Hyppää pääsisältöön

Mari Aaltonen

vieraileva tutkija
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitemari.aaltonen [at] tuni.fi
puhelinnumero+358401901674

Oma esittely

Tutkimukseni keskittyy ikääntymisen, hoivan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen käytön tutkimukseen. Olen kiinnostunut siitä miten yleistyvä pitkäikäisyys sekä samanaikaiset muutokset sosiaali- ja terveyspolitiikassa sekä yhteiskunnassa yleisemminkin ovat yhteydessä erilaisten palvelujen sekä hoivan käytölle ja ihmisten elämään ylipäänsä. Erityisesti olen kiinnostunut muistisairaiden ihmisten tutkimuksesta. Vuonna 2018 sain Suomen Akatemian tutkijatohtorirahoituksen hankkeelleni The challenge of dementia in the era of increasing longevity and changing care systems. 

Työssäni olen pääasiassa käyttänyt määrällisiä tutkimusmenetelmiä ja tutkinut suomalaisia ja kanadalaisia rekisteriaineistoja ja kysely- ja haastatteluaineistoja. Olen tehnyt sekä poikittais- että pitkittäistutkimusta. Jälkimmäiseen olen käyttänyt hollantilaista Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) ja Canadian Longitudinal Aging Study (CLSA) aineistoja. Syksyllä 2018 aloitin ensimmäisen laadullisen tutkimusprojektini Täyttä elämää vai selviytymistä – muistisairaiden ja heitä hoitavien omaisten kokemuksia arjesta ja kotona asumista edistävistä ja heikentävistä tekijöistä. Tässä tutkimuksessa olemme keränneet haastatteluaineistoa eri puolelta Suomea muistisairailta ihmisiltä ja heitä kotona auttavilta läheisiltä. 

Tutkimukseni on osa Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön sekä Gerontologian tutkimuskeskuksen tutkimuksia.  

Olen tehnyt tutkimusta Tampereen yliopiston gerontologian tutkimusryhmässä vuodesta 2006, poislukien lukuvuoden 2016-17 jonka aikana olin Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa Institute for Advanced Social Research (IASR). 

Maaliskuuta elokuulle 2019 olin tutkimusvierailulla Kanadassa Vancouverissa University of British Columbiassa. 

Merkittävimmät julkaisut

Vargese, SS, Halonen P, Raitanen J, Forma L, Jylhä M, Aaltonen M. Comorbidities in dementia during the last years of life: a register study of patterns and time differences in Finland. Aging Clin Exp Res (2021). https://doi.org/10.1007/s40520-021-01867-2

Aaltonen M, Martin-Matthews A, Pulkki J, Eskola P, Jolanki O. Experiences of people with memory disorders and their spouse carers on influencing formal care: “They ask my wife questions that they should ask me”. Dementia: The International Journal of Social Research and Practice.   https://doi.org/10.1177%2F1471301221994300 

Aaltonen M, El Adam S, Martin-Matthews A, Sakamoto M, Strumpf E, McGrail K. Change over time and the role of continuity of care in delayed discharge after urgent admission in people with and without dementia. Journal of American Medical Directors Association (JAMDA). 2020 Dec 23;S1525-8610(20)31016-1.doi: 10.1016/j.jamda.2020.11.030. Online ahead of print. 

Forma L, Aaltonen M, Raitanen J, Anthun KS, Kalseth J (2020): Place of death among older people in Finland and Norway. Scandinavian Journal of Public Health. Accepted for publication.  

Pulkki J, Aaltonen M, Raitanen J, Rissanen P, Jylhä M, Forma L. (2019). Purchases of medicines among community-dwelling older people: comparing people in the last 2 years of life and those who lived at least 2 years longer. European Journal of Ageing. First Online 14 November 2019. pp. 1-9. https://doi.org/10.1007/s10433-019-00543-9 

Aaltonen M, Van Aerschot L. Unmet care needs are common among community-dwelling older people with memory problems in Finland. Scandinavian Journal of Public Health. First Published December 8, 2019. https://doi.org/10.1177/1403494819890800  

