Hyppää pääsisältöön
Ensihoitajana toimit potilaan hyväksi sairaalan ulkopuolella, päivystyksessä tai teho-osastolla.

Ensihoitajan tutkinto-ohjelma

Tampereen ammattikorkeakoulu

Ensihoitaja – auttaja akuuteissa tilanteissa

Ensihoitajana toimit potilaan hyväksi sairaalan ulkopuolella, päivystyksessä tai teho-osastolla.

Ensihoitajan tutkinto-ohjelmassa opit arvioimaan äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan tilaa, käynnistämään ja ylläpitämään peruselintoimintoja ja parantamaan potilaan ennustetta. Ensihoitajana osaat toimia onnettomuustilanteissa ja hoitaa akuutisti sairastuneita potilaita sairaalan ulkopuolella, päivystyspoliklinikalla tai teho-osastolla. Sinulla on halua ja kykyä toimia ihmisten kanssa.

Työ edellyttää oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Ensihoitajakoulutuksesta saat myös sairaanhoitajan pätevyyden. Ensihoitajat työskentelevät erilaisissa hoito- ja ensihoitotyön asiantuntijatehtävissä, jotka vaativat perus- tai erityisosaamista. Työpaikkoja on perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin palveluissa sekä Suomessa että ulkomailla.