Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Jatko-opintojen rahoitus

Tohtoriopintojen rahoittaminen

Tohtoriopinnot voi rahoittaa monella eri tavalla. Jatko-opinto-oikeus ei kuitenkaan automaattisesti takaa rahoitusta. Vastuuohjaajan kanssa tulee käydä keskustelu ennen opintojen aloittamista jatko-opintojen rahoittamisesta ja rahoitussuunnitelmasta.

Yliopiston työsuhteeseen perustuva rahoitus

Jatko-opiskelijat voivat työskennellä väitöskirjatutkijoina yliopiston yksiköissä projekteissa ja yliopiston rahoittamilla tohtorikoulutuspaikoilla. Haettavissa olevat palkkapaikat ja tehtävät julkaistaan yliopiston avoimissa työpaikoissa. Yliopiston rahoittamien tohtorikoulutuspaikkojen määrä vaihtelee tiedekunnittain. Rahoituksen saaminen edellyttää erikseen ilmoitettuna hakuaikana tehtyä ja hyväksyttyä hakemusta sekä hakeutumista tohtorikoulutettavaksi johonkin TTY:n tiedekuntien tohtoriohjelmista.

Stipendit ja apurahat

Henkilökohtaiset apurahat kansallisilta ja kansainvälisiltä säätiöiltä tai muilta tahoilta voivat olla jatko-opinnoille merkittävä rahoitusvaihtoehto. Stipendeillä ja apurahoilla voi rahoittaa jatko-opintoihin kuuluvia osaprojekteja, kuten esim. tutkijaliikkuvuutta ja konferenssimatkoja, tai pidempiä ajanjaksoja tutkinnon suorittamiseen. Apurahojen hakuilmoituksista löytyvät hakuajat ja tarkemmat hakuun liittyvät ohjeistukset.

Stipendejä ja apurahoja voivat hakea ja saada myös monet sivutoimiset jatko-opiskelijat, jotka jäävät tutkimusvapaalle esimerkiksi väitöskirjan loppuunsaattamiseksi.

Säätiöistä ja apurahoista on myös koostettu hakupalveluja, joiden tietokannoista voi etsiä tietoa rahoitusmahdollisuuksista erilaisin lajitteluperustein. Hakupalveluja ovat esimerkiksi:

Muita poimintoja:

Opintotuki

Opintotukilain mukaan opiskelija voi saada tukea yhteiskunnalta korkeakoulussa tai yliopistossa tieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen. Jatko-opiskelija voi saada opintotukea maksimissaan 9 kk:n ajalta, riippuen aiemmin käytetystä tukikuukausien määrästä.  Opintotuen myöntämisen perusteina ovat hakijan opintomenestys ja taloudellisen tuen tarve. Opintoraha on veronalaista tuloa.

Lisätietoja, kuten mm. henkilökohtainen tukikuukausien määrä selvitetään Kelasta.

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuki on tarkoitettu työelämässä vähintään kahdeksan vuotta olleiden henkilöiden kouluttautumisen tukemiseen. Aikuiskoulutustuen myöntäminen edellyttää opintovapaata ansiotyöstä sekä ansionmenetystä koulutusajalta. Koulutuksen tulee olla tutkintoon johtavaa taikka ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. Aikuiskoulutustuen kestoaika määräytyy kertyneen työhistorian perusteella. Käytännössä tuen kestoaika on enimmillään noin 18 kuukautta.

Aikuiskoulutustuen myöntää Työllisyysrahasto, joka myös vastaa aikuiskoulutustuen tiedotuksesta ja neuvonnasta. Lisätietoja aikuiskoulutustuesta löytyy Työllisyysrahaston nettisivuilta.

 

Julkaistu: 15.4.2019
Päivitetty: 30.5.2024