Hyppää pääsisältöön
Biolääketiede

Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan koulutus (TkK+DI)

Tampereen yliopisto

Ratkaisuja ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden puolesta

Oletko kiinnostunut tekniikan, biologian ja luonnontieteiden yhdistämisestä? Jos olet, tämä hakukohde on juuri sinulle.

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Hervannan kampus

Haluatko työskennellä ihmisen hyvinvoinnin ja terveellisen elinympäristön sekä näihin liittyvien globaalien haasteiden ratkaisemiseksi? Jos olet kiinnostunut tekniikan, biologian ja luonnontieteiden yhdistämisestä, tämä hakukohde on sinulle erinomainen valinta.

Tarjoamme ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella poikkitieteellisessä tutkinto-ohjelmassa, jossa voit suorittaa joko diplomi-insinöörin tai filosofian maisterin tutkinnon. Diplomi-insinööriksi (DI) opiskellessasi suoritat ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon, jossa voit suuntautua joko lääketieteelliseen tai teolliseen biotekniikkaan.

DI-tutkinnossa voit valita neljästä vaihtoehdosta: Terveysteknologia ja informatiikka painottuu kliinisten ja hyvinvointia mittaavien lääketieteellisten laitteistojen ja tietojärjestelmien kehittämiseen. Lääketieteellisten mikro- ja nanolaitteiden opintosuunnassa paneudutaan pienen mittakaavan antureihin ja toimilaitteisiin, joita käytetään niin ihmisten mittaamiseen kuin eläinkokeita korvaavien solumallien kehitykseen. Biomateriaalitekniikan opintosuunnassa opiskellaan materiaalitekniikkaan ja kudos-materiaali -rajapintaan liittyviä aiheita. Tässä opintosuunnassa on tärkeä tuntea myös sovelluksia, joista syvimmälle opinnoissa mennään kudosteknologiaan. Teollisessa biotekniikassa ja synteettisessä biologiassa syvennytään muun muassa mikrobiologian ja geneettisesti muokattujen bakteerien hyödyntämiseen kestävässä tuotannossa.

Tutkinto-ohjelma antaa erinomaiset valmiudet kansainväliseen työelämään, jossa kyky toimia yhteistyössä eri alan asiantuntijoiden kanssa on yksi keskeinen menestystekijä.

Tutustu bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan opiskeluun

maria

Biotekniikan tyyppisellä alalla ei ole tosin ihan yksiselitteistä, mikä lopulta on oman alan työtä. Melkein kaikki työhän on joka tapauksessa soveltavaa. Suosittelisin jokaista ennemminkin miettimään, kokeeko olevansa enemmän generalisti vai spesialisti. Haluaako paneutua syvällisesti yksittäisiin asioihin vai kiinnostavatko kokonaisuudet ja laajemmat yhteydet. Teknisen alan opinnot antavat hyvät valmiudet kumpaan tahansa, Maria toteaa.