Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö (CoE AgeCare)

CoE AgeCare tutkii ikääntymisen ja hoivan käynnissä olevaa muutosta uusien käsitteellisten näkökulmien ja monitieteisen tutkimusyhteistyön avulla. Tutkimusryhmät tutkivat hoivatarpeita, hoivapolitiikkaa, väestön vanhenemista, terveyttä, toimijuutta, hoivatyön muutosta sekä transnationalisaation ja digitalisaation vaikutuksia ikääntymiseen ja hoivaan.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tampereen yliopiston tutkimusryhmän alaa on

  1. väestön vanheneminen, vanhojen ihmisten terveyden, toimintakyvyn ja hoivatarpeiden kehitys sekä hoivan kustannukset, ja
  2. toimijuus, erityisesti vanhojen ihmisten ja heidän läheistensä hoivaa, terveyttä ja asumista koskevat valinnat, sekä viranomaisten toimijuus hoivapolitiikan implementoinnissa.

Tutkimuksen yleisenä tavoitteena on lisätä tietoa väestön vanhenemisen, digitalisaation ja transnationalisaation yhteiskunnallisista vaikutuksista, ja vanhojen ihmisten ja heidän läheistensä elämästä muuttuvissa yhteiskunnissa. Huippuyksikkö tuottaa tietoa väestön vanhenemisen trendeistä ja vanhojen ihmisten terveyden ja toimintakyvyn kehityksestä samoin kuin hoivatarpeista, hoivan kustannuksista ja vanhenevan väestön etnisestä monimuotoistumisesta.  Lisäksi selvitetään millä tavalla väestön vanheneminen otetaan huomioon hoivapolitiikoissa, hoivapolitiikan implementoinnissa ja hoivatyössä, ja millä tavalla vanhojen ihmisten hoivatarpeisiin parhaiten vastataan.

Hoivapolitiikan kehittämiseksi huippuyksikkö tuottaa tietoa myös hoivatyön muutoksista ja hoivatyöntekijöiden hyvinvoinnin haasteista. Yksi keskeisistä tavoitteista on ymmärtää paremmin millaisia valintoja vanhat ihmiset ja heidän läheisensä tekevät arjessaan hoivan, palveluiden, asumisen ja elinympäristön suhteen.

Yksikön julkaisut ja muut tiedot löytyvät huippuyksikön kotivuilta: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/en/research/projects/agecare/ikaantymisen-ja-hoivan-tutkimuksen-huippuyksikko-coe-agecare-2018-2025

Yhteyshenkilöt

Marja Jylhä

Professori / johtaja

marja.jylha [at] tuni.fi

+358 40 588 1900

 

Outi Jolanki

Dosentti / johtaja

outi.jolanki [at] tuni.fi

+358 40 190 1660