Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Orientaatio opintoihin

Tampereen yliopisto ja TAMK

Miten yliopistossa opiskellaan?

Yliopistossa opiskelet itseäsi varten ja kartuttaaksesi omaa osaamistasi. Opiskelu yliopistossa eroaakin lukio-opiskelusta juuri opiskelijan vastuun suhteen. Rakennat itse oman opintopolkusi mielenkiintosi mukaan ja hankit sellaisen ammattitaidon, josta itselle on hyötyä tulevaisuudessa. Vastaat myös itse ajankäytöstäsi ja siitä, että saat suoritettua riittävän määrän opintoja esimerkiksi opintotukeen tai opintoaikaan nähden.

Opintojaksot eli kurssit voivat olla toteutettu hyvin monella eri tavalla. Osaan opintojaksoista sisältyy luennot ja tentti, osa sisältää harjoitustöitä yksin tai ryhmässä, laboratorioharjoituksia, vierailuluentoja tai yritysvierailuja. Opintojaksoja voidaan järjestää myös verkkokursseina tai muiden itseopiskelukeinojen avulla. Lähes jokaiseen tutkintoon voi sisällyttää myös harjoittelua, jossa pääsee tutustumaan käytännön työtehtäviin.

Tampereen yliopistolla opintojen suorittaminen on joustavaa ja yksilökohtaista. Yliopistolla  huomioidaan opiskelijoiden tarpeet tasapuolisesti. Saavutettavuus takaa henkilökohtaisista ominaisuuksista riippumattoman mahdollisuuden luontevaan tutkinnon suorittamiseen tavoiteajassa.

Opiskelun monipuolisuutta voi laajentaa suorittamalla opintoja muissa yliopistoissa, myös ulkomailla. Opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai JOO-sopimuksen (joustava opinto-oikeus) avulla muissa kotimaisissa yliopistoissa.

 

Miten opintoja suunnitellaan?

Vaikka yliopisto-opiskelussa oletkin vastuussa oman opintopolkusi rakentamisesta, opintojen suunnittelu pohjautuu tutkinto-ohjelmasi tutkintorakenteeseen, johon voit tutustua opinto-oppaassa. Kannattaa myös tutustustua opintojen suunnittelun ja HOPSin tekemisen periaatteisiin ja SISU-ohjeisiin:

Jos tarvitset apua opintojen suunnittelussa ja HOPSin tekemisessä, ole yhteydessä oman tiedekuntasi ohjauspalveluihin. Jos tuntuu, että opiskelut eivät lähdekään toivotulla tavalla sujumaan, voit olla yhteydessä yhteisiin ohjauspalveluihin.

Julkaistu: 20.2.2019
Päivitetty: 20.9.2022