Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Tampereen korkeakoulujen ristiinopiskelu

Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Poliisiammattikorkeakoulun läsnä olevat tutkinto- ja vaihto-opiskelijat voivat hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta. Ristiinopiskelu on mahdollista myös TAMKin ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijoille.

Lukuvuoden 2023–2024 ristiinopiskeluopintoihin voi hakeutua 31.5.2024 asti, ja lukuvuoden 2024 - 2025 ristiinopiskeluopintoihin voi hakeutua 1.8.2024 alkaen. Ristiinopiskelupalvelun kautta saamasi opiskeluoikeus oikeuttaa sinua opiskelemaan vain palvelussa valitsemiasi opintoja. Opinto-oikeus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan, kuitenkin niin, että päättyneen lukuvuoden kesäopintoja on mahdollista suorittaa 31.8. saakka. Mikäli et suorita opintoja ennen em. ajankohtaa ja haluat edelleen suorittaa opinnot, tulee opiskeluoikeutta hakea uudelleen seuraavaksi lukuvuodeksi.

Ennen opintoihin hakeutumista, varmista opintojen soveltuvuus omaan tutkintoosi tiedekunnan tai koulutusyksikön ohjeistuksesta. Tämän jälkeen opintoihin hakeudutaan ristiinopiskelupalvelun kautta. Voit hakeutua opintoihin aina toukokuun loppuun asti. Mikäli olet aiemmin hakeutunut ristiinopiskelijaksi ja haluat hakeutua vielä muihin opintoihin, kirjaudu ja valitse lisää opintoja.

Huom! Sinun ei tarvitse hakeutua opintoihin ristiinopiskelupalvelun kautta 

 • kotikorkeakoulun tai kotikampuksen omiin opintojaksoihin
 • mikäli sinulla on jo oman tutkintosi myötä opiskeluoikeus opintoihin

Ohjeet Polamkin opiskelijalle

 1. Tutustu oman korkeakoulusi ohjeistukseen.
 2. TAMKin ja Tampereen yliopiston opintotarjonta löytyy ristiinopiskelupalvelusta. Voit rajata tarjontaa korkeakoulun ja opetuskielen mukaan.
 3. Opintoihin hakeudutaan avoimen yliopiston hakupalvelun lomakkeen kautta. Huomaa, että TAMKille ja Tampereen yliopistolle on omat lomakkeensa!
 4. Hakeutumisen jälkeen saat tarkemmat ohjeet sähköpostiisi.
 5. Lue sivun alareunasta kohdekorkeakoulun ohjeet.
Tampereen yliopisto

Opintojen suunnittelu

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijana voit usein valita tutkintoosi valinnaisia opintoja varsin vapaasti. Ristiinopiskeluopinnot lisäävät mahdollisuuksiasi valita tutkintoosi monipuolisia valinnaisia opintoja.

Huom! Ennen kuin hakeudut ristiinopiskeluopintoihin, tarkista oman tiedekuntasi ohjeistus opintojen suunnittelusta ja valinnaisten opintojen sisällöstä. Voit tutustua opintotarjontaan ristiinopiskelupalvelussa. Palvelun kautta haet opiskeluoikeutta haluamiisi Tampereen ammattikorkeakoulun tai Poliisiammattikorkeakoulun opintoihin.

Opiskelijat suunnittelevat opinnot HOPSissa.

Opintoihin hakeutuminen

Tampereen ammattikorkeakoulu

Jotta voit suorittaa opintoja Tampereen ammattikorkeakoulussa, tarvitset opiskeluoikeuden kyseisille opintojaksoille.  Hae opiskeluoikeutta riittävän ajoissa, että ehdit ilmoittautua opetukseen ammattikorkeakoulun aikataulujen mukaisesti. Hakeutuminen tapahtuu ristiinopiskelupalvelussa, jossa voit poimia haluamiasi opintoja opintokoriisi ja vahvistaa opiskeluoikeuden hakemisen (muista vielä vahvistaa hakeminen poimittuasi opintojaksot opintokoriin!). On tärkeää, että vahvistamisen jälkeen noudatat saamiasi toisen korkeakoulun ohjeita. Kirjaudu ristiinopiskelupalveluun tuni-sähköpostiosoitteellasi.

Mikäli olet saanut opiskeluoikeuden toisen korkeakoulun opintojaksoille jo oman tutkinto-ohjelmasi kautta, sinun ei tarvitse hakeutua kyseisiin opintoihin ristiinopiskelupalvelussa. Tämä ohje koskee esimerkiksi bioteknologian ja biotekniikan tutkinto-ohjelmassa opiskelevia. Jos olet epävarma oman tutkinto-ohjelmasi myötä syntyvistä opiskeluoikeuksista muihin korkeakouluihin, varmista asia omasta tiedekunnastasi.

Opintojakson toteutukseen ilmoittautuminen ja tieto ilmoittautumisen hyväksynnästä

TAMKin opintojaksojen toteutuksiin ilmoittaudutaan sähköisesti opiskelijan työpöydän PAKIN kautta (https://pakki.oma.tamk.fi -> HOPS -> Ilmoittautumiset-välilehti). Huomaathan ilmoittautuessasi, että opintojaksolla voi olla useita toteutuskertoja. Ristiinopiskeluun on laitettu tarjolle opintojakson tietty toteutus (oma toteutusnumero). Tarkista vielä opintojakson toteutussuunnitelmasta opintojakson toteutuksen ajankohta, esitietovaatimukset sekä opetuksen järjestämiseen liittyvät muut asiat.

Muista ilmoittautua opintoihin hyvissä ajoin periodin ilmoittautumisaikana. Ilmoittautumisajat TAMKin 1. - 4. periodilla löydät opiskelijan oppaasta.

Tarkista vielä ennen opintojen aloittamista PAKISTA, onko sinut hyväksytty ristiinopiskelun opintojakson toteutukselle. Kaikki eivät välttämättä mahdu toteutukselle - opiskelijat valitaan TAMKin tutkinnon ja koulutuksen etusijaperiaatteella, myös osallistujamäärä voi olla rajattu. Etusijalla ovat TAMKin oman koulutuksen opiskelijat, toissijaisina ovat ristiinopiskelupalvelun kautta tulevat Tampereen yliopiston opiskelijat, ellei muuta ole sovittu.

Tarkemmat tiedot opintojen ajankohdista ja tilatiedoista löydät Lukkarikoneesta, https://lukkarit.tamk.fi/. Voit syöttää opintojaksototeutuksen tunnuksen (esim. 5T00BJ53-3002) Lukkarikoneen hakusanakenttään.

Jos et ilmoittautumisesta huolimatta aio suorittaa opintoja, peruuta ilmoittautumisesi.

Poliisiammattikorkeakoulu

Hakeutuminen tapahtuu ristiinopiskelupalvelussa, jossa voit poimia haluamiasi opintoja opintokoriisi ja vahvistaa opiskeluoikeuden hakemisen (muista vielä vahvistaa hakeminen poimittuasi opintojaksot opintokoriin!). On tärkeää, että vahvistamisen jälkeen noudatat saamiasi toisen korkeakoulun ohjeita. Kirjaudu ristiinopiskelupalveluun TUNI-sähköpostiosoitteellasi.

Polamkin opintoihin ei tarvitse ilmoittautua enää erikseen, vaan ristiinopiskelupalvelussa oikeuden hakeminen on samalla ilmoittautuminen kyseiselle opintojaksolle. Määräaika ilmoittautumiselle on kerrottu opintojakson tiedoissa.

Kaikki ristiinopiskelijat eivät välttämättä mahdu opetukseen, sillä opiskelijamäärä voi olla rajattu, ja etusijalla ovat Polamkin omat tutkinto-opiskelijat ja vaihto-opiskelijat. Ristiinopiskelutarjonnassa olevilla opinnoilla on kuitenkin aina oma kiintiö ristiinopiskelijoille.