Aaltonen, M. S., Forma, L. P., Pulkki, J. M., Raitanen, J. A., Rissanen, P., & Jylhä, M. K. (2019). The Joint Impact of Age at Death and Dementia on Long-Term Care Use in the Last Years of Life: Changes From 1996 to 2013 in Finland. Gerontology and Geriatric Medicine. https://doi.org/10.1177/2333721419870629  

Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Comijs Hannie, Broese van Groenou Marjolein (2018). Trends in the use of care among people aged 65–85 with cognitive impairment in the Netherlands. Ageing & Society. 1–30. https://doi.org/10.1017/S0144686X18000752  

Jørgensen Terese Sara Høj , Fors Stefan, Nilsson Charlotte Juul, Enroth Linda, Aaltonen Mari, Sundberg Louise, Brønnum-Hansen Henrik, Strand Bjørn Heine, Chang Milan, Jylhä Marja. (2018). The ageing populations in the Nordic countries : mortality and longevity from 1990 to 2014. Scandinavian Journal of Public Health. 2018 Jun 1: https://doi.org/10.1177%2F1403494818780024  

Forma Leena, Aaltonen Mari, Pulkki Jutta, Raitanen Jani, Rissanen Pekka, Seinelä Lauri, Valvanne Jaakko, Jylhä Marja. (2018). Pitkäaikaishoito viimeisenä elinvuotena: Vertailussa suuret kaupungit ja muu Suomi 2002-2013 (In English  Long-term care in the last year of life: Comparison between the major cities and the rest of Finland 2002-2013). Suomen Lääkärilehti 73 (38), 2086-2091. (in Finnish only)  

Forma Leena, Rissanen Pekka, Aaltonen Mari, Pulkki Jutta, Raitanen Jani, Jylhä Marja. (2018). Vanhuusiän ympärivuorokautinen pitkäaikaishoito keskittyy yhä selvemmin viimeisiin elinvuosiin: Vuosien 2001-2003 ja 2009-2011 vertailu (In English Long-term care for older people is increasingly focused on the last few years of life: Comparison between 2001-2003 and 2009-2011). Yhteiskuntapolitiikka 83 (4), 399-411. (in Finnish only).  

Kauppi Maarit, Raitanen Jani, Stenholm Sari, Aaltonen Mari, Enroth Linda, Jylhä Marja. (2017). Predictors of long-term care among nonagenarians: the Vitality 90 + Study with linked data of the care registers. Aging Clinical and Experimental Research. 30(8):913-919.  http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201809132528  

Masuchi Y, Jylhä M, Raitanen J, Aaltonen M. (2017). The place of death among people with dementia in Finland - the change from 1998 to 2013. Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring 10: 86–93. Published online 2017 Nov 6. https://doi.org/10.1016/j.dadm.2017.10.006  

Aaltonen M, Forma L, Pulkki J, Raitanen J, Rissanen P, Jylhä M.(2017). Changes in older people’s care profiles during the last two years of life, 1996-1998 and 2011-2013: a retrospective nationwide study in Finland. BMJ Open 7(11):e015130. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2016-015130  

Enroth L, Aaltonen M, Raitanen J, Nosraty L, Jylhä M. (2017). Does use of long‑term care differ between occupational classes among the oldest old? Vitality 90 + Study. European Journal of Ageing. Published Online. 10.1007/s10433-017-0445-0 https://link.springer.com/article/10.1007/s10433-017-0445-0  

Forma L, Jylhä M, Pulkki J, Aaltonen M, Raitanen J, Rissanen P. (2017). Trends in the use and costs of round-the-clock long-term care in the last two years of life among old people between 2002 and 2013 in Finland. BMC Health Services Research 17: 668. 10.1186/s12913-017-2615-3 https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-017-2615-3  

Forma L, Aaltonen M, Pulkki J, Raitanen J, Rissanen P, Jylhä M (2017). Long-term care is increasingly concentrated in the last years of life: a change from 2000 to 2011. Eur J Public Health. 27 (4): 665–669. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckw260  

Forma L, Aaltonen M, Pulkki J, Raitanen J, Rissanen P, Jylhä M (2017): Care service use in two years preceding suicide among older adults - comparison with those who died a  natural   death and those who lived longer. European Journal of Ageing 14 (2):143–153  

