Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Vastaväittäjän, kustoksen ja arviointitoimikunnan määrääminen

Tiedekuntaneuvosto tai sen valtuuttamana dekaani tekee päätöksen vastaväittäjästä/vastaväittäjistä, mahdollisesta arviointitoimikunnasta, kustoksesta ja väitöspäivästä tyypillisesti samassa yhteydessä, kun väittelylupa myönnetään.

Kustos

Väitöstilaisuuden valvoja eli kustos edustaa yliopistoa väitöstilaisuudessa. Hän huolehtii siitä, että vastaväittäjä ja väittelijä ymmärtävät väitöstilaisuuden luonteen ja menettelytavat ja siitä, että väitöstilaisuus sujuu omaksuttujen käytäntöjen mukaisesti. Kustoksena toimii tyypillisesti yliopistoon työsuhteessa oleva professori tai joka on toiminut kyseessä olevan väitöskirjatyön ohjaajana. Joissakin tohtoriohjelmissa kustoksena voi toimia myös emerita-/emeritusprofessori, mikäli tämä on toiminut aktiivisesti kyseessä olevan väitöskirjatyön ohjaajana. Tiedekunnissa voi olla tarkennettuja ohjeita (kts. tiedekuntakohtaiset tarkennukset)

Vastaväittäjä

Vastaväittäjän/vastaväittäjien tulee olla yliopiston ulkopuolisia, puolueettomia tohtorin tutkinnon suorittaneita kokeneita asiantuntijoita. Teatteritaiteen alalla vähintään toisen esitarkastajan ja vastaväittäjän on oltava tohtorin tutkinnon suorittaneita ja toinen voidaan nimetä taiteellisten ansioiden perusteella.

Asiantuntijoilla ei saa olla yhteisjulkaisuja väittelijän kanssa kolmen edellisen vuoden aikana. Asiantuntijoiden esteellisyydestä säädetään hallintolaissa (434/2003, 27-29 §). Tarkista vielä tiedekuntakohtaiset tarkennukset esteellisyyteen liittyen.

Vastaväittäjien ohjeistamiseksi suomalaisesta väitösperinteestä voi halutessaan jakaa artikkelin: Laajalahti, A., & Virtanen, I. (2024). Insights for Opponents on fostering interaction in the public defence of a doctoral dissertation. Prologi – Viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellinen aikakauslehti, 20(2).

Arviointitoimikunta

Tiedekuntaneuvosto voi nimittää kutakin väitösprosessia varten arviointitoimikunnan.Tiedekuntaneuvosto hyväksyy ja arvioi väitöskirjasi vastaväittäjän / vastaväittäjien kirjallisten lausuntojen, mahdollisen arviointitoimikunnan arvosanaehdotuksen, esitarkastuslausuntojen sekä muiden kirjallisten huomautusten perusteella. Katso tiedekuntakohtaiset tarkennukset.

Väitöstilaisuudesta sopiminen

Kustos, vastaväittäjä ja väittelijä sopivat väitöspäivän ja ilmoittavat sen tiedekuntaan. Väitöskirjan tulee olla julkisesti nähtävillä vähintään 10 vuorokautta ennen väitöstilaisuutta. Väittelijän tulee tehdä väitöstiedote hyvissä ajoin ennen väitöstilaisuutta (vähintään kolme viikkoa ennen väitöspäivää) ja joko itse lähettää tai sopia kampusassistenttien kanssa väitöskirjan postituksesta vastaväittäjälle/vastaväittäjille.

Väittelijä huolehtii itse luentosalin varaamisesta väitöstilaisuutta varten. Väitöstilaisuudet pidetään Tampereen yliopiston tiloissa. Varaus voidaan tehdä yliopiston kampusassistenttien avustuksella kampusassistentit [at] tuni.fi (kampusassistentit[at]tuni[dot]fi) tai Itsepalvelukanavan (Helpdesk) kautta. Poikkeustapauksessa väitöstilaisuus voidaan dekaanin päätöksellä pitää muualla, mikäli väitöskirjatyö liittyy Tampereen yliopiston Tampereen ulkopuolella olevaan toimipisteeseen, jossa on kyseisen alan opetus- ja tutkimustoimintaa.

Julkaistu: 15.4.2019
Päivitetty: 17.6.2024