Hakukelpoisuus maisteriohjelmiin

Olet kelpoinen hakemaan suoraan ylempään korkeakoulututkintoon (maisteri, diplomi-insinööri tai arkkitehti), jos olet suorittanut tai suoritat valintaperusteissa ilmoitettuun määräaikaan mennessä

  • soveltuvan kandidaatin tutkinnon
  • soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon
  • soveltuvan 3–4 vuotisen Bachelor-tutkinnon ulkomaisessa korkeakoulussa tai vastaavan koulutuksen. Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tulee antaa oikeus hakea yliopistotasoisiin maisteriopintoihin asianomaisessa maassa.
  • Opistoinsinöörin tutkinnon (koskee hakukohteita Rakennustekniikka (DI) sekä Johtaminen ja tietotekniikka, Pori)

Suoraan ylempään korkeakoulututkintoon hyväksyttäviltä voidaan hakukohteesta riippuen edellyttää täydentäviä opintoja enintään yhden vuoden opintoja vastaavan määrän koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. 

Katso hakukelpoisuuteen liittyvät mahdolliset tarkennukset oman hakukohteesi valintaperusteista.