Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops)

Opintojen suunnittelu on keskeinen ja välttämätön osa yliopisto-opiskelua. Yliopistolaki, tutkintosääntö ja opetussuunnitelma määrittelevät tietyt reunaehdot tutkinnon sisältöä ja laajuutta koskien. Näiden raamien puitteissa sinulla on mahdollisuus tehdä omia kiinnostuksiasi, tavoitteitasi ja elämäntilannettasi vastaavia valintoja opintojen eri vaiheissa. Opintojen suunnittelu auttaa hahmottamaan opintosi kokonaisuutena, helpottaa opintojen etenemisen seuraamista ja tukee oman osaamisen ja asiantuntijuuden rakentamista.  

Tällä sivulla on tutkinto-ohjelma/tiedekuntakohtainen ohjeistus sinua koskevasta hops-prosessista.

Mikä HOPS on? 

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma on sinun suunnittelutyösi ja asiantuntijuutesi kehittymisen väline. HOPS-prosessin aikana pohdit ja arvioit pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteitasi, oppimistasi, opiskeluelämäntilannettasi sekä työelämäsuuntautumistasi itsenäisesti ja yliopiston toimijoiden kanssa. HOPS-prosessissa tunnistat jo syntynyttä osaamistasi ja laadit itsellesi tavoitteet ja aikataulun tavoitteittesi toteuttamiseen. HOPS-prosessi myös sitouttaa sinua päämäärätietoiseen tavoitteiden saavuttamiseen ja mahdollistaa oppimisen ja osaamisen arvioinnin ja etenemisen seurannan. Saat tukea oppimiseen ja opintosuunnitelman laatimiseen niin tutkinto-ohjelmasi toimijoilta kuin yliopiston yhteisistä tukipalveluista.

Opintosuunnitelman ohjaus tapahtuu opiskelijan omista tarpeista, lähtökohdista ja tavoitteista lähtien. Opintosuunnitelman laatimisessa opetussuunnitelma on keskeisin ohjaava dokumentti. Ohjaukseen osallistuvat tutkinto-ohjelman opintohallinto, opettajat, opettajatuutorit, opiskelijatuutorit, vertaiset ja yliopiston tukipalvelut eri tarpeissa. Opintosuunnitelman ohjauksen tavoite on hyvinvoiva, tutkinnon tavoitteet saavuttanut asiantuntija.

Keskeinen osa HOPS-prosessia on Sisu-opintotietojärjestelmään tehty opintosuunnitelma. Sisussa tekemäsi hops on lähtökohtaisesti hyväksytty, jos se noudattaa opetussuunnitelman vaatimuksia. Joissakin tilanteissa opintokokonaisuuden sisältö on määritetty erikseen hyväksyttäväksi tai jos muokkaat vapaan suunnittelun tilassa opintokokonaisuuden sisältöä, sinun tulee se hyväksyttää erikseen. 

HOPSin laatiminen ja päivittäminen - päämäärä ohjaa suunnittelua

HOPSin laatimisen edellytyksenä on tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelman tunteminen. Lähtökohtana on myös omien henkilökohtaisten tavoitteidesi pohtiminen ja kirkastaminen. Suunnitelmaa laatiessa on tärkeää pitää huolta siitä, että se tukee opintojen sujumista ja hyvinvointia. Sähköisessä opintosuunnitelmassa kuvaat tutkinnon suorittamiseksi tarvittavat opintokokonaisuudet ja yksittäiset opintojaksot, opintojen etenemisjärjestyksen ja aikataulun.

