Hyppää pääsisältöön

Social Inequalities in Ageing (SIA)

Tampereen yliopisto

Social Inequalities in Ageing (SIA)on Pohjoismainen projekti, jossa tutkitaan ikääntyvien terveyden, terveyspalveluiden ja hoivan eriarvoisuutta sekä näissä tapahtuneita muutoksia Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa.  

Tampereen yliopiston tutkijat ovat mukana projektin kolmessa osahankkeessa:  

  • Osahanke B: Vanhoista vanhimpien terveyden ja toimintakyvyn trendit, tutkijoina Marja Jylhä, Linda Enroth ja Mari Aaltonen  
  • Osahanke C: Hyvinvointivaltioreformit vanhushoivassa ja eriarvoisuus, tutkijoina Anneli Anttonen ja Olli Karsio  
  • Osahanke D: Terveyspalveluiden tarpeet ja terveydenhuollon reformit, tutkijoina Ilmo Keskimäki, Jutta Pulkki ja Liina-Kaisa Tynkkynen

Tausta

Osahankkeessa B käytetään aineistoina mm. Tampereella toteutettuja Tervaskanto-kyselyitä, sekä näihin linkitettyjä rekisteritietoja.  

Osahanke C:ssä vertaillaan tutkimuskaupunkien vanhushoivapolitiikkaa paikallisia politiikka-asiakirjoja analysoiden. Toisena aineistona käytetään asiakasohjaajien haastatteluja vanhusten tarpeenarviointiprosessista ja valinnanvapauden roolista vanhuspalveluissa.  

Osahanke D:ssä toteutetaan haastattelututkimus kolmen kaupungin terveydenhuollon henkilöstölle ikääntyneiden potilaiden kotiutuksesta. Lisäksi on käytössä eri maiden rekisteriaineistot, joiden avulla verrataan sydäntoimenpiteiden toteutumista.

Tavoite ja tehtävät

Osahankkeessa B tutkitaan vanhoista vanhimpien terveyden ja toimintakyvyn trendejä, näihin vaikuttavia tekijöitä sekä Pohjoismaiden välisiä eroja. Vanhoista vanhimmat ovat nopeimmin kasvava väestöryhmä. Tämän ryhmän terveyden ja toimintakyvyn sosioekonomisista eroista ei ole juuri aikaisempaa tutkimustietoa.  

Osahanke C:ssä tutkitaan vanhushoivassa ja palveluissa tapahtuneita muutoksia Pohjoismaissa. Lähtökohtana ovat hoivapalvelupolitiikan reformit, joissa hoivavastuuta siirretään valtiolta muille toimijoille. Hankkeessa toteutetaan mm. Kööpenhaminan, Tukholman ja Tampereen kaupungin vertaileva tutkimus, jossa tutkitaan markkinoistamisen ja valinnanvapauden lisääntymisen ja eriarvoisuuden kytkeytymistä toisiinsa.  

Osahanke D keskittyy tutkimaan   avoterveydenhuollon ja sairaalahoidon eriarvoisuutta sekä terveydenhuoltoreformien merkitystä tähän. Tutkimus pitää sisällään kotiutuskäytäntöjen sekä sydäntoimenpiteiden vertailevan tutkimuksen Tampereella, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa.

Rahoituslähde

NordForsk

Koordinoiva organisaatio

Karolinska Institutet, University of Stocholm, University of Köpenhagen, University of Island (Reykjavik), Oslo Metropolitan University

Yhteyshenkilöt

Marja Jylhä

Professori, osahanke B:n vastuullinen johtaja

marja.jylha [at] uta.fi

+358 40 588 9100

 

Anneli Anttonen

Professori, osahanke C:n vastuullinen johtaja

anneli.anttonen [at] uta.fi

+358 50 318 6063

 

Ilmo Keskimäki

Professori, osahanke C:n vastuullinen johtaja

ilmo.keskimaki [at] thl.fi

0295247256