Yksikkö

Tampereen Yliopiston Tukisäätiö sr

Tampereen Yliopiston Tukisäätiö sr on perustettu vuonna 1973 Tampereen yliopiston valtiollistamisen yhteydessä. Säätiön sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on tukea Tampereen yliopistossa harjoitettavaa toimintaa ja tutkimusta

 • yhteiskuntatieteiden
 • terveystieteiden
 • humanististen ja
 • luonnontieteiden aloilla

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myös

 • myöntämällä säätiön hallituksen harkinnan mukaan avustuksia ja apurahoja Tampereen yliopiston piirissä harjoitettavaa tutkimustyötä varten
 • tukemalla muilla tavoilla Tampereen yliopiston tieteellistä tutkimus- ja opetustyötä
 • tukemalla muulla tavoin taloudellisesti Tampereen yliopiston toimintaa

Säätiö voi varallisuutensa hoitamiseksi ja toimintamuotojensa rahoittamiseksi harjoittaa säätiön tarkoitusta tukevaa liiketoimintaa sekä sijoitustoimintaa, ml sijoittaminen asuntoihin ja kiinteistöihin.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus.

 

Säätiön toimistoa hoitaa Kirsti Ahola, kirsti.ahola@tuni.fi

Asiamiehenä toimii Päivi Mäntysaari, paivi.mantysaari@tuni.fi

Lahjoitukset

Tukisäätiön ja sen rahastojen avulla yksityiset henkilöt, yhteisöt ja yritykset voivat toimia uuden tiedon löytämiseksi. Yhteiskuntaa rakentavaa tutkimusta voi rahoittaa yleisrahaston kautta tai suunnata varoja nimikkorahastojen kautta tärkeäksi kokemilleen ongelma-alueille. Pienemmät lahjoitukset tai omaa nimeä kantava rahasto edistävät samaa päämäärää: kohti parempaa Suomea. Oman nimikkorahaston perustamisen minimipääoma on 100.000 euroa.

Verohallituksen päätöksen mukaan Tukisäätiölle vuosien 2019-2023 välisenä aikana tehdyt vähintään 850 euron ja enintään 50.000 euron suuruiset rahalahjoitukset saa toinen yhteisö vähentää tulostaan verotuksessa. Vähennysoikeus on vuosikohtainen.

Täytäthän lahjakirjan ja toimitat tukisäätiön osoitteeseen. Lahjakirja (doc)

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Päivi Mäntysaari, puhelin 050 4280887

Sähköposti tukisaatio.tau@tuni.fi

Apurahat

Säätiön jakamat apurahat:

 • tohtorikoulutus
 • jatko-opiskelijoiden matka-avustukset
 • tieteellinen kokousten tukeminen
 • nimikkorahastojen  apurahat

 

Tohtorikoulutuksen tuki

Tampereen Yliopiston Tukisäätiön tuki kohdistuu Tampereen yliopiston              

 • yhteiskuntatieteen,
 • terveystieteen,
 • humanististen ja
 • luonnontieteiden aloille.

Tukisäätiö myöntää vuosittain määrärahan yliopiston jatko-opiskelijoiden väitöstöihin.

 

Avustukset jatko-opiskelijoiden konferenssimatkoihin

Jatko-opiskelija voi hakea 700 euron matka-avustuksen (700 €/hakija/vuosi) ulkomaista konferenssia varten (esitelmä). Ennen matkaa tehdään vapaamuotoinen hakemus.  Hakemuksen liitteeksi tulee konferenssijärjestäjän kutsukirje sekä matkan budjetti. Matkan jälkeen avustus laskutetaan säätiöltä sähköisesti tukisaatio.tau@tuni.fi

 

Gradustipendit

Säätiön kautta voidaan yrityksiltä ja yhteisöiltä saatuja lahjoituksia ohjata perustutkinto-opiskelijoiden pro gradu -töihin. Lisätietoja tukisäätiöltä tukisaatio.tau@tuni.fi

 

Avustukset tieteellisille kokouksille

Säätiö myöntää avustuksia Tampereen yliopistolla järjestettäville

 • yhteiskuntatieteen,
 • terveystieteen,
 • humanististen ja
 • luonnontieteiden alojen

kansainvälisille konferensseille ja kokouksille, jotka järjestetään Tampereella yhteistyössä yliopiston jonkun tiedeyhteisön kanssa. Liitä vapaamuotoiseen hakemukseen tilaisuuden ohjelma ja budjetti. Avustus myönnetään pääsääntöisesti tappiontasausperiaatteella. Hakemus lähetetään sähköisesti tukisaatio.tau@tuni.fi

Nimikkorahastot

Tampereen Yliopiston Tukisäätiön nimikkorahastojen hakuaika on syyskuussa.

 • Kalle Kaiharin sydäntutkimuksen rahasto
 • Kunnallisopintojen stipendirahasto
 • Ammattikasvatuksen rahasto
 • Kunnallisopintojen stipendirahasto
 • Unto ja Kerttu Kupiaisen rahasto
 • Tampereen yliopiston Alumnirahasto
 • Kauppakorkeakoulurahasto
 • Pertti Järvisen tietojenkäsittelyopin rahasto
 • Tuomisen kansainvälisen kriisinhallinnan rahasto
 • Anu Kirran rahasto
 • Matti Naarmisen rahasto

 

Kalle Kaiharin sydäntutkimuksen rahasto

Kauppaneuvos Kalle Kaihari lahjoitti 12. huhtikuuta 1985 pääoman käytettäväksi sydäntautitutkimuksen tukemiseen. Stipendirahastosta myönnetään kerran vuodessa sydäntautitutkimukseen yksi apuraha. Samalle henkilölle voidaan antaa stipendi enintään kahtena peräkkäisenä vuotena.

 

Kunnallisopintojen stipendirahasto

Suomen kaupunkiliitto ja useat maamme kaupungit tekivät 1.3.1986 säätiölle rahalahjoituksen, jolla perustettiin kunnallisalan stipendirahasto.

Rahaston korkotuotosta jaetaan stipendejä Tampereen yliopistossa kunnallisalan opintoja suorittaville tai lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon tähtääville alan jatko-opiskelijoille.

 

Ammattikasvatuksen rahasto

Hämeenlinnan kaupunki luovutti 6.12.1989 säätiölle Hämeenlinnan kaupungin 350-vuotisjuhlavuoden juhlapäätöksen mukaisesti pääoman ammattikasvatuksen rahaston perustamiseksi.

Hämeenlinnan kaupungin 350-juhlavuoden ammattikasvatuksen rahaston tarkoituksena on tukea ammattikasvatuksen tutkimusta jakamalla stipendejä alan väitöskirjojen ja lisensiaatintöiden tekijöille ja tutkijoille. Se myöntää apurahoja alan tutkimusten julkaisemiseksi sekä tukee tutkijoiden osallistumista alan kansainvälisiin konferensseihin.

 

Unto ja Kerttu Kupiaisen rahasto

Rahasto perustettiin keväällä 1988. Rahaston pääoma koostuu yksityishenkilöiden lahjoituksista, joilla muistettiin rouva Kerttu Kupiaisen 80-vuotismerkkipäivää.

Varojen tuotosta annetaan vuosittain yksi tai kaksi stipendiä kirjallisuustieteiden alaan kuuluvalle pro gradu -tutkielmalle tiedekunnan esityksestä.

 

Tampereen yliopiston Alumnirahasto

Tampereen yliopiston Alumnirahaston alkuperäinen pääoma muodostui Hilja Aukimaan rahastosta ja Alumni ry:n lahjoituksesta (yhdistyksen jäsenmaksut).

Alumnirahaston varat ovat Tampereen Yliopiston Tukisäätiön erillisenä rahastona. Rahastoa voidaan käyttää Tampereen yliopiston alumnitoiminnan kehittämiseen. Ehdotuksen varojen käytöstä tekee Tampereen yliopiston Alumni ry.

Linkki: Tampereen korkeakoulujen alumniverkosto

 

Kauppakorkeakoulurahasto

Rahasto perustettiin 10.5.1999 Tampereen kauppakamarin lahjoittaman pääoman turvin. Pääoma kerättiin Pirkanmaalaisilta yrityksiltä ja yhteisöiltä. Rahaston tuotolla tuetaan Tampereen yliopiston liiketaloustieteellistä koulutusta ja opetusta.

Rahasto toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia ja apurahoja liiketaloustieteellistä koulutusta ja tutkimustyötä varten.

 

Emeritusprofessori Pertti Järvisen tietojärjestelmätieteen rahasto

Tampereen Yliopiston Tukisäätiön hallinnassa olevan emer.prof. Pertti Järvisen tietojärjestelmätieteen rahaston (Information Systems Research Fund of Emeritusprofessor Pertti Järvinen) pääoman muodostavat varat, jotka syksyllä 2003 kerättiin prof. Järvisen eläkkeellejäämisen johdosta yksityisiltä henkilöiltä ja yhteisöiltä. Rahaston tuottoa jaetaan vuosittain alan jatko-opiskelijoille ja tutkijoille.

 

Teemu Tuomisen kansainvälisen kriisinhallinnan rahasto

Rahasto jakaa apurahoja Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen (tai vastaavan oppialan) perustutkinto-opiskelijoille. Stipendillä voidaan tukea mm. opiskelijan ulkomailla suoritettavia opintoja tai muuta toimintaa, joka edistää opiskelijan asiantuntemuksen karttumista kansainvälisiä tehtäviä ajatellen. Teemu Tuomisen erityisosaamista ja elämäntyötä kunnioittaen rahasto pyrkii tukemaan erityisesti kansainvälisen kriisinhallinnan ja konfliktien tutkimukseen ja selvittämiseen liittyvän erityisosaamisen hankkimisessa.

Linkki: lahjoituksen tekeminen rahastoon, lahjakirja

 

Anu Kirran Rahasto

Säätiö sai Toivo ja Anna Kirralta vuonna 2011 testamenttilahjoituksen. Varoilla perustettiin Anu Kirra –niminen rahasto. Rahaston pääoman tuotolla tuetaan Tampereen yliopistossa opiskelevia nuoria opiskelijoita, jotka ovat parantumattomasti sairaita tai invalidisoituneita. Ensisijaisesti tukea saavat lahjakkaat, vähävaraiset, reumaa sairastavat nuoret.

Rahastoa hoitaa ja edustaa Tampereen Yliopiston Tukisäätiön sr hallitus.

 

Matti Naarmisen Rahasto

Keväällä 2018 säätiö vastaanotti Matti Naarmisen testamenttilahjoituksen. Rahasto tukee Tampereen yliopistolla tehtävää eturauhassyöpätutkimusta. Asiantuntijana toimii Tampereen yliopistolla alan johtava professori.

Majoitusta ja vuokrattavia tiloja

Uppsalan tutkija-asunto

Tampereen Yliopiston Tukisäätiön tutkija-asuntoa (28 m2) vuokrataan yliopistoyhteisön jäsenille. Asunto on kalustettu.

Osoite Svartbäcksgatan 80 B 2, SE-753 35 UPPSALA

Google Maps -linkki

Tukisäätiö sai testamenttilahjoituksella vuonna 1987 hallintaansa Uppsalan yliopiston läheisyydestä erinomaisesti tutkija-asunnoksi soveltuvan yksiön. Tutkijoiden lisäksi asuntoa vuokrataan myös kaikille Tampereen yliopistoyhteisöön kuuluville henkilöille.

Tutkijaboxi (28 m²) on kalustettu ja varustettu yhden henkilön majoitustarpeita silmällä pitäen. Se sijaitsee vajaan 2 km:n etäisyydellä Uppsalan yliopistosta. Asuntoa voi tiedustella tukisäätiön toimistosta.