Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Lectio praecursoria

Tampereen yliopisto

Vinkkejä lectio praecursorian valmistelemiseen

Tältä sivulta saat tukea, miten valmistella lectio praecursoria, tavanomaisemmin lektio. Jos omassa tiedekunnassasi on muita ohjeita tai suosituksia, toimi niiden mukaan. 

Lektio on väittelijän ensimmäinen viestintätehtävä väitöstilaisuudessa. Lektion sisältö tutustuttaa yleisön tutkimusaiheeseen ja parhaimmillaan antaa heterogeeniselle kuulijajoukolle riittävät työkalut seurata väittelijän ja vastaväittäjän välistä tieteellistä keskustelua.

Sen lisäksi että lektiosi kiinnittyy tieteenalasi keskusteluun, se on mainio paikka sanoa ääneen, kuinka tai ketkä voivat hyötyä tuottamastasi tutkimustiedosta. Vaikka kyseessä on formaali tilaisuus, omakohtaisuus sopivissa määrin tai tahdikas kevennys ovat myös sallittuja viestintäkeinoja lektiossa.

Lektion alku- ja loppusanat sekä pituus

Kun väitöstilaisuus pidetään salissa, väittelijä pitää lektion seisten. Verkossa tai jos jokin muu syy rajoittaa mahdollisuutta seistä, lektion voi pitää istuen. Lektiossa puhe ja sisältö kohdistetaan laajalle yleisölle. 

Aloita lektio rauhallisesti seuraavilla sanoilla ja katso silloin niitä henkilöitä, joista puhut: "Arvoisa kustos, arvoisa vastaväittäjä, arvoisat kuulijat."

Kun väittelijä on päättänyt lektionsa, hän kohdistaa puheensa vastaväittäjälle. Voit sanoa esimerkiksi näin: "Pyydän nyt teitä, arvoisa (vastaväittäjän tai vastaväittäjien nimet) (tiedekunnan nimi) johtokunnan määräämänä vastaväittäjänä, esittämään ne huomiot ja muistutukset, jotka väitöstyöni ansaitsee."

Tai

"Pyydän nyt teitä, arvoisa (vastaväittäjän tai vastaväittäjien nimet), esittämään ne muistutukset, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta."

Lektion kesto on maksimissaan 20 minuuttia, jolloin sopiva pituus on 15–20 minuutin välillä. Kun kirjoitat lektion, sen pituus on noin 10 000–15 000 merkkiä. Kesto riippuu puhenopeudesta ja puhettasi rytmittävistä tauoista. Lektiota kannattaakin harjoitella ääneen ja kellottaa se. Erityisen hyödyllistä on nauhoittaa itsensä pitämässä lektiota ja kuunnella tai katsoa tallennetta –harjoitus auttaa sinua editoimaan tekstiä sekä tukee puheen muistamisessa. Vaikka lektiota ei pidetä ulkomuistista, hyvä valmistautuminen auttaa sinua huomioimaan yleisön katseellasi muistiinpanojen lukemisen sijasta.

Kuinka valmistelet erinomaisen lektion?

Aloita kirjoitusprosessi muistuttamalla itseäsi syistä, joiden takia aloitit väitöskirjan tekemisen. Mikä sinua motivoi? Millaiset kysymykset askarruttivat sinua ja mihin halusit löytää vastauksia? Kun kuulija havaitsee sinun kiinnostuneisuutesi, hänenkin on helppo kiinnostua tutkimuksestasi. 

Pyri siihen, että kerrot lektiosi sisällön ääneen sen sijaan, että luet tekstin ääneen. Kun kirjoitat lektiotasi, kirjoita se jo valmiiksi puhuttavaksi eli mieti, miten sanoisit saman tuttavallesi. Käytä sivulauseita lauseenvastikkeiden sijasta. Sanavalinnoissa tulee yhtäältä muistaa, että tilaisuus on juhlava ja toisaalta, että yleisö ei välttämättä tunne kaikkia tieteellisiä käsitteitä.

Lektion kielivalintaa kannattaa myös pohtia ja käydä keskustelua ohjaajan kanssa. Koska lektio esitetään yleisölle, kieli kannattaa valita heidän mukaansa. On kohteliasta tarjota vieraskieliselle vastaväittäjälle tiivistelmä tai käännös lektiosta kielellä, jota hän ymmärtää.

Keskeistä lektiossa:

  • Alkaahan lektiosi kiinnostavasti?
  • Laadi lektio niin, että sillä on selkeä ja johdonmukainen rakenne.
  • Hyvä periaate lektiolle on, että se on niin ymmärrettävä, että sitä pystyisi seuraamaan ilman visuaalista havainnollistamisvälineistöä, kuten esimerkiksi powerpoint-kalvoja. Jos tai kun valitset esittää dioja, niiden tulee tukea kuuntelijan ymmärrystä. Vähemmän on enemmän.
  • Lopeta vaikuttavasti ja painavasti: kuulija muistaa parhaiten lopetuksen.

Lisätukea lektion kirjoittamiseen ja esittämiseen

Lataa itsellesi englanninkielinen pdf-tiedosto, jossa on yksityiskohtaisia vinkkejä muun muassa lektion rakenteeseen ja sen harjoittelemiseen.

Väitöstilaisuuteen sekä väitösajankohtaan liittyviin, muihin viestintä- ja vuorovaikutustehtäviin voit harjoitella ja valmistautua
katsomalla vinkkivideoita väittelemisestä ja muun muassa lektion pitämisestä Youtubesta suomeksi tai Youtubesta englanniksi.
liittymällä avoimelle, pääosin englanninkieliselle Self-study and support for public defence -Moodle-alustalle. Löydät sieltä karonkkakutsupohjan, vastaväittäjien yleisiä kysymyksiä ja paljon muuta.

Joskus lektio voidaan myös julkaista tieteenalasi lehdessä. Selvitä mahdollisuuksia ja tuota yleistajuinen teksti väitöksen jälkeen avoimesti saataville.

Onnea saavutuksistasi!

Julkaistu: 2.5.2022
Päivitetty: 11.8.2022