Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Siirtyminen suoraan ylempään korkeakoulututkintoon

Jos sinulla on jo opiskeluoikeuden alkaessa suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto ja opiskeluoikeus sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon, voit hakea tietyin edellytyksin opiskeluoikeuden muutosta opiskellaksesi suoraan pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa varten. Samalla luovut kandidaatin tutkinto-oikeudesta.

Arvio pohjatutkinnon soveltuvuudesta ja mahdollisista pohjatutkintoa täydentävistä opinnoista tehdään tiedekunnassa.

Vararehtorin päätös Opiskeluoikeuden muutoksen periaatteet -siirtyminen suoraan ylempään korkeakoulututkintoon (päätös 18.2.2019: TAU/518/501/2019). Ja ko. päätöstä täsmentävä ohje: vararehtorin päätös Täydentävien opintojen linjaukset Tampereen yliopistossa 1.8.2021 alkaen (päätös 29.6.2020: TAU/2693/501/2020) ja

Linkit toimivat kampusverkossa tai VPN-yhteydellä.

Yleiset periaatteet opiskeluoikeuden muutoksen hyväksymiselle 1.8.2021 alkaen 

  • Jos sinulla on jo soveltuva pohjatutkinto ja mahdollinen muu osaaminen, joiden perusteella olisit voinut tulla valituksi varsinaisessa opiskelijavalinnassa suoraan ylempään korkeakoulututkintoon, voidaan sinun opiskeluoikeuttasi hakemuksesta muuttaa ja siirtää sinut suorittamaan pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa.
  • Jos taas sinulla on eri alan pohjatutkinto etkä olisi voinut sen perusteella tulla valituksi varsinaisessa opiskelijavalinnassa suoraan ylempään korkeakoulututkintoon, ei sinua voida siirtää suorittamaan pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa. Voit suorittaa tällöin alkuperäisen opiskeluoikeutesi mukaisesti ensin kandidaatin tutkinnon. Kandidaatin tutkintoon voidaan lukea hyväksi opintoja aiemmasta tutkinnosta opintojen hyväksilukuohjeiden mukaisesti.   

Hakeminen

Siirtymistä haetaan Opiskeluoikeuden muutoshakemus -lomakkeella, jonka löydät opiskelun lomakkeet -sivulta. Liitä hakemukseen kopiot tutkinto- ja muista todistuksista, joiden nojalla kelpoisuus voidaan todeta. Palauta hakemus ja esitä alkuperäiset todistukset sen tiedekunnan opintopalveluissa, jonka tutkintoa hakemus koskee. Vaihtoehtoisesti voit toimittaa myös kopion alkuperäisestä todistuksesta ja linkin Oma opintopolku -palveluun, josta tutkinnon suorittamisen voi todentaa.

Tiedekunnan dekaani tekee päätöksen opiskeluoikeuden muutoksesta. 

Opiskeluoikeuden muutos saattaa edellyttää täydentävien opintojen suorittamista. Tiedekunta arvioi täydentävien opintojen tarpeen hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Täydentävien opintojen laajuus voi olla enintään 60 op. Täydentäviä opintoja varten on oma lomakkeensa, joka liitetään opiskeluoikeuden muutoshakemukseen. 

Huomaathan, että opiskeluoikeuden muutos saattaa vaikuttaa opintotukeesi. Lisätietoja tästä saat Kelasta. 

Opintosuunnitelman tekeminen

Kun siirtosi ylempään korkeakoulututkintoon on hyväksytty ja tieto kirjattu opiskeluoikeuteesi, tulee sinun tehdä uusi opintosuunnitelma Sisussa.

HUOM! Uuden opintosuunnitelman luomisessa kannattaa huomioida, että sillä voi olla vaikutuksia ilmoittautumisiin, joita ei ole vielä vahvistettu. Opetukseen ilmoittautuminen voi edellyttää opintojakson kuulumista opiskeluoikeuden mukaiseen ensisijaiseen suunnitelmaan ja muutostilanteissa tämä ehto ei välttämättä täyty. Lue lisää opetukseen ilmoittautumisen ohjeista. Jos mahdollista, opintosuunnitelman muutokset kannattaa ajoittaa aikaan, jolloin keskeneräisiä ilmoittautumisia ei ole.

Toimi näin:

  1. Tee hops uuden opiskeluoikeutesi mukaiseen koulutukseen. Oikea koulutus on muotoa x:n maisterikoulutus.
  2. Tarkista, että päivittämäsi opintosuunnitelma on ensisijainen. Tarvittaessa muuta se ensisijaiseksi kolmen pisteen valikosta.
  3. Suunnittele opintosi uuteen opintosuunnitelmaan. Lue lisää opintosuunnitelman tekemisestä Sisussa.
  4. Siirtyessäsi suoraan maisterivaiheeseen sinulle saatetaan määrittää täydentäviä opintoja. Lue lisää täydentävistä opinnoista ja niiden suunnittelusta Sisussa. 

Julkaistu: 25.2.2019
Päivitetty: 16.11.2023