Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Orientaatio opintoihin

Orientaatio

Yliopisto-opintoihin tutustuminen ja uuteen elämäntilanteeseen valmistautuminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen opetuksen alkua. Tätä varten yliopistolla on suunniteltu tueksesi orientaatiokokonaisuus. Orientaatio sisältää sekä kaikille uusille opiskelijoille yhteiset materiaalit ja tapahtumat että tutkinto-ohjelmien omat orientoivat opinnot, jotka voivat jatkua koko alkusyksyn. Orientoituminen vaatii oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta. Tutustu siis orientoivaan materiaaliin jo kesän aikana ja osallistu orientaatioviikolla elokuun lopulla.

Orientoituminen opintoihin Tampereen yliopistolla alkaa Uuden opiskelijan tervetulosivulta. Sivulle on koottu tärkeimmät ohjeet opintojen aloittamiseen sekä muihin käytännön asioihin. Tervetulosivu on orientaation kotipesä, josta löydät tarvitsemasi aikataulut, oppaat ja linkit. Tutustu sivuun jo hyvissä ajoin kesän aikana!

Orientaatio jatkuu elokuussa kaikille opiskelijoille yhteisellä Moodle-alueella. Sieltä löydät syventävät tiedot opiskelun käytänteistä, opintojen suunnittelusta, ohjauksen ja hyvinvoinnin tuesta sekä opiskelijan palveluista. Moodlen materiaaleihin tutustuminen on todella tärkeä askel valmistautumisessa uusiin opintoihin. Käy materiaalit läpi siis huolella. Moodle-alueelle pääset kirjautumaan tästä linkistä. Moodle-alueelle kirjautumista varten sinun tulee rekisteröidä TUNI-tunnuksesi IT-palveluiden ohjeiden mukaisesti. Huomioithan että TUNI-tunnuksesi aktivoituvat toden teolla vasta 1.8. uuden lukuvuoden käynnistyessä, jolloin pääset tutustumaan Moodlen sisältöihin.

Opintosi alkavat toden teolla orientaatioviikolla. Vuonna 2024 orientaatioviikko Tampereen yliopistolla järjestetään 19.-23. elokuuta. Viikolla tapaat opiskelijatuutorisi, pääset tutustumaan kampuksiin ja opiskelutovereihisi, saat tärkeää tietoa opinnoista tutkinto-ohjelmassasi sekä tutustut opiskelijan palveluihin Palvelumessuilla 20.-21.8. Orientaatioviikolla tehdään myös ensimmäisen opiskeluperiodin opintojaksovalinnat, joten osallistuminen on tuikitärkeää jos haluat aloittaa opintosi heti syksyllä. Oman tutkinto-ohjelmasi orientaation tiedot löydät Opiskelijan oppaasta. Klikkaamalla listasta omaa tutkinto-ohjelmaasi saat selville milloin ja missä oma orientaatioviikkosi viimeistään alkaa. Sivut päivittyvät juhannukseen 2024 mennessä.

Miten yliopistossa opiskellaan?

Yliopistossa opiskelet itseäsi varten ja kartuttaaksesi omaa osaamistasi. Opiskelu yliopistossa eroaakin lukio-opiskelusta juuri opiskelijan vastuun suhteen. Rakennat itse oman opintopolkusi mielenkiintosi mukaan ja hankit sellaisen ammattitaidon, josta itselle on hyötyä tulevaisuudessa. Vastaat myös itse ajankäytöstäsi ja siitä, että saat suoritettua riittävän määrän opintoja esimerkiksi opintotukeen tai opintoaikaan nähden.

Opintojaksot eli kurssit voivat olla toteutettu hyvin monella eri tavalla. Osaan opintojaksoista sisältyy luennot ja tentti, osa sisältää harjoitustöitä yksin tai ryhmässä, laboratorioharjoituksia, vierailuluentoja tai yritysvierailuja. Opintojaksoja voidaan järjestää myös verkkokursseina tai muiden itseopiskelukeinojen avulla. Lähes jokaiseen tutkintoon voi sisällyttää myös harjoittelua, jossa pääsee tutustumaan käytännön työtehtäviin.

Tampereen yliopistolla opintojen suorittaminen on joustavaa ja yksilökohtaista. Yliopistolla  huomioidaan opiskelijoiden tarpeet tasapuolisesti. Saavutettavuus takaa henkilökohtaisista ominaisuuksista riippumattoman mahdollisuuden luontevaan tutkinnon suorittamiseen tavoiteajassa.

Opiskelun monipuolisuutta voi laajentaa suorittamalla opintoja muissa yliopistoissa, myös ulkomailla. Opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai JOO-sopimuksen (joustava opinto-oikeus) avulla muissa kotimaisissa yliopistoissa. Tampereen korkeakoulujen (Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu & Poliisiammattikorkeakoulu) välillä on mahdollista suorittaa opintoja ristiinopiskeluna.

Julkaistu: 20.2.2019
Päivitetty: 16.5.2024