Tays
Tutkinto-ohjelma

Kliinisen asiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma

Kehittämisosaamisen asiantuntijaksi sosiaali- ja terveysalalle

Kliinisiä asiantuntijoita tarvitaan yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä ja muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Kliinisiä asiantuntijoita tarvitaan yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä ja muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelmasta valmistut terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Saat valmiudet tutkimukselliseen kehittämiseen sekä projekti- ja innovaatiotoimintaan, lähijohtamiseen, ohjaus- ja konsultaatiotehtäviin sekä kliiniseen asiantuntijatyöskentelyyn.

Kliinistä asiantuntijaosaamista tarvitaan erityisesti muuttuvissa olosuhteissa, kun alan palvelujärjestelmät ja toimenkuvat muuttuvat ja kehittyvät. Ylempi tutkinto-ohjelma antaa sinulle valmiudet hankkia tutkittua tietoa toimintasi perustaksi, arvioida kriittisesti oman alasi toimintaa sekä kehittämistarpeita ja kehittää alaa näyttöön perustuen. Saat valmiudet toimia itsenäisesti sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtävissä.

Syksyllä 2021 alkavassa tutkinto-ohjelmassa hakukohteina ovat:

 

Jenna Lamberg ja Sallamaari Isoniemi: Sosiaalisen robotiikan tutkimukselle on tilausta tulevaisuudessa
Sosiaalinen robotiikka tulee mukaan hoitotyön opetukseen
Tutustu kliiniseksi asiantuntijaksi valmistuneen Suvi Saarisen opiskelukokemuksiin
Muuttuva palvelujärjestelmä on mahdollistanut monipuolisen työuran
Tutustu Taija Niiniviidan opiskelijatarinaan
"Hoitotyön käytäntöjen kehittäminen intohimona"
Lue Unit-lehden artikkeli koulutuksesta valmistuneesta Mari Kiurusta
Hengenpelastuksen maailmanmestari on vedessä kuin kotonaan
Kansansairauksia ehkäistään omahoitoa kehittämällä
Kliininen asiantuntija on potilaan tukena