Opiskelijoille ilmoitetaan opintojaksolle pääsystä sähköpostitse. Samalla opiskelijat saavat vierailijaoikeuden Polamkin Moodleen sekä ohjeet kirjautumisesta opintojakson Moodle-alueelle.

Jos et ilmoittautumisesta huolimatta aio suorittaa opintoja, peruuta ilmoittautumisesi, jotta paikkasi vapautuu seuraavalle opiskelijalle.

Opintojen suorittaminen

Tampereen ammattikorkeakoulu

Osallistu opetukseen totetutussuunnitelmaan kirjattujen ohjeiden ja vastuuopettajan antamien ohjeiden mukaisesti.

TAMKissa opiskelija antaa opintojaksopalautteen opintojakson toteutuksesta tai sen osasta. Palautteen kerää ja käsittelee opintojakson toteutuksen vastuuopettaja. Palautetta käytetään opintojaksojen kehittämiseen.

Opettaja arvioi opinnot ja merkitsee arvosanan TAMKin opintorekisteriin, jonka näet PAKIN kautta.

Poliisiammattikorkeakoulu

Mikäli ilmoittautumisesi opintoihin hyväksytään, voit suorittaa opintojaksot saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Polamkissa opiskelija antaa opintojaksopalautteen opintojaksosta. Palautteen kerää ja käsittelee opintojakson vastuuopettaja. Palautetta käytetään opintojaksojen kehittämiseen.

Opettaja arvioi opinnot ja merkitsee arvosanan Polamkin opintorekisteriin. Suoritus siirtyy kotikorkeakoulun opintorekisteriin automaattisesti

Opintojen suorittamisen jälkeen

Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston välillä opintosuoritukset siirtyvät opintorekisteristä toiseen vuorokauden sisällä suorituksen kirjaamisesta.

Poliisiammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston välillä opintosuorituksia siirretään noin kuukauden välein.

Tarkistathan opintorekisterisi!

Opintojen hyväksyntä ja sisällyttäminen tutkintoosi arvioidaan omassa kotikorkeakoulussasi.

Ohjeet Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijalle

Opintoihin hakeutuminen

Kaikkiin opintoihin hakeudutaan avoimen yliopiston hakupalvelun lomakkeella.

 1. Valitse hakupalvelussa Etsi opintoja. Avautuvasta valikosta voit rajata hakua.
  Avoimen yliopiston hakupalvelun etusivu. Vasemmassa reunassa kuvake, jota klikkaamalla pääsee etsimään haluamiaan opintoja.
 2. Oikea lomake löytyy opinnon koodilla: Polamk-Tampereen yliopisto ristiinopiskelu tai opinnon nimellä: Polamk-Tampereen yliopisto ristiinopiskelu/cross-institutional studies. Klikkaa Valitse ja sulje avautunut ikkuna. Huom! TAMKin opintoihin on oma lomake, lue ohjeet TAMKin opiskelijan käsikirjasta.
  Opintohakua voi rajata opinnon koodin tai opinnon nimen mukaan. Molemmissa rajausvaihtoehdoista avautuu avoin kenttä, johon voi kirjoittaa tekstiä. Haku rajautuu Etsi-painikkeella. Painamalla Valitse pääset valitsemaan haluamasti opinnot.
 3. Ilmoittaudu -painikkeesta avautuu ponnahdusikkuna. Valitse Hakulomake, jos sinun on mahdollista tunnistautua esim. verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella (Suomi.fi tunnistautuminen).
 4. Jos sinun ei ole mahdollista tunnistautua verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, valitse lomakkeeksi Muut. Sinuun ollaan yhteydessä tunnistautumisen hoitamiseksi.
  Valitse lomaketyyppi, jolla ilmoittaudut. Käytä Hakulomaketta, jos käytössäsi on Suomi.fi-tunnistautuminen. Valitse Muut, jos Suomi.fi-tunnistautuminen ei ole mahdollista.
 5. Täytä tarvittavat tiedot hakulomakkeelle
 6. Tärkeää: käytä sähköpostiosoitteena Polamkin sähköpostiosoitetta ja kirjoita Viesti-kenttään opintojakson koodi ja nimi, mille olet hakeutumassa. Voit hakeutua samalla lomakkeella useammalle yliopiston opintojaksolle.  
 7. Tallenna lomake.
 8. Opiskeluoikeutesi rekisteröidään opintotoimistossa. Varaudu muutaman päivän viiveeseen.
 9. Kun opiskeluoikeus on rekisteröity, saat sähköpostiisi tarkemmat ohjeet mm. käyttäjätunnuksen (tuni-tunnus) käyttöönotosta ja opetukseen ilmoittautumisesta. Lue ja noudata ohjeita!