Vinkkejä hopsin laatimiseen ja päivittämiseen

 1. Perehdy tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelmaan. Selvitä mistä osista tutkintosi koostuu, millaisia valintoja voit ja sinun kannattaa tehdä, sekä miten osaamisesi karttuu opintojen varrella.
 2. Jos palaat tauolta opiskelujen pariin, selvitä opintosuunnitelmasi päivittämistarve. Lisätietoa Opintosuunnitelman teko ja ajoitus Sisussa 
 3. Onko sinulla aiempaa hankittua osaamista, jota tunnistat ja haluat tunnustaa osaksi tutkintoasi? Tutustu opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtaisesti hyväksiluvun mahdollisuuksiin. Lisätietoja saat opintojakson opettajalta tai tutkinto-ohjelmasi opintohallinnon asiantuntijalta.
 4. Selvitä ja ennakoi mahdollisten valintojen tekemisen aikataulu. Johda itse opintopolkuasi!
 5. Tutustu vaihto-opiskelu- ja työharjoittelumahdollisuuksiin kotimaassa ja ulkomailla. Pohdi kuinka sinä hyödynnät mahdollisuudet opiskelusi aikana.  
 6. Jokaiseen tutkintoon on vähintäänkin mahdollista  sisällyttää kansainvälistymiskokonaisuus. Mitä opintoja sinä aiot suorittaa? 
 • Sisu-opintotietojärjestelmässä teet henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (hops) sekä ilmoittaudut opetukseen ja seuraat opintojesi etenemistä.
 • Opasjulkaisun kautta pääset helpommin tutustumaan koko yliopiston opetustarjontaan ja opintokokonaisuuksiin, koska voit suodattaa opintojaksotarjontaamme ja opintokokonaisuuksia haluamillasi tavoin.
 • Opiskelijan oppaan käsikirjasivujen kautta löydät tietoa ja ohjeita ylipäänsä opiskeluun, opintojesi suunnitteluun ja Sisun käyttöön

HOPSisi päivittyy ja tarkentuu opintojen edetessä

Opiskelijana sinun tulee arvioida ja päivittää opintosuunnitelmaasi opintojen edetessä säännöllisesti sekä tarpeen mukaan tilanteen ja suunnitelmien tarkentuessa tai muuttuessa. HOPS kulkee ja kehittyy mukanasi koko opintojen ajan välineenä, joka tukee opintojen suunnittelua, opintoihin liittyvien valintojen tekemistä ja opintojen kokonaisuuden hallintaa. Samalla se antaa mahdollisuuden tarkastella oman oppimisesi, osaamisesi ja asiantuntijuutesi kehittymistä sekä työelämäsuuntautumista. 

Opintopiste vastaa noin 27 tuntia työtä - vuositavoite on 60 opintopistettä

Yliopisto-opintojen laajuus ilmoitetaan opintopisteinä (op). Opintojen opintopistemäärä määräytyy niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Laskennallisesti yhden opintopisteen  suorittaminen vaatii opiskelijalta keskimäärin 27 tunnin työpanosta. Tämä voi sisältää esimerkiksi lähi- tai verkko-opetusta sekä itsenäistä työskentelyä.Tarvittava työmäärä voi vaihdella huomattavasti opiskelijan omien opiskelutaitojen ja -mahdollisuuksien mukaan.

Päätoimisesti opiskeltaessa yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työ vastaa 60 opintopistettä.

Miten opintojen suunnittelua tuetaan? 

Opiskelijana vastaat itse omien opintojesi suunnittelemisesta ja osaamisesi kehittämisestä, HOPSin laatimisesta, sen päivittämisestä ja käytöstä opiskelun arjessa, sekä opintoihin liittyvien valintojen tekemisestä. Sinulle on tarjolla monenlaista tukea: 

 • Opintojen alussa orientoivissa opinnoissa tutustut omaan tutkintorakenteeseen ja HOPSin tekemiseen.  
 • Saat ohjausta HOPS-prosessin etenemiseen ja opintosuunnitelman laatimiseen mm. oman tiedekuntasi henkilökunnalta ja opettajatuutorilta
 • Voit osallistua erilaisiin tilaisuuksiin, joissa esitellään vapaasti valittavia opintokokonaisuuksia  (esim. Opintosuunnistus)
 • Voit osallistua yrityspäiviin ja muihin tilaisuuksiin, missä pääset miettimään opiskelutavoitteitasi myös työelämän näkökulmasta  
 • Tarvittaessa voit hyödyntää yliopiston muita ohjauspalveluita esimerkiksi valintojen tekemisen tueksi  

 

Julkaistu: 29.1.2019
Päivitetty: 12.6.2024