Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Vapaasti valittavien opintojen tarjonta

Voit sisällyttää tutkintosi vapaasti valittaviin opintoihin muiden tutkinto-ohjelmien ja/tai tiedekuntien tarjoamia opintokokonaisuuksia tai muita vapaasti valittaviksi opinnoiksi tarjolla olevia opintoja. 

Alta löytyy tietoa tiedekuntien ja tutkinto-ohjelmien sekä muiden opintoja tarjoavien tahojen vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta. Tiedekuntien/tutkinto-ohjelmien tarjoamat opinnot on jaoteltu tieteenalojen mukaisesti. Tieteenalaluokituksen pohjana on tutkintonimikkeisiin perustuva alojen luokittelu. Lisäksi tietoa löytyy opetettavien aineiden opinnoista sekä Kielikeskuksen ja HUBSin opintotarjonnasta. 

Tutkinto-ohjelmien ja tiedekuntien tarjoamat opinnot on jaoteltu seuraavasti:

 • Hallintotieteet ja kauppatieteet
 • Humanistiset tieteet: filosofia, historia, kielet, kirjallisuustiede, logopedia, viestintä
 • Kasvatustieteet
 • Luonnontieteet: bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka (FM), informaatiotutkimus, matematiikka ja tilastotiede, tietojenkäsittelytieteet, ja lääketiede
 • Psykologia ja terveystieteet
 • Tekniikan alat: automaatiotekniikka, bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka (DI), konetekniikka, materiaalitekniikka, rakennustekniikka, sähkötekniikka, teknis-luonnontieteellinen, tietojohtaminen, tietotekniikka, tuotantotalous, ympäristö-, energia- ja biotekniikka
 • Yhteiskuntatieteet: journalistiikka, mediatutkimus, politiikan tutkimus, sosiaalityö, yhteiskuntatutkimus

Huomaathan seuraavat seikat:

 • Arkkitehtuurikoulutus tarjoaa vapaasti valittavia opintoja vain yhdyskuntasuunnittelussa ja ensisijaisesti rakennustekniikan opiskelijoille.
 • Lääketieteen lisensiaatin koulutus ei tarjoa vapaasti valittavia opintoja muiden koulutusten opiskelijoille. 
 • Monitieteiset viestintätieteiden sekä bioteknologian ja biolääketieteen koulutusten tarjoamat opinnot on eriytetty eri tieteenalojen alle opintosuuntien mukaan.
 • Teknis-luonnontieteellinen koulutus tarjoaa sekä tekniikan että luonnontieteiden opintoja, mutta kaikki opinnot on sijoitettu tekniikan alojen alle.

Julkaistu: 25.2.2019
Päivitetty: 17.6.2024