Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Siirtymäaikasäännöt ja vastaavuudet (aiemmat opetussuunnitelmakaudet)

Tällä sivulla julkaistaan menneisiin opetussuunnitelmien vaihdoksiin liittyvät siirtymäaikasäännöt, vastaavuustaulukot ja ohjeet.

Uudemmat tiedot on julkaistu sivulla Siirtymäaikasäännöt ja vastaavuudet.

 

Tutkintosäännön mukaan tutkintoon myönnetty opiskeluoikeus sisältää oikeuden opetussuunnitelmassa mainittujen tutkintoon kuuluvien opintojen suorittamiseen. Tutkintojen suorittamisen aikana tehdyt opintokokonaisuudet, opintojaksot, opinnäyte, kypsyysnäyte sekä kielitaidosta saadut merkinnät ja jatkotutkintojen opintosuoritukset eivät pääsääntöisesti vanhene ja ne lasketaan alkuperäisen laajuisina tutkintoihin.

Tiedekuntaneuvostot päättävät tarkemmista opintosuoritusten voimassaolon ja vanhenemisen perusteista. Tiedekuntien vahvistamissa siirtymäsäännöissä voidaan myös kuvata kootusti opintojaksojen vastaavuuksia silloin, kun tutkinto-ohjelmassa siirrytään vanhasta opetussuunnitelmasta uuteen opetussuunnitelmaan.

Sisun opetussuunnitelmiin on pyritty määrittämään opintojaksoille selkeät vastaavuudet. Sisussa opetussuunnitelman mukainen opintojakso voi automaattisesti näkyä suoritettuna vanhempana versiona tai vaihtoehtoisesti löydät merkityt vastaavuudet opintojaksoesitteen "korvaavuudet" -välilehdeltä. Joitakin vastaavuuksia ei ole pystytty yksiselitteisesti määrittämään Sisuun ja ne löydät tältä sivulta.

Julkaistu: 3.4.2024
Päivitetty: 10.6.2024