Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Tavoitteelliset suoritusajat ja opiskeluoikeuden voimassaolo

Tutkintojen tavoitteelliset suorittamisajat on säädetty yliopistolaissa. Opintoaikojen rajaaminen koskee niitä kandidaatin ja maisterin tutkinto-oikeuksia, jotka ovat alkaneet 1.8.2005 tai sen jälkeen. Opiskelijalla on velvollisuus seurata jäljellä olevaa tutkinnon suorittamisaikaa.

Tutkintojen tavoitteelliset suorittamisajat:

  • alempi (kandidaatin) korkeakoulututkinto: kolme lukuvuotta
  • ylempi (maisterin tai DI/A) korkeakoulututkinto: kaksi lukuvuotta paitsi psykologian maisterin tutkinto kaksi ja puoli lukuvuotta
  • lääketieteen lisensiaatin tutkinto: kuusi lukuvuotta

Opintoaikojen rajaaminen ei koske muita kuin edellä mainittuja tutkintoja suorittavia opiskelijoita.

Tutkinnon suorittaminen alkaa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaanottaa opiskelupaikan yliopistossa.

Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa. Sekä kandidaatin että maisterin tai DI/A -tutkintoa suorittavalle tutkinnon suorittamisaikaa tulee siis 5+2 vuotta.

Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään yhtä vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa. Pelkästään kandidaatin tutkintoa suorittavalle tutkinnon suorittamisaikaa tulee 3+1 vuotta.

Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa. Pelkästään maisterin tai DI/A -tutkintoa suorittavalle tutkinnon suorittamisaikaa tulee 2+2 vuotta.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa (6 + 2).

Tutkinnon suorittamisaikaa KULUTTAA:

  • läsnä olevaksi ilmoittautuminen eli normaali opiskelu
  • kahden lukukauden yli menevä muu poissaolo (ennen 1.8.2015 alkaneissa opinto-oikeuksissa neljän lukukauden yli menevä muu poissaolo)
  • lukukaudet, joina opiskelija ei ole ilmoittautunut läsnä eikä poissa olevaksi

Tutkinnon suorittamisaikaa EI KULUTA:

  • poissa olevaksi ilmoittautuminen, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Poissaolon syy on selvitettävä opintotoimistoon.
  • poissaolo muusta syystä: tätä poissaoloa sallitaan enintään kaksi lukukautta (ennen 1.8.2015 alkaneissa opinto-oikeuksissa enintään neljä lukukautta).

Kahden lukukauden yli menevät muut poissaolot kuluttavat suorittamisaikaa. Muuksi poissaoloksi lasketaan mikä tahansa muu kuin vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä johtuva poissaolo.

Tohtorintutkinnon ohjeellinen suorittamisaika

Tohtorintutkinnon ohjeellinen suorittamisaika on neljä vuotta. Tarkka suorittamisaikataulu sovitaan opinto- ja ohjaussuunnitelmassa yhdessä ohjaajien kanssa.

Julkaistu: 21.2.2019
Päivitetty: 6.9.2022