Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Väitöskirjan esitarkastusprosessi

Väitöskirjatutkimus tarkastetaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen on esitarkastus ja toinen väitöstilaisuus.

Esitarkastajien tehtävänä on antaa lausunto siitä, onko käsikirjoituksella sellainen tieteellinen tai taiteellinen arvo, että tiedekunta voi antaa luvan sen esittämiseksi väitöskirjana.

Ennen esitarkastusprosessia tekstin alkuperäisyyden tarkastus

Ennen käsikirjoituksen jättämistä esitarkastukseen vastuuohjaajasi tarkastaa, että olet noudattanut opinnäytteesi laadinnassa hyvää tieteellistä käytäntöä ja muun muassa viittaat hyödynnettyyn kirjallisuuteen asianmukaisesti. Syötä viimeistelty versio käsikirjoituksestasi vastuuohjaajasi Turnitin-alueelle Moodleen sen jälkeen, kun olet sopinut asiasta vastuuohjaajasi kanssa. Katso ohjeet Turnitin-järjestelmän käytöstä. Vastuuohjaajasi raportoi tarkastuksen tuloksen tiedekuntaan. Tarkastusmenettelystä tehdään merkintä väitöskirjan nimiölehdelle.

Esitarkastukseen jätettävän käsikirjoituksen tulee olla sisällöltään ja kieliasultaan lopullisessa muodossaan esitarkastuslausunnoista aiheutuvia mahdollisia muutoksia lukuun ottamatta. Erityisesti silloin, kun työ on tehty muulla kuin omalla äidinkielellä on syytä käyttää ulkopuolista kielentarkastajaa.

Lue alta tiedekuntakohtaiset ohjeet käsikirjoituksen jättämisestä esitarkastukseen.

Hanki luvat ajoissa

Väitöskirjan kirjoittajan on pyydettävä jo hyvissä ajoin ennen julkaisuprosessin aloittamista kustantajilta kirjallinen lupa osajulkaisujen uudelleen julkaisemiseen sekä painettavaan että verkossa julkaistavaan versioon. Väitöskirjan kirjoittaja vastaa artikkeleiden julkaisuluvista. Lupa pyydetään myös osajulkaisuihin, jotka ovat painovaiheessa tai hyväksytty julkaistaviksi. Väitöskirjatutkijan kannattaa myös perehtyä ajoissa väitöskirjan julkaisemisen oppaaseen kirjaston ohjesivulla. 

Väitöskirjan kirjoittajalla tulee olla tekijänoikeus myös mm. väitöskirjaansa sisältyviin kuviin, taulukoihin. Tietoa tekijänoikeudesta löytyy esimerkiksi seuraavilta www-sivustoilta: Minedu.fi, Kopiosto, Kopiraitti,  ja Tekijänoikeus.fi.

Tohtoriopiskelijan on oltava kirjoilla läsnä olevana koko tarkastusprosessin ajan.

 

Esitarkastajien valinta ja tarkastajien esteellisyys

Tiedekunta nimeää väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle vähintään kaksi esitarkastajaa vastuuohjaajan ehdotuksesta. Esitarkastajien ja vastaväittäjän tulee olla yliopiston ulkopuolisia, puolueettomia tohtorin tutkinnon suorittaneita kokeneita asiantuntijoita. Teatteritaiteen alalla vähintään toisen esitarkastajan ja vastaväittäjän on oltava tohtorin tutkinnon suorittanut ja toinen voidaan nimetä taiteellisten ansioiden perusteella.

Yliopiston vähimmäisvaatimuksena on, jota tiedekunnat voivat tarkentaa, että asiantuntijoilla ei saa olla yhteisjulkaisuja väittelijän kanssa kolmen edellisen vuoden aikana. Asiantuntijoiden esteellisyydestä säädetään hallintolaissa (434/2003, 27-29 §). Katso tämän yleisosion jälkeen tiedekuntakohtaiset tarkennukset.

Käsikirjoitus toimitetaan tiedekuntaan tiedekunnan ohjeiden mukaisesti.

Tiedekunta lähettää tarvittavat esitarkastusta koskevat dokumentit esitarkastajille. Tiedekunta, vastuuohjaaja ja väittelijä sopivat, miten ja mihin päivään mennessä käsikirjoitus toimitetaan esitarkastajille.

Esitarkastuslausunto

Tarkastajat toimittavat lausuntonsa tiedekuntaan sovittuun ajankohtaan mennessä. Yleisesti suositellaan, että esitarkastuslausunto tehdään kahden kuukauden kuluessa käsikirjoituksen toimittamisesta tarkastajille.

Lausunnossaan esitarkastaja  

 1. esittää väittelyluvan myöntämistä

 2. ei esitä väittelyluvan myöntämistä. 

Esitarkastajaa pyydetään lausunnossaan ottamaan kantaa ainakin ala mainittuihin seikkoihin. Tiedekunnilla on tohtoriohjelmittain tarkemmat arviointikriteerit, jotka ovat luettavissa tämän yleisosion jälkeen. 

 •  Väitöskirjan yleinen luonne: Käsikirjoituksen tieteellisen ja taiteellisen sisällön ja tärkeimpien tulosten lyhyt kuvaus.
 • Tieteellinen ja taiteellinen uutuusarvo, tieteellinen ja taiteellinen merkittävyys, tutkimuksen vaikuttavuus
 • Väitöskirjan yhtenäisyys: muodostuuko väitöskirjan tutkimuksesta yhtenäinen, hallittu kokonaisuus
 • Tavoitteiden ja tutkimuskysymysten selkeys
 • Alan kirjallisuuden tuntemus
 • Tutkimusmenetelmän/-menetelmien hallinta ja soveltuvuus
 • Tutkimusaineiston laatu, laajuus ja soveltuvuus.
 • Väittelijän itsenäinen osuus muun muassa yhteisjulkaisuissa/tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • Väitöskirjan osoittama kypsyys ja kriittinen ote tutkimukseensa
 • Kirjallinen esitys ja kieliasu

Mikäli lausuntoa ei saada sovittuun päivämäärään mennessä, esitarkastajaan otetaan yhteyttä. Tiedekunta nimeää tarvittaessa uudet esitarkastajat.
 

Tarkasta täältä lausuntojen saapumisen jälkeen tehtävät toimenpiteet:

 

Julkaistu: 15.4.2019
Päivitetty: 20.3.2024