Hyppää pääsisältöön

Uusi Verkostoissa oppimisen ja osaamisen tutkinto-ohjelma valmistaa tulevaisuuden työelämään

Julkaistu 7.2.2023
Tampereen ammattikorkeakoulu
VETO-koulutuksen opiskelijat Reetta Pyykkönen ja Rauli Mäkinen sekä tiimivalmentaja Mari Rytisalo.
Opiskelijat Reetta Pyykkönen ja Rauli Mäkinen aloittivat VETO-koulutuksessa tammikuussa. Mari Rytisalo toimii koulutuksen tiimivalmentajana.
Tampereen ammattikorkeakoulun Verkostoissa oppimisen ja osaamisen tutkinto-ohjelma (VETO) kouluttaa opiskelijat monialaisiksi osaajiksi, joilla on samalla ajantasainen erityisosaaminen omalta, ensimmäisen vuoden jälkeen valitsemaltaan koulutusalalta. Koulutuksessa painotetaan tiimioppimista, työelämäyhteyksiä ja jatkuvaa oppimista. Pilottiryhmä aloitti opintonsa tammikuussa.

– Tutkimukset osoittavat, että tulevaisuuden työelämässä jatkuvan oppimisen, monialaisen osaamisen ja tiimityötaitojen merkitys kasvaa entisestään. Työelämän uudistuessa koulutuksenkin on uudistuttava. VETO-tutkinto-ohjelman tavoite on vastata paremmin koulutuksen ja työelämän uusiin tarpeisiin, sanoo koulutuksen tiimivalmentaja ja tutkintovastaava Mari Rytisalo Tampereen ammattikorkeakoulusta. 

Tutkinto-ohjelma mahdollistaa monialaisen osaamisen hankkimisen joustavasti yhden tutkinnon aikana. Ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelijat tutustuvat neljään eri koulutusalaan - tradenomin, tietojenkäsittelyn tradenomin, sosionomin ja medianomin koulutukseen. Aloihin perehdytään niin käytännön kuin teorian tasoilla. Tämän jälkeen opiskelijat valitsevat, mihin haluavat suuntautua. He suorittavat valitsemansa alan opintoja ja niitä tukevia monialaisia opintoja niin TAMKin tarjonnasta kuin ulkopuolelta. Valmistuttuaan opiskelija saa valitsemansa alan tutkintotodistuksen. 

– Koulutus sopii hakijalle, joka haluaa korkeakoulututkinnon, muttei ole vielä löytänyt oikeaa alaa. Tammikuussa aloittaneessa ryhmässä on myös opiskelijoita, jotka ovat jo olleet työelämässä, mutta haluavatkin nyt suuntautua toisaalle, Rytisalo kertoo. 

Reetta Pyykkönen ja Rauli Mäkinen aloittivat tutkinto-ohjelmassa vuoden alussa. 

– Aiemmat opiskelusuunnitelmani kaatuivat pääsykokeisiin, koska koen niissä kovasti paineita. VETO-tutkinto-ohjelman valintakurssin sai suorittaa rauhassa. Tällä hetkellä haluaisin sosionomiksi, mutta toki ajatukset voivat vielä muuttua. Opintojen alussa olemme käyneet paljon avointa keskustelua ja tutustuneet toisiimme, Pyykkönen kertoo. 

– Olin elämäntilanteessa, jossa halusin kovasti opiskelemaan. Ensin ajattelin sosionomin opintoja, mutta sitten törmäsin VETO-opintoihin, joihin minun oli ehdottomasti päästävä. Tähän asti opinnot ovat olleet kasvattava kokemus ja vieneet oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Ryhmässä on hyvin erilaisia ihmisiä, mutta toimimme tiiminä parhaan lopputuloksen eteen, Mäkinen pohtii. 

VETO-tutkinto-ohjelmasta valmistunut voi työskennellä suuntautumisalansa mukaisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Monialainen tutkinto mahdollistaa myös tehtävät, jotka vaativat laaja-alaisempaa osaamista.

Tiimeissä kiinni työelämään 

Työelämäyhteydet ovat merkittävä osa opintoja. Heti opintojen alusta lähtien työelämäkumppanit antavat opiskelijoille projektiaiheita, ja opiskelijat hankkivat niitä myös itse. Näin he verkostoituvat useampaan organisaatioon jo opiskelujen aikana. 

– Maaliskuussa osa meistä on mukana TAMKin kansainvälisellä Eye on TAMK -viikolla, jonka aikana järjestämme opiskelijoiden oