Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Siirtymäaikasäännöt ja vastaavuudet

 

Tälle sivulle kootaan tiedekuntien ja tutkinto-ohjelmien valmistelemat siirtymäaikasäännöt ja vastaavuustaulukot. Englanninkielisten ohjelmien dokumentit, ks. sivun englanninkielinen versio.

Vanhat aiempia opetussuunnitelmien vaihdoksia koskevat ohjeet on julkaistu sivulla Siirtymäaikasäännöt ja vastaavuudet (aiemmat opetussuunnitelmakaudet).

 

Opintosuoritusten voimassaolo ja siirtymäaikaohjeet

Tutkintosäännön mukaan tutkintoon myönnetty opiskeluoikeus sisältää oikeuden opetussuunnitelmassa mainittujen tutkintoon kuuluvien opintojen suorittamiseen. Tutkintojen suorittamisen aikana tehdyt opintokokonaisuudet, opintojaksot, opinnäyte, kypsyysnäyte sekä kielitaidosta saadut merkinnät ja jatkotutkintojen opintosuoritukset eivät pääsääntöisesti vanhene ja ne lasketaan alkuperäisen laajuisina tutkintoihin.

Tiedekuntaneuvostot päättävät tarkemmista opintosuoritusten voimassaolon ja vanhenemisen perusteista. Tiedekuntien vahvistamissa siirtymäsäännöissä voidaan myös kuvata kootusti opintojaksojen vastaavuuksia silloin, kun tutkinto-ohjelmassa siirrytään vanhasta opetussuunnitelmasta uuteen opetussuunnitelmaan.

 

Vastaavuudet ja Sisu

Sisun opetussuunnitelmiin on pyritty määrittämään opintojaksoille selkeät vastaavuudet. Sisussa opetussuunnitelman mukainen opintojakso voi automaattisesti näkyä suoritettuna vanhempana versiona tai vaihtoehtoisesti löydät merkityt vastaavuudet opintojaksoesitteen "Vastaavuudet ja korvaavuudet" -välilehdeltä. Joitakin vastaavuuksia ei ole pystytty yksiselitteisesti määrittämään Sisuun ja ne löydät tältä sivulta.

Sisu-ohjeet on koottu sivulle Opintosuunnitelman päivittäminen opetussuunnitelmakauden vaihtuessa.

 

Julkaistu: 21.2.2019
Päivitetty: 20.6.2024