kyllä. Tämä ajatus vaihtui hyvin pian opintovapaaksi. Väittäisin että opintovapaa oli ratkaisu, jonka turvin suoritin opinnot aikataulussa ja keskittyminen oli parempaa.

Mistä teit opinnäytetyösi?

Opinnäytetyöni aiheeni oli ”Käsityksiä ensihoitopalvelusta: tiedottaminen apuna ensihoitopalveluiden resurssien hallinnassa.” Tein sen yhdessä toisen opiskelijan kanssa.

Linkki opinnäytetyöhön: https://www.theseus.fi/handle/10024/263013

Mikä on YAMK-tutkinnon merkitys omalle urallesi?

Opintojen merkitys uralleni on ollut erittäin keskeinen ja merkityksellinen. Se missä olen nyt, ei olisi ollut mahdollista ilman jatko-opintoja.

Opintojen myötä myös oma fokus liittyen tulevaisuuden haaveisiin ja tavoitteisiin on selkiintynyt.

Kenelle suosittelet sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinto?

Suosittelen koulutusta kaikille, joita kiinnostaa sote-alan hallinnolliset työt. Nämä opinnot ovat erinomainen vaihtoehto.

 

Tutustu sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkintoon