Hyppää pääsisältöön
Data on a screen

Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelma

Tampereen yliopisto

Nouse datatieteiden tutkimuksen kärkeen

Informaation käsittely on keskeinen osa yhteiskunnan toimintaa ja globaalia kehitystä.

Koulutustyyppi

Tohtori

Tutkintonimike

Filosofian tohtori

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Koulutuksen laajuus

240 op

Kaupunki

Tampere

Informaation käsittelystä on tullut organisaatioiden ja yhteiskunnan toiminnan sekä globaalin kehityksen kannalta tärkeä ydintoiminto. Eri toiminnoista ja tapahtumista kertyy valtavia määriä raakatietoa (dataa), josta pitää johtaa informaatiota eri tarkoituksiin data-analyysin menetelmin. Tietojenkäsittely, ohjelmistot ja tietojärjestelmät ovat nykyään keskeinen osa yhteiskunnan toimintaa, mutta niiden kehittäminen on edelleen erittäin haastavaa.

Data-analyysin ja tietojenkäsittelyn kivijalka on matematiikka ja tilastotiede ja niiden tutkimus. Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelman tavoitteena on tarjota koulutusta, joka antaa valmiudet toimia tutkijana ja asiantuntijana näillä aloilla. 

Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelman tutkimusalat ovat matematiikka, tilastotiede ja tietojenkäsittelyoppi, nämä sisältävät laajasti eri tutkimusteemoja. Tohtoriohjelmassa voi suorittaa filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinnot. Tohtorin tutkinto koostuu tutkimustyötä tukevista jatko-opinnoista 40 op ja väitöskirjasta 200 op.  Korkeasti koulutetuille asiantuntijoille on tarvetta ohjelman edustamilla tutkimusaloilla. Työllisyysnäkymät ovat alan tohtoreilla hyvät. Tule mukaan mielenkiintoiseen tutkimusmaailmaan!

HUOM: Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelma tutkimusaloineen sulautui tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelmaan elokuussa 2021. Järjestelyllä hyödynnetään tutkimusalojen synergioita sekä monipuolistetaan tohtorikoulutuksen sisältöä. Tarvittaessa voit kysyä tarkempia tietoja muutoksista osoitteesta cee.doc.tau(@)tuni.fi

Doctoral programme in Information and Systems - Tampere University