Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Hakeutuminen kasvatustieteen maisteriopintoihin varhaiskasvatuksen opiskelijoille

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaan vain kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa suorittamaan valitut opiskelijat* voivat hakea oikeutta kasvatustieteen maisterin tutkintoon erillisellä hakemuksella. Valintaperusteet syksystä 2024 eteenpäin päätetään alkuvuodesta 2024.

Kevääseen 2024 saakka KM-tutkinto-oikeuden myöntäminen perustuu KK-tutkinnon opintojen etenemiseen tavoiteaikojen puitteissa ja opinnoissa menestymiseen. Hakulomakkeella tulee laatia KM-opinnoista suunnitelma, jonka avulla opinnot voi suorittaa tavoiteajassa. Maisteritutkinnon suorittamisen tavoiteaika on 2 vuotta.

Hakea voi opiskelija, joka 

  • on ilmoittautunut läsnä olevaksi 
  • on suorittanut vähintään 120 op KK-tutkintoon sisältyviä opintoja (tarkempia vaatimuksia suorittujen opintojen suhteen ei ole). 

Hakumahdollisuus nykyisillä valintaperusteilla on avoinna 9.6.2024 saakka. Hakemuksia käsitellään seuraavina ajankohtina: 

  • 6.12.2023 mennessä tulleet hakemukset käsitellään ja päätökset tehdään viimeistään 22.12.2023
  • 17.3.2024 mennessä tulleet hakemukset käsitellään ja päätökset tehdään viimeistään 29.3.2024
  • 9.6.2024 mennessä tulleet hakemukset käsitellään ja päätökset tehdään viimeistään 26.6.2024

Hae opiskeluoikeutta hyvissä ajoin ennen kasvatustieteen kandidaatiksi valmistumista, sillä hakemisen ajankohdalla ei ole merkitystä kokonaisopiskeluajan pituuteen.

Mikäli haet opiskeluoikeutta vasta lähellä valmistumista kasvatustieteen kandidaatiksi, odota maisterioikeutta koskevaa päätöstä ennen kuin jätät Sisussa valmistumispyynnön. Valmistumista haetaan uuden opiskeluoikeuden mukaisen opintosuunnitelman kautta.

Tarvittaessa voit olla yhteydessä opintopalveluihin

Hakemuksen laatiminen: 
Hae oikeutta kasvatustieteiden maisterin tutkintoon oheisella Forms-lomakkeella. Hakemukseen ei tarvita liitteitä. Opintosuoritukset tarkastetaan suoraan Sisusta, kun hakemus otetaan käsittelyyn. 

Päätös valinnasta lähetetään opiskelijalle tiedoksi tuni.fi -sähköpostiosoitteeseen yllä esitetyn aikataulun mukaisesti. 

Huom!  

Myös tätä opiskelijavalintaa koskee yhden paikan säännös: opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden (1.8.-31.12. tai 1.1.-31.7.) aikana alkavasta koulutuksesta. Esimerkiksiksi keväällä 2024 haettu ja myönnetty KM-opiskeluoikeus lasketaan keväällä 2024 alkaneeksi opiskeluoikeudeksi. Se ei estä ottamasta vastaan opiskelupaikkaa syksyllä 2024 alkavasta koulutuksesta. 

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautumistieto kirjataan opiskelijalle opintopolku.fi-järjestelmään automaattisesti, kun hyväksymistieto on saapunut Tampereen yliopiston opintotoimistoon. 

Kun saat kasvatustieteen maisterin tutkinto-oikeuden: 

  • Laadi uutta opiskeluoikeutta vastaava opintosuunnitelma Sisuun: Kasvatustieteiden koulutus, varhaiskasvatus (Varhaiskasvatus 2023–2024) 

  • Merkitse laatimasi opintosuunnitelma ensisijaiseksi opintosuunnitelmaksi 

  • Käytä jatkossa vain uuden opiskeluoikeuden mukaista opintosuunnitelmaa – kun olet valmistumassa kandiksi, hae valmistumista uuden opiskeluoikeuden mukaisesta opintosuunnitelmasta 

  • Maisterivaiheen opintoja on periaatteessa mahdollista aloittaa jo kasvatustieteen kandidaatin tutkinto-opintojen aikana – suosittelemme kuitenkin ensisijaisesti alemman korkeakoulututkinnon suorittamista loppuun ennen maisterivaiheen opintojen aloittamista. Mikäli suoritat tutkintoja osittain samanaikaisesti, huomaa selvittää mahdolliset opintotukea koskevat rajoitukset. 

Sisu-ohjeita: 

 

* Poikkeuksena ovat jo aiemmin kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittaneet varhaiskasvatuksen kandidaattiopiskelijat. Tampereen yliopiston tutkintosäännön 11 §:n perusteella: "Uutta opiskeluoikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä saman koulutusalan tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen, johon hakijalla on jo opiskeluoikeus tai jonka hakija on jo suorittanut, ellei tiedekunnan valintaperusteista muuta johdu." 

Julkaistu: 19.9.2023
Päivitetty: 3.11.2023