Yksikkö

Tampereen Yliopiston Tukisäätiö sr

Tampereen Yliopiston Tukisäätiö on julistanut seuraavien nimikkorahastojensa apurahat haettaviksi. Hakuaika päättyy 12.10.2020!

Tampereen Yliopiston Tukisäätiö sr on perustettu vuonna 1973 Tampereen yliopiston valtiollistamisen yhteydessä. Säätiön sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on tukea Tampereen yliopistossa harjoitettavaa toimintaa ja tutkimusta

  • yhteiskuntatieteiden
  • terveystieteiden
  • humanististen ja
  • luonnontieteiden aloilla
  • sekä yhteiskuntatutkimuksessa, kauppatieteen ja johtamisen, kasvatustieteen sekä taidealan tutkimuksessa ja koulutuksessa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myös

  • myöntämällä säätiön hallituksen harkinnan mukaan avustuksia ja apurahoja Tampereen yliopiston piirissä harjoitettavaa tutkimustyötä varten
  • tukemalla muilla tavoilla Tampereen yliopiston tieteellistä tutkimus- ja opetustyötä
  • tukemalla muulla tavoin taloudellisesti Tampereen yliopiston toimintaa

Säätiö voi varallisuutensa hoitamiseksi ja toimintamuotojensa rahoittamiseksi harjoittaa säätiön tarkoitusta tukevaa liiketoimintaa sekä sijoitustoimintaa, ml sijoittaminen asuntoihin ja kiinteistöihin.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus.

 

Säätiön toimistoa hoitaa Outi Kulo, outi.kulo [at] tuni.fi

Asiamies Jari Gadd, jari.gadd [at] borenius.com

Laskutustiedot (pdf)