Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Opiskeluoikeuden uudelleen myöntäminen

Opiskelija, joka ei ole yliopiston määräämällä tavalla ilmoittautunut läsnä olevaksi tai poissa olevaksi, menettää yliopistolain (558/2009) 43 §:n mukaan opiskeluoikeutensa. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on kirjallisesti haettava oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Hakemus opiskeluoikeuden palauttamiseksi on tutkintokohtainen. Hakemuksen opiskeluoikeuden palauttamiseksi löydät sivulta Unohtuiko ilmoittautuminen.

Opiskeluoikeuden palautus alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen yhteydessä

Jos opiskelija on laiminlyönyt lukuvuosi-ilmoittautumisen ja hakee oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi ennen seuraavan lukuvuoden ilmoittautumisajan päättymistä, opiskeluoikeuden palauttamisesta päätetään opiskelijapalveluissa. Tällöin hakemukseen ei tarvitse liittää opintosuunnitelmaa.

Mikäli opiskelija on laiminlyönyt ilmoittautumisen vähintään kahtena peräkkäisenä lukuvuotena, opiskeluoikeuden palauttamisesta päätetään tiedekunnassa. Hakemukseen tulee liittää toteutettavissa oleva opintosuunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi. Tällöin myös suositellaan ohjauskeskustelun käymistä tutkinto-ohjelman koulutusasiantuntijan kanssa ennen hakemuksen jättämistä.

Opiskeluoikeuden palauttaminen jatkokoulutuksen tutkintojen yhteydessä

Jos opiskelija on laiminlyönyt lukuvuosi-ilmoittautumisen ja hakee oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi ennen seuraavan lukuvuoden ilmoittautumisajan päättymistä, opiskeluoikeuden palauttamisesta päätetään opiskelijapalveluissa. Tällöin hakemukseen ei tarvita liitteitä.

Mikäli opiskelija on laiminlyönyt ilmoittautumisen vähintään kahtena peräkkäisenä lukuvuotena, opiskeluoikeuden palauttamisesta päätetään tiedekunnassa. Ota yhteyttä tutkinto-ohjelman koulutusasiantuntijaan ennen hakemuksen jättämistä. Hakemukseen tulee liittää vapaamuotoinen vastuuohjaajan lausunto opintojen ja tutkimuksen etenemisestä. Tarkista myös mahdolliset tiedekuntakohtaiset lisävaatimukset.

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Harkinnassa otetaan huomioon opiskelijan esittämät sellaiset elämäntilanteeseen liittyvät seikat, jotka selkeästi ovat estäneet opiskelun. Selvityksessä voi tarkemmin yksilöidä syyn (esim. sairaus, äitiys-, isyys-, tai vanhempainvapaa, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, huippu-urheilu tai muu elämäntilanteeseen liittyvä seikka). Tällaiseksi seikaksi ei katsota esim. tutkinnon suorittamista toisessa oppilaitoksessa eikä työssäoloa.

Seuraavat seikat voivat johtaa opiskeluoikeuden palauttamatta jättämiseen:

  • Opiskelijalla on vähän tai ei lainkaan Tampereen yliopistossa suoritettuja tutkinto-ohjelmaan sopivia opintoja;
  • Aiemmin suoritetut opinnot katsotaan tutkintokohtaisten määräysten, opiskeluoikeuden määräaikaisuuden tai muun säännön perusteella vanhentuneiksi;
  • Tutkinto-ohjelmalla tai tiedekunnalla ei ole mahdollisuutta tarjota tutkintoon kuuluneita tai siitä puuttuvia opintoja;
  • Mikäli opiskelijan ei ole tarkoitus suorittaa koko tutkintoa. Tässä tapauksessa opiskelijaa ohjataan mahdollisuuksien mukaan täydentämään osaamistaan erillisten opintojen kautta (esimerkiksi avoimessa yliopistossa).
  • Opiskelija ei pyynnöstä huolimatta täydennä hakemustaan tai opintosuunnitelma ei ole toteuttamiskelpoinen

Päätös opiskeluoikeuden palauttamisesta annetaan opiskelijalle kirjallisesti. Jos päätös on myönteinen, opiskelijan on ilmoittauduttava yliopistoon läsnäolevaksi. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan uudelleenkirjaamismaksu 35 € (Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista 4 §).

Julkaistu: 21.2.2019
Päivitetty: 29.8.2023