Matto
Tutkinto-ohjelma

Kliinisen asiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma

Matto

Kehittämisosaamisen asiantuntijaksi sosiaali- ja terveysalalla

Kliinisiä asiantuntijoita tarvitaan yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä ja muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelmasta valmistut terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Saat valmiudet tutkimukselliseen kehittämiseen sekä projekti- ja innovaatiotoimintaan, lähijohtamiseen, ohjaus- ja konsultaatiotehtäviin sekä kliiniseen asiantuntijatyöskentelyyn. 

Kliinistä asiantuntijaosaamista tarvitaan erityisesti muuttuvissa olosuhteissa, kun alan palvelujärjestelmät ja toimenkuvat muuttuvat ja kehittyvät. Ylempi tutkinto-ohjelma antaa sinulle valmiudet hankkia tutkittua tietoa toimintasi perustaksi, arvioida kriittisesti oman alasi toimintaa sekä kehittämistarpeita ja kehittää toimialaa näyttöön perustuen. Saat valmiudet toimia itsenäisesti sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtävissä. 

Tutkinnon osaaminen vastaa kansainvälistä asiantuntijasairaanhoitajan Advanced Practice Nurse (APN) -osaamista. Kliinisen asiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma soveltuu myös bioanalyytikoille (AMK) ja röntgenhoitajille (AMK).

Tutkintonimike

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

Koulutustyyppi

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

1,5 vuotta

Koulutuksen laajuus

90 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

TAMK pääkampus

Opiskelumuoto

Multimodaali

Osaamistavoitteet

Valmistut terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Saat valmiudet tutkimukselliseen kehittämiseen sekä projekti- ja innovaatiotoimintaan, lähijohtamiseen, ohjaus- ja konsultaatiotehtäviin sekä kliiniseen asiantuntijatyöskentelyyn. Kliinisiä asiantuntijoita tarvitaan yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa työ- ja toimintaympäristöissä, koska alan palvelujärjestelmät ja toimenkuvat muuttuvat ja kehittyvät. 

Tutkinto-ohjelma antaa sinulle valmiuksia hankkia tutkittua tietoa toiminnan perustaksi, arvioida kriittisesti oman alasi toimintaa ja kehittämistarpeita sekä kehittää toimialaa näyttöön perustuen.

Tutkinnon osaaminen vastaa kansainvälistä asiantuntijasairaanhoitajan Advanced Practice Nurse (APN) -osaamista.

Lisätietoja opetuskielistä

Opetus toteutetaan pääsääntöisesti suomeksi. Opinnoissa käytetään myös englanninkielistä oppimateriaalia.

Koulutuksen sisältö

TAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot sisältävät 30 op syventäviä substanssialan ammattiopintoja. Ne antavat mahdollisuuden syventää kliinisen asiantuntijan osaamistasi sekä teoriassa että kyvyssä soveltaa teoriaa käytäntöön.

Osa syventävistä ammattiopinnoista (25 op) on yhteisiä TAMKin muiden YAMK-koulutusten kanssa. Näitä johtamiseen ja esimiestyöhön sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyviä opintoja voit valita oman kiinnostuksesi ja aikataulusi mukaan.

Opintoihin kuuluu 2 - 4 lähipäivää kuukaudessa. YAMK-opiskelu on pitkälti itsenäistä työskentelyä, etä- ja verkko-opiskelua sekä tiimityöskentelyä. Lähipäivien lisäksi opiskelu vaatii paljon aikaa ja itseohjautuvaa opiskeluvalmiutta.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Sinulla on mahdollisuus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista silloin, kun osaaminen on koulutuksen opintojakson tavoitteiden mukaista. Koulutuksen aikana sinulle annetaan tarkempi ohjeistus AHOT-menettelyyn.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Syksyllä 2019 alkavassa tutkinto-ohjelmassa sinulla on mahdollisuus valita 30 op laajuiset syventävät ammattiopinnot akuuttihoitotyön tai mielenterveys- ja päihdetyön alueelta.

 

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä ja ne on mahdollista suorittaa 1,5 vuodessa.