Opintoihin ilmoittautuminen ja tieto ilmoittautumisen hyväksynnästä

Kun olet ottanut tuni-tunnukset käyttöön, ilmoittaudu toteutukselle. Huomaa, että oikeus suorittaa opintojakso(t) varmistuu vasta, kun ilmoittautumisesi toteutukselle on hyväksytty.
Yliopisto-opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu Sisu-opintotietojärjestelmässä, kirjaudu tuni-sähköpostiosoitteella ja salasanalla. Ennen kuin opetukseen voi Sisussa ilmoittautua, tulee vähintään yhden opintosuunnitelman (HOPS) olla luotuna.

Tutustu seuraaviin ohjeisiin:

Jos kurssille ilmoittautuneita joudutaan rajaamaan, etusijalla ovat lähtökohtaisesti Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat. Muuten opiskelijat valitaan kunkin tiedekunnan etusijaperiaatteiden mukaisesti.

Huom! Kielten koulutuksessa, ennen tiettyjen kielten opintojaksoja, on suoritettava pakollinen lähtötasokoe. Nämä kielten opintojaksot näet opiskelijan oppaan vapaasti valittavat opinnot-sivulta (Humanistiset tieteet > Kielten koulutuksen vapaasti valittavien opintojen tarjonta (ITC)). Tiedot lähtötasokokeista taas löytyvät opetussuunnitelmasta. Kokeet järjestetään yleensä kerran vuodessa ennen opintojen alkua elokuussa. Kielikeskuksen tarjoamista kieliopinnoista voit lukea vapaasti valittavat opinnot -sivulta, kohdasta Kielikeskus.  

Opintojen suorittaminen

Mikäli ilmoittautumisesi opintoihin hyväksytään, voit suorittaa opintojaksot opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Jos et ilmoittautumisesta huolimatta aio suorittaa opintoja, ilmoita asiasta vastuuopettajalle. Muista seurata sähköpostiasi, saat sitä kautta tärkeitä tietoja koskien opintojen suorittamista. Kirjaudu yliopiston oppimisympäristöihin (esim. Moodle, EXAM) tuni-sähköpostiosoitteellasi.

Opintojen suorittamisen jälkeen

Kun olet suorittanut opintoja Tampereen yliopistossa, suoritustieto siirtyy Poliisiammattikorkeakoulun rekisteriin. Opintosuoritukset siirtyvät noin kuukauden välein. 

Tarkista kotikorkeakoulusi opintorekisteristä, että ristiinopiskelun kautta suorittamasi opinnot on kirjattu rekisteriin.

Lisätietoja:

 • Poliisiammattikorkeakoulu: ristiinopiskelu [at] polamk.fi (ristiinopiskelu[at]polamk[dot]fi)
 • Tampereen ammattikorkeakoulu: it-helpdesk [at] tuni.fi (it-helpdesk[at]tuni[dot]fi)
 • Tampereen yliopisto: opintotietojarjestelmat.tau [at] tuni.fi (opintotietojarjestelmat[dot]tau[at]tuni[dot]fi)
Julkaistu: 26.2.2019
Päivitetty: 7.5.2024