Täydennyskoulutus

Sensorisen integraation perusteet, johdanto A-osa

Tule hankkimaan perustietämystä aistitiedon käsittelyn eli sensorisen integraation teoriasta!

Sensorisen integraation perusteet A-osa on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Koulutukseen voivat osallistua mm. fysioterapeutit, toimintaterapeutit, puheterapeutit, psykologit,  kasvatusalan ammattilaiset, neuvoloiden työntekijät tai lasten vanhemmat.

Miksi arjen normaalit rutiinit eivät suju lapselta kuten muilta saman ikäisiltä ja oppiminen on työlästä? Lapsi on jatkuvasti liikkeessä tai vetäytyy.
Lapsi ei osaa leikkiä itsekseen eikä ikäistensä kanssa - ei halua rakentaa palapelejä, askarrella tai piirtää.

Koulutuksen (johdanto A-osa) tavoitteena on auttaa ymmärtämään SI-teorian ja -terapian taustaa, soveltamista arkeen ja saavutettavia hyötyjä.  Toimintaterapeutit ja fysioterapeutit voivat A-osan suoritettuaan jatkaa Sensorisen integraation koulutusta suorittamalla B-osan ja lopulta C-osan, joka tuottaa SI-terapeutin pätevyyden. 

Toteutamme koulutuksen yhteistyössä Sensorisen Integraation Terapian Yhdistys ry:n (Sity ry) kanssa. 

Ota meihin yhteyttä

Lisää sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksia: