Yksikkö

Tampereen Yliopiston Tukisäätiö sr

Tampereen Yliopiston Tukisäätiö on julistanut seuraavien nimikkorahastojensa apurahat haettaviksi. Hakuaika päättyy 4.10.2021.

Tampereen Yliopiston Tukisäätiö sr on perustettu vuonna 1973 Tampereen yliopiston valtiollistamisen yhteydessä. Säätiön sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on tukea Tampereen yliopistossa harjoitettavaa toimintaa ja tutkimusta

  • yhteiskuntatieteiden
  • terveystieteiden
  • humanististen ja
  • luonnontieteiden aloilla
  • sekä yhteiskuntatutkimuksessa, kauppatieteen ja johtamisen, kasvatustieteen sekä taidealan tutkimuksessa ja koulutuksessa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myös

  • myöntämällä säätiön hallituksen harkinnan mukaan avustuksia ja apurahoja Tampereen yliopiston piirissä harjoitettavaa tutkimustyötä varten
  • tukemalla muilla tavoilla Tampereen yliopiston tieteellistä tutkimus- ja opetustyötä
  • tukemalla muulla tavoin taloudellisesti Tampereen yliopiston toimintaa

Säätiö voi varallisuutensa hoitamiseksi ja toimintamuotojensa rahoittamiseksi harjoittaa säätiön tarkoitusta tukevaa liiketoimintaa sekä sijoitustoimintaa, ml sijoittaminen asuntoihin ja kiinteistöihin.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus.
 

Yhteystiedot ja laskutusosoitteet

Säätiön toimistoa hoitaa Outi Kulo, outi.kulo [at] tuni.fi
Asiamies Jari Gadd, jari.gadd [at] borenius.com

Laskutusosoite

Verkkolaskuosoite              003702116891
Operaattoritunnus              003721291126 Maventa

Jos lähetätte laskun pankkiyhteyden kautta, niin
Operaattoritunnus on         DABAFIHH

Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta toimittaa verkkolaskua, niin pyydämme toimittamaan laskut
sähköpostiin PDF:nä osoitteella //invoice-02116891 [at] kollektor.fi">invoice-02116891 [at] kollektor.fi

Paperipostilla lähetysosoite on:
Tampereen Yliopiston Tukisäätiö sr
02116891
PL 100
80020 Kollektor Scan

Tarvittaessa laskuihin liittyvissä asioissa yhteyshenkilönä toimii:
Teemu Lehtonen
Suomen Säätiötilipalvelu Oy
p. 044 727 6001
teemu.lehtonen [at] saatiotilipalvelu.fi