Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Siirtymäaikasäännöt ja vastaavuudet

Tutkintosäännön mukaan tutkintoon myönnetty opiskeluoikeus sisältää oikeuden opetussuunnitelmassa mainittujen tutkintoon kuuluvien opintojen suorittamiseen. Tutkintojen suorittamisen aikana tehdyt opintokokonaisuudet, opintojaksot, opinnäyte, kypsyysnäyte sekä kielitaidosta saadut merkinnät ja jatkotutkintojen opintosuoritukset eivät pääsääntöisesti vanhene ja ne lasketaan alkuperäisen laajuisina tutkintoihin.

Tiedekuntaneuvostot päättävät tarkemmista opintosuoritusten voimassaolon ja vanhenemisen perusteista. Tiedekuntien vahvistamissa siirtymäsäännöissä voidaan myös kuvata kootusti opintojaksojen vastaavuuksia silloin, kun tutkinto-ohjelmassa siirrytään vanhasta opetussuunnitelmasta uuteen opetussuunnitelmaan.

Sisun opetussuunnitelmiin on pyritty määrittämään opintojaksoille selkeät vastaavuudet. Sisussa opetussuunnitelman mukainen opintojakso voi automaattisesti näkyä suoritettuna vanhempana versiona tai vaihtoehtoisesti löydät merkityt vastaavuudet opintojaksoesitteen "korvaavuudet" -välilehdeltä. Joitakin vastaavuuksia ei ole pystytty yksiselitteisesti määrittämään Sisuun ja ne löydät tältä sivulta.

Ohjeita ja periaatteita siirtymäsääntöjen laatimiseen ja vastaavuuksien kuvaamiseen on opetussuunnitelmatyön wikissä (henkilöstölle).

Julkaistu: 21.2.2019
Päivitetty: 26.9.2023