Aaltonen M, Pulkki J, Forma L, Raitanen J, Rissanen P, Jylhä M (2016). Dementialääkkeiden kustannukset ja Kela-korvaukset moninkertaistuivat viimeisinä elinvuosina. Lääkärilehti, 71 (43): 2723-2729. (In English Costs for antidementia medicine purchases and SII reimbursements increased between the years 2002 and 2013. ) 

Forma L, Aaltonen M, Pietilä I (2016): Vanhojen naisten ja miesten erilainen sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö – ovatko syynä erilaiset tarpeet vai erilainen kohtelu? Gerontologia 30 (3): 131-142. (in Finnish).   

Pulkki Jutta, Jylhä Marja, Forma Leena, Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Rissanen Pekka (2016) Long-term care use among old people in their last 2 years of life: variations across Finland. Health and Social Care in the Community. 24(4):439-49. https://doi.org/10.1111/hsc.12224  

Lehto Vilhelmiina, Seinelä Lauri, Aaltonen Mari (2015) Tehostetun palveluasumisenasukkaiden siirrot – taustatekijät ja siirtojen syyt. Gerontologia 29(1): 12-24.  

Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Forma Leena, Pulkki Jutta, Rissanen Pekka, Jylhä Marja (2014) Burdensome transitions at the end of life among long-term care residents with dementia. Journal of the American Medical Directors Association. 15:643-648. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2014.04.018  

Forma L, M Aaltonen M, Rissanen P, Raitanen J, Jylha M. (2013). Age and Closeness of Death as Determinants of long-term care use in Finland from 1998 to 2006. Gerontologist, 53, 77. Conference proceeding.   

Pulkki Jutta, Aaltonen Mari, Forma Leena, Jylhä Marja, Raitanen Jani, Rissanen Pekka. (2014) Pitkäaikaishoito kunnissa vanhuuden viimeisinä vuosina. Palvelujen käytön erot ja muutokset vuosina 2002−2008 (In English Differences in long-term care use between municipalities. Change between 2002-2008). Kunnallistieteellinen aikakauslehti vol 42 (1): 27-43.  

Aaltonen Mari, Forma Leena, Rissanen Pekka, Raitanen Jani, Jylhä Marja. (2013). Effects of municipality factors on care transitions. Scandinavian Journal of Public Health 41 (6), 604-615.   

Aaltonen Mari, Rissanen Pekka, Forma Leena, Raitanen Jani, Jylhä Marja. (2012). The impact of dementia on care transitions during the last two years of life. Age and Ageing 41 (1), 52-57. https://doi.org/10.1093/ageing/afr133  

Forma Leena, Jylhä Marja, Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Rissanen Pekka. (2011). Municipal variation in health and social service use in the last 2 years of life among old people. Scandinavian Journal of Public Health 39 (4), 361-370.   

Forma Leena, Rissanen Pekka, Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Jylhä Marja. (2011). Dementia as a determinant of social and health service use in the last two years of life 1996-2003. BMC Geriatrics 11 (14).   

Aaltonen Mari, Forma Leena, Rissanen Pekka, Raitanen Jani, Jylhä Marja. (2010). Transitions in health and social service system at the end of life. European Journal of Ageing 7 (2), 91-100.   

Forma Leena, Rissanen Pekka, Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Jylhä Marja. (2009). Age and closeness of death as determinants of health and social care utilization: a case-control study. European Journal of Public Health 19 (3), 313-318. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckp028  

Jylhä M, Forma L, Aaltonen M, Raitanen J, Rissanen P. (2008). Pidentyvä vanhuusikä ja palvelujen uudet haasteet (In English Increasing old age and the new challenges for services). In Ulla Ashorn, Juhani Lehto (Eds.) Tutkijapuheenvuoroja terveydenhuollosta. Helsinki: Stakes, 116-128.   

Forma Leena, Jylhä Marja, Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Rissanen Pekka. (2012). Vanhuuden viimeiset vuodet - pitkäaikaishoito ja siirtymät hoitopaikkojen välillä (In English The last years of life  - long-term care and transitions between care sites). Sastamala: Kunnallisalan kehittämissäätiö / The Foundation for Municipal Development sr. (Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisusarja 69).