Pilvi
Tutkinto-ohjelma

Kliinisen asiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma

Pilvi

Kehittämisosaamisen asiantuntijaksi sosiaali- ja terveysalalla

Kliinisiä asiantuntijoita tarvitaan yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä ja muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelmasta valmistut terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Saat valmiudet tutkimukselliseen kehittämiseen sekä projekti- ja innovaatiotoimintaan, lähijohtamiseen, ohjaus- ja konsultaatiotehtäviin sekä kliiniseen asiantuntijatyöskentelyyn.

Kliinistä asiantuntijaosaamista tarvitaan erityisesti muuttuvissa olosuhteissa, kun alan palvelujärjestelmät ja toimenkuvat muuttuvat ja kehittyvät. Ylempi tutkinto-ohjelma antaa sinulle valmiudet hankkia tutkittua tietoa toimintasi perustaksi, arvioida kriittisesti oman alasi toimintaa sekä kehittämistarpeita ja kehittää toimialaa näyttöön perustuen. Saat valmiudet toimia itsenäisesti sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtävissä.

Tutkinnon osaaminen vastaa kansainvälistä asiantuntijasairaanhoitajan Advanced Practice Nurse (APN) -osaamista.

Tutustu tarkemmin tutkinto-ohjelman mielenterveys- ja päihdeopintoihin (pdf). Toisena vaihtoehtona opinnoissa on akuuttihoitotyö.

Lue koulutuksesta valmistuneen Mari Kiurun tarina