Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Väittelylupa/julkaisulupa

Väittelyluvan myöntäminen

Väittelyluvan myöntää tiedekunnan tiedekuntaneuvosto tai dekaani, mikäli tiedekuntaneuvosto on delegoinut väittelyluvan myöntämisen dekaanille.

Esitarkastajien tehtävänä on antaa lausunto siitä, onko käsikirjoituksella sellainen tieteellinen tai taiteellinen arvo, että tiedekunta voi antaa luvan sen esittämiseksi väitöskirjana.

Esitarkastaja antaa lausuntonsa seuraavia vaihtoehtoja käyttäen:

Esitarkastaja

  1. esittää väittelyluvan myöntämistä
  2. ei esitä väittelyluvan myöntämistä.

Esitarkastajilta toivotaan selkeää kantaa siitä, onko käsikirjoituksella sellainen tieteellinen tai taiteellinen arvo, että tiedekunta voi antaa luvan sen julkaisemiseen väitöskirjana, vai tarvitaanko lisätutkimuksia. Puoltavassa lausunnossa pienimuotoiset korjaus- ja muutossuositukset ovat mahdollisia, ja ne väittelijä voi ottaa huomioon. Myös ehdotus työhön tehtävistä teknisluontoisista korjauksista on mahdollinen. Jos molemmat esitarkastajat esittävät lausunnoissaan väittelyluvan myöntämistä, tiedekunta päättää väittelyluvan myöntämisestä.

Tiedekunta toimittaa esitarkastuslausunnot tiedoksi sinulle, vastuuohjaajalle sekä tohtoriohjelmavastaavalle ennen väittelyluvasta tehtävää päätöstä. Sinulle annetaan mahdollisuus antaa vastine esitarkastuslausuntoihin. Vastinetta ei tarvitse kirjoittaa, mikäli olet tyytyväinen esitarkastuslausuntoihin. Väitöskirjan käsikirjoitukseen saa tehdä ainoastaan niitä muutoksia, joita esitarkastajat ehdottavat lausunnoissaan.

Vastuuohjaaja vastaa siitä, että olet ottanut esitarkastajien korjauskehotukset riittävässä laajuudessa huomioon. Toimita tiedekuntaan korjattu versio käsikirjoituksestasi, mahdollinen vastine esitarkastuslausuntoihin sekä muut tiedekunnan pyytämät dokumentit kunkin tiedekunnan / tohtoriohjelman antamien ohjeiden mukaisesti.

Tarkemmat väittelylupaa koskevat ohjeet annetaan tiedekunta / tohtoriohjelmakohtaisesti.

Väittelyluvan myöntämisen ja väitöstilaisuuden väliin tulee varata riittävästi aikaa, jotta väitöskirjat ehtii tarvittaessa painaa väitöstilaisuuteen. Kirjaston ohjeen mukaan väitöskirja tulee toimittaa painoon noin viisi viikkoa ennen väitöstilaisuutta. Väitöskirjan pitää olla julkisesti nähtävillä vähintään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.

Julkaistu: 15.4.2019
Päivitetty: 8.3.2024