Syventävät ammattiopinnot muodostuvat valitun suuntautumispolun ammattiopinnoista (30 op) ja TAMKin yhteisistä YAMK-opinnoista (kehittämis-, tutkimus- ja  johtamisopinnot, 25 op). Lisäksi tutkintoon sisältyy vapaasti valittavia opintoja 5 op ja opinnäytetyö, 30 op.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää tutkimus- ja kehittämisvalmiuksiasi. Opinnäytetyö osoittaa kykysi soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja tutkimus- ja kehittämismenetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Se osoittaa myös valmiutesi itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä työelämän kanssa tai yhteisissä hankkeissa. Opinnäytetyön aihe voi liittyä työpaikkasi kehittämistoimintaan, tai voit löytää aiheen myös TAMKin hanketarjonnasta. Opinnäytetyö  tehdään pääsääntöisesti pareittain.

Uramahdollisuudet

Saat valmiudet toimia itsenäisesti alan kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Kansainvälinen kokemus osoittaa, että kliiniset asiantuntijat sijoittuvat hyvin erilaisiin asiantuntijaosaamista ja kehittämistä vaativiin tehtäviin.

Pätevyys

Kliinisen asiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden. Laaja-alainen kehittämis- ja substanssiosaaminen mahdollistaa kansallisen ja kansainvälisen liikkuvuuden.

Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF:n) mukaisia osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. EQF mahdollistaa elinikäisen oppimisen ja tutkintojen joustavuuden Euroopan korkeakoulualueella. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Kliinisen asiantuntijan YAMK-opinnoissa tehdään yhteistyötä TAMKin muiden yksiköiden ja muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Opintojen aikana työelämän kanssa tehdään yhteistyötä liittyen projekti- ja kehittämistehtäviin sekä opinnäytetöihin.

TAMKin tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös Tampereen yliopiston tarjonnasta henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua yliopiston opintojaksoille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa näin yksilöllistä osaamistasi. Voit myös suorittaa opintoja muissa ammattikorkeakouluissa kansallisen opintotarjonnan kautta.

Tutkimuksen painopisteet

Keskeinen näkökulma on kehittämisosaamisen vahvistaminen omalla ammattialallasi. Kehittäminen pohjaa näyttöön perustuvaan tietoon, joten opit opintojen aikana hankkimaan tutkimustietoa ja tarkastelemaan sitä kriittisesti. Opit soveltamaan tätä tietoa kehittämistoiminnassasi kliinisenä asiantuntijana.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. 

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen hakemiseen, voit ottaa yhteyttä TAMKin hakijapalveluihin. Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä koulutuspäällikkö Tiina Mäkiseen, tiina.makinen(at)tamk.fi.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika II 20.3.- 3.4.2019 klo 15:00

Pohjakoulutusvaatimuksena on Ensihoitajan, Kätilön, Sairaanhoitajan tai Terveydenhoitajan AMK-tutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen pisteiden perusteella. 

Hakukelpoisuusvaatimukset

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on Ensihoitajan, Kätilön, Sairaanhoitajan tai Terveydenhoitajan AMK-tutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto (tällöin vaaditaan Opetushallituksen päätös korkeakouluopintojen rinnastamisesta suomalaiseen tutkintoon).

Suomen ulkopuolella suoritetun tutkinnon on oltava valmis hakuajan loppuun mennessä, jos et ole EU- tai ETA-maan kansalainen. Jos haet Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla, sinun on liitettävä hakemukselle kopio haussa käyttämästäsi tutkintotodistuksesta 10.4.2019 kello 15.00 mennessä. Jos alkuperäinen todistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, liitä hakemukselle lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. Lisäksi tutkinnosta pitää olla Opetushallituksen päätös korkeakouluopintojen rinnastamisesta suomalaiseen tutkintoon. Kopio päätöksestä tulee samoin liittää hakemukselle.

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon jälkeen. Työkokemuksen tulee olla sosiaali- ja terveysalalta ja hankittu kevään haussa 31.7.2019 mennessä.

Hakijat, joilla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto korkeakoulututkinnon lisäksi

Poikkeuksena työkokemusvaatimukseen ovat aiemmin opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) suorittaneet, joilta hyväksytään hakukelpoisuuteen kyseisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus. Myös tällöin työkokemusta tulee olla vähintään 36 kuukautta ja sen on oltava sosiaali- ja terveysalalta.

Jos sinulla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, haussa käyttämäsi korkeakoulututkinnon tulee olla suoritettuna kevään haussa niin, että voit ladata kopion tutkintotodistuksestasi hakemuksellesi viimeistään 8.7.2019 kello 15.00.

Aloituspaikkamäärä

Tutkinto-ohjelmaan valitaan 30 opiskelijaa valintakokeen pisteiden perusteella. 

Valintaperusteet

Hakukohde ja aloituspaikat

Hakukohde

Aloituspaikat

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kliininen asiantuntija

30

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella.

Valintakokeesta voit saada 100 pistettä, ja voidaksesi tulla valituksi, siitä on saatava vähintään 20 pistettä.

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. hakutoivejärjestys
  2. arvonta

Työkokemus

Hakukelpoisuusvaatimuksissa kerrotun pohjakoulutuksen lisäksi sinullla tulee olla 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen kevään haussa 31.7.2019 mennessä. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Työkokemus lasketaan täysinä kuukausina. Sinun tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voit saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa työkokemusta tulee olla vähintään 36 kuukautta ja tulee olla alalta, jolle olet hakemassa tai alalta, jolta korkeakoulututkintosi on.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu (YEL = yrittäjäeläkevakuutus, MYEL = viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Valintakoe

Valintakoe pidetään 24.5.2019 kello 9.00-11.00. Valintakokeen jälkeen järjestetään info kello 11.30 alkaen. Infossa vastataan mahdollisiin hakijoiden kysymyksiin ja se kestää noin tunnin. Info ei ole pakollinen.

Valintakoe koostuu kirjallisesta tehtävästä, joka perustuu ennakkoaineistoon. Valintakokeessa hakijan tulee suorittaa kaikki osiot kokeesta hyväksytysti. Valintakokeesta voit saada enimmillään 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakokeeseen kutsuminen

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoekutsut lähetään sähköpostitse noin viikko ennen valintakoetta.

Valintakoeyhteistyö

TAMK ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. TAMKin Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja Kliinisen asiantuntijan hakukohteet hyväksyvät toistensa valintakoetuloksen. Jos haet kumpaankin hakukohteeseen, sinut kutsutaan sen hakukohteen valintakokeeseen, joka sinulla on ylempänä hakutoiveena. Valintakoetuloksen saat kumpaankin hakutoiveeseen.

Ennakkoaineisto

Ennakkoaineisto julkaistaan viimeistään hakuajan alettua Opintopolussa ja Tampereen korkeakouluyhteisön verkkosivuilla (tuni.fi).

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Opiskelijavalinnan erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, lisäaika, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Lisätietoja erityisjärjestelyistä.

Hakumenettely

Lisätietoja hakemisesta saat sivulta Näin haet maisteri- ja YAMK-ohjelmiin.

Liitteet

Hakemusliitteet

Seuraavien todistuskopioiden tulee olla ladattuna hakemukselle 10.4.2019 kello 15.00:

  • ulkomailla suoritettu tutkinto (todistuskopiot käännöksineen ja rinnastamispäätös)
  • pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella)

Muilla suomalaisilla tutkinnoilla (esim. suomalainen korkeakoulututkinto) hakevien ei tarvitse toimittaa todistuskopioita hakuaikana, vaan todistukset tarkistetaan vasta opiskelupaikan saaneilta.

Opiskelemaan valittujen todistuskopiot

Jos tulet valituksi TAMKiin, lataa haussa käyttämiesi koulu- ja työtodistusten kopiot yhteishaun hakulomakkeelle 8.7.2019 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat todistukset. Kopioiden lisäksi TAMK tarkistaa valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Katso tarkemmat tiedot: Näin otat opiskelupaikan vastaan.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolussa viimeistään 28.6.2019. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kaikille hakijoille lähetetään myös sähköinen tuloskirje. Jos tulet valituksi TAMKiin, saat lisäksi sähköpostilla tiedon ja toimintaohjeet.

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Kun saat opiskelupaikan,

  • saat tiedon paikasta sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
  • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolusta
  • ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolussa ja ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi.
  • lähetä kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista hakijapalveluihin saamiesi ohjeiden mukaisesti.
  • tutustu uuden opiskelijan sivuihin.

Varasijavalinta

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Etukäteen on mahdotonta tietää, kuinka monta hakijaa tullaan hyväksymään varasijalta. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi ylempiin hakutoiveisiinsa tai eivät ota saamaansa opiskelupaikkaa vastaan. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta saat tiedon sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen, joten muista seurata sähköpostiasi.

Varasijavalinta päättyy viimeistään 31.7. Mikäli ryhmä saadaan täyteen ennen sitä, eikä uusia hakijoita enää valita varasijoilta, varasijat voidaan perua.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli yhteishaussa viimeistään 12.7.2019 kello 15.00.

Lisätietoja tulosten julkaisusta ja oikaisumenettelystä.