Hyppää pääsisältöön

Opiskeluoikeuden passivointi

Opiskelijoille, joille on joulukuussa 2019 lähetetty ennakkotieto opiskeluoikeuden passivoinnista, lähetetään lisätietoa opiskeluoikeuden passivoinnista kirjeitse, kun prosessi seuraavan kerran toteutetaan.


Opiskeluoikeuden passivointi koskee vain ennen 1.8.2005 opiskelupaikkansa vastaaottaneita opiskelijoita. 1.8.2005 ja sen jälkeen opiskelupaikkansa vastaanottaneita opiskelijoita koskee opintoaikojen rajaus.

Kriteerit, joilla opiskeluoikeus passivoidaan:

 • Opiskelija on vastaanottanut alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavan opiskeluoikeuden ennen 1.8.2005
 • Opiskelija ei ole suorittanut tarkasteluhetkeä edeltävinä kolmena peräkkäisenä lukuvuotena yhtään opintosuoritusta. Tätä kriteeriä sovelletaan riippumatta siitä, onko opiskelija ilmoittautunut läsnä tai poissa olevaksi.
 • Lakisääteisestä syystä johtuvat poissaolot huomioidaan opiskelijan hyväksi.

Opiskeluoikeus tarkastetaan lukuvuosittain huhtikuussa ennen seuraavan lukuvuoden ilmoittautumisen avautumista. Huhtikuussa tehtävästä tarkastelusta huolimatta kaikki lukuvuoden päättymiseen mennessä suoritetut opintopisteet huomioidaan. Opiskelijalle tiedotetaan opiskeluoikeuden passivoinnista henkilökohtaisesti. Keväällä 2020 tarkastellaan opintosuorituksia lukuvuosilta 2017-2018, 2018-2019 ja 2019-2020.

Opiskeluoikeus säilyy passivoinnista huolimatta, mutta opiskelija

 • ei voi ilmoittautua läsnä tai poissa olevaksi.
 • ei pääse yliopiston tietojärjestelmiin.
 • ei voi kuulua ylioppilaskuntaan eikä voi saada opintososiaalisia etuuksia.
 • voi luopua opiskeluoikeudestaan kokonaan.
 • voi opiskella halutessaan avoimessa yliopistossa. Opiskelu avoimessa yliopistossa on maksullista.
 • voi anoa opiskeluoikeuden aktivointia tiedekunnalta milloin tahansa myöhemmin, kun pystyy opiskelemaan tavoitteellisesti.

Opiskelija voi halutessaan vedota elämäntilanteeseen liittyvään seikkaan, joka selkeästi on estänyt opiskelun (esim. sairaus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa, luottamustoimi, huippu-urheilu, muu vaikea elämäntilanne). Vedotessaan elämäntilanteeseensa opiskelijan tulee esittää väitteidensä tueksi riittävä näyttö.

 

Ennakkotieto opiskeluoikeuden passivoinnista

Opiskeluoikeuden passivointi on tekniikan alalla ollut käytössä 1.8.2015 alkaen ja 1.1.2020 alkaen passivointi otetaan käyttöön myös muilla aloilla. Tämän vuoksi joulukuussa 2019 lähetetään ennakkotieto mahdollisesta opiskeluoikeuden passivoinnista 1.8.2020 alkaen niille opiskelijoille, jotka eivät aiemmin ole kuuluneet passivointikäytännön piiriin ja eivät ole suorittaneet opintoja lukuvuosien 2017-2018, 2018-2019 tai syyslukukauden 2019 aikana.

Huomaathan, että opiskeluoikeuden passivointi ei tarkoita opiskeluoikeuden menettämistä, vaan voit milloin tahansa myöhemmin hakea opiskeluoikeuden aktivointia. Ennakkotieto opiskeluoikeuden passivoinnista ei siis vaadi sinulta välittömiä toimia. 

Mikäli opintojen jatkaminen on ajankohtaista, tutustu huolella opiskelijan oppaaseen, tarkista tutkinto-ohjelmasi voimassa oleva opetussuunnitelma ja tutusti tarkasti siirtymäsääntöihin. Tarvittaessa saat apua opintojen suunnitteluun tiedekuntien ohjaustahoilta.

 

Opiskeluoikeuden aktivoinnin hakeminen

Opiskeluoikeuden aktivointia kannattaa hakea vasta kun pystyy opiskelemaan tavoitteellisesti tutkinnon suorittamiseksi. Passivoitu opiskeluoikeus aktivoidaan tutkinnon suorittamista varten. Opiskeluoikeuden aktivointia haetaan tiedekunnalta.

Jatkaakseen opintojaan ja ilmoittautuakseen läsnä olevaksi opiskelijan tulee:

 • Tehdä tiedekunnalle kirjallinen hakemus opiskeluoikeuden palauttamiseksi.
 • Liittää hakemukseen toteuttamiskelpoinen valmistumiseen tähtäävä opintosuunnitelma. Opintosuunnitelman mukaisen opintojen etenemisen tulee olla keskimäärin 30 opintopistettä vuotta kohden.
 • Maksaa uudelleenkirjaamismaksu 35 euroa
Julkaistu: 21.2.2019
Päivitetty: 24.11.2023