Opiskelijoita Hervannassa

Muita väyliä opiskelemaan

Tampereen korkeakouluyhteisö tarjoaa lukuisia väyliä opintojen suorittamiseen. Opiskelumahdollisuutemme tutkintoon johtavasta koulutuksesta, avoimista korkeakouluopinnoista sekä täydennys- ja erikoistumisopinnoista on koottu omille sivuilleen. Tältä sivulta löydät muita mahdollisia väyliä opiskelumahdollisuuksista, jos sinulla on jo aiempi korkeakoulututkinto tai olet opiskelijana toisessa kotimaisessa korkeakoulussa.

Alumniopinnot

Tampereen korkeakoulujen alumniopintojen tarkemmat ohjeet löytyvät erillisiltä alumniopintojen sivuilta.

Tampereen yliopiston alumniopiskeluoikeudesta löydät lisätietoja Opiskelijan oppaan käsikirjasivulta Alumniopiskeluoikeus.

Tampereen ammattikorkeakoulun alumniopinnoista voit lukea lisää TAMKin alumniopintojen sivuilta.

JOO-opinnot

Opinto-oikeus

Joustavalla opinto-oikeudella (JOO) voit hakeutua suorittamaan valinnaisia opintoja Tampereen yliopistossa. Opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. JOO-opinto-oikeuden haku tapahtuu kaikissa yliopistoissa samalla valtakunnallisella lomakkeella joko sähköisesti Joopas-palvelussa tai paperilomakkeella. Sähköinen JOO-haku on käytössä suurimmassa osassa Suomen yliopistoja. Huom! Joopas -järjestelmän käyttö loppuu 31.12.2021.  Tiedotamme JOO-opintojen hakeutumisen muutoksista myöhemmin syksyn 2021 aikana. Otathan järjestelmien käytön päättymisen huomioon opintojen suunnittelussasi. Paperista hakulomaketta käyttävät seuraavat yliopistot: Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto ja Oulun yliopisto.

Joustavaa opinto-oikeutta voivat hakea sekä alempaa ja/tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat että tohtoriopiskelijat.

Opintotarjonta

Tampereen yliopiston opintotarjonnan näet Opiskelijan oppaan opintotiedoista. JOO-opintoihin on jatkuva haku eli opintoihin voi hakeutua milloin vain lukuvuoden aikana. Lukuvuosi on jaettu neljään periodiin. Hakemuksen on hyvä olla Tampereen yliopistolla vähintään kuukautta ennen periodin alkua. Tiedekuntakohtaiset yhteystiedot löydät Joopas-sivustolta.

Miten haet?

JOO-opinto-oikeuden hakemisessa haetaan ensin puoltoa omasta kotiyliopistosta, ja vasta sen jälkeen hakemuksen voi lähettää toiseen yliopistoon. Voit lukea oman yliopistosi puoltoaikatauluista JOOPAS-palvelun sivuilta.

Lähtökohtaisesti opintojesi Tampereen yliopistossa tulee olla sellaisia, joita ei ole omassa kotiyliopistossasi tarjolla. Tarkista kotiyliopistostasi mahdolliset tarkemmat puollon kriteerit. Yliopistoilla voi olla myös vaihtelevia kriteereitä ennen JOO-opintoja suoritettujen opintojen määrästä.

Sinun tulee sisällyttää JOO-opinnot tutkintoosi.

Opiskelijoita kirjastossa

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot

Mitä ovat kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot?

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot on tarkoitettu ulkomaisen korkeakoulututkinnon suorittaneille, joiden tulee tehdä täydentäviä opintoja saadakseen Suomessa kelpoisuuden tiettyä koulutusta edellyttävään tehtävään.

Lisätietoja ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta Suomessa saat Opetushallituksen sivuilta

Jotta hakija voidaan valita kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin, hänellä tulee olla ulkomailla suoritetusta tutkinnosta Opetushallituksen rinnastuspäätös, jossa edellytetään täydentävien opintojen suorittamista. Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoja suorittavat osallistuvat yliopiston varsinaiseen opetukseen kuten esimerkiksi päivisin järjestettäville luennoille ellei vastaavaa koulutusta ole tarjolla täydennyskoulutuksena (kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta). Opinto-oikeus myönnetään määräaikaisena.

Mihin voi hakea?

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin voi hakea seuraaville aloille: luokanopettajakoulutus, lastentarhanopettajakoulutus, pedagogiset opinnot ja opetettavan aineen opinnot. Myös avoimina yliopisto-opintoina on tarjolla joitakin opetettavan aineen opintoja. 

Lisäksi seuraavien alojen kelpoisuusopintomahdollisuuksista voi tiedustella vastaavasta tiedekunnasta: sosiaalityö ja psykologia (yhteiskuntatieteiden tiedekunta) sekä kirjastotoimi (informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta).

Suoritettavat opintojaksot määritellään hyväksytyille Opetushallituksen rinnastuspäätöksen perusteella.

Hakeminen

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin valinta tapahtuu harkinnanvaraisesti hakemusten perusteella.

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin haetaan erillisellä paperilomakkeella. Hakemukseen on liitettävä kopiot ulkomailla suoritetun tutkinnon todistuksesta ja opintorekisteriotteesta sekä kopio Opetushallituksen rinnastuspäätöksestä. Tutkintotodistuksesta ja opintorekisteriotteesta tulee toimittaa auktorisoidun kääntäjän laatimat käännökset ellei dokumenttien alkuperäiskieli ole englanti.

Haku syksyllä alkaviin opintoihin tapahtuu 30.4. mennessä ja keväällä alkaviin opintoihin 30.10. mennessä. Huomaathan, että opintojen lopullinen aloitusaika riippuu suoritettavaksi määritellyistä opintojaksoista ja määritellään erikseen opinto-oikeuden myöntämispäätöksessä

Opetuksesta vastaavat tiedekunnat

Hakemus liitteineen jätetään sen tiedekunnan toimistoon, jolta opiskeluoikeutta haetaan tai lähetetään osoitteella: Ao. tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto. Jos haet useampaan kuin yhteen kokonaisuuteen (esim. opetettava aine ja pedagogiset opinnot), tee jokaiseen kokonaisuuteen oma hakemuksensa.

  • Opetettavan aineen täydentävät opinnot: tiedekunta riippuu opetettavasta aineesta. Tiedekuntien opetustarjontaan voi tutustua opetussuunnitelma- ja opintotarjontatietojen avulla.
  • Opettajan pedagogisten opintojen täydentävät opinnot: kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
  • Luokanopettajan täydentävät opinnot: kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
  • Varhaiskasvatuksen täydentävät opinnot: kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Opintomaksut

Opinnoista peritään avoimen yliopisto-opetuksen mukaista maksua (15e/opintopiste), ellei vastaavaa koulutusta ole tarjolla täydennyskoulutuksena (kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta). Maksu suoritetaan opintojen alkaessa.

Tulosten julkistaminen

Hakeneille lähetetään henkilökohtainen tieto valinnan tuloksesta. Myöntävän päätöksen yhteydessä lähetetään lisätietoa ilmoittautumisesta.

Ristiinopiskelu Tampereen korkeakouluissa

Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana tai vaihto-opiskelijana voit hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi. Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Ristiinopiskelupalvelun kautta voit tarkastella opintotarjontaa, joka on voimassa aina lukuvuoden kerrallaan.