Hyppää pääsisältöön

Äkillisen kriisityön ohjaajakoulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

3 opintopistettä

Toteutusaika

31.8.-8.12.2023

Hakuaika

25.1.2023-18.6.2023

Hinta

520 € (sis. alv 24 %)

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Verkko-opinnot

Opintojen taso

Muut opinnot

Äkillisen kriisin kokeneen ihmisen kohtaaminen ja tukeminen vaatii osaamista, tule syventämään ammattitaitoasi!

Äkillisen kriisityön ohjaajakoulutus antaa valmiuksia äkillisen kriisin kokeneiden ihmisten kohtaamiseen ja tukemiseen ammattitaitoisesti.

Kriisityössä on keskeistä ihmisten erilaisten reaktioiden tunnistaminen, kohtaaminen, tukeminen, selviytyminen sekä tarvittaessa jatkoavun piiriin ohjaaminen. Äkillisen kriisityön ohjaajakoulutus keskittyy nykypäivän eurooppalaisiin suosituksiin kriisin kohtaamisessa, joita ovat muun muassa oikea-aikaisuus sekä aistialtistusten huomioiminen.

Koulutus perustuu tuoreimpaan tutkimus- ja kokemustietoon, jossa onnistuneen kriisityön avulla kriisitapahtuma tulee osaksi kriisin kohdanneen elämää ja kokemusta, eli hänen elämäntarinaansa.

Koulutuksen sisältö

  • kriisi-interventioita ohjaavat periaatteet 
  • kriisityön eettisyys ja esteellisyys 
  • kriisiauttamisen tarkoitus ja tavoitteet 
  • reaktiot kriisissä 
  • kriisi-interventioiden ajoitus ja annostelu 
  • kehon reaktiot ja niiden rauhoittaminen 
  • lapset ja nuoret kriisitapaamisessa/-istunnossa 
  • kriisityö konkreettisesti (tehtävä tai harjoittelu) 
  • kriisiauttamiskokemusten jakaminen 
  • auttajan oma jaksaminen ja voimavarat 

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutukseen osallistumisedellytyksenä sosiaali-, terveys- tai kasvatus/opetusalan koulutus tai vastaava osaaminen. Koulutus antaa valmiuden toimia myös kunnan, oppilaitoksen tai muun organisaation kriisiryhmässä. 

Koulutukseen otetaan max. 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Koulutuksen aikataulu

Syksy 2023

31.8., 1.9. sekä 8.12.2023 klo 8.30- 15.30.

Koulutuksen toteutustapa

Koulutukseen kuuluu kolme lähitapaamista verkon välityksellä, ja tämän lisäksi muuten itsenäistä työskentelyä. Koulutukseen kuuluu myös kriisitapaamisen toteuttaminen paikan päällä omassa työssä tai työympäristössä. Vaihtoehtoisesti voi suorittaa myös kouluttajalta saatavan tehtävän. Myös kirjallisuuteen ja lähdeaineistoon tutustuminen on osa koulukset toteutusta. Huom! Lähipäivissä läsnäolovelvollisuus.

Vastuukouluttaja

Johanna Vilppola, Mielenterveys- ja päihdehoitotyön lehtori TAMK
Kasvatustieteen tohtori, psykiatrinen sairaanhoitaja
Kriisi- ja poikkeusolojen erikoistumisopinnot
Defusing- ja debriefing- ohjaaja/kouluttaja
Työnohjaaja (Story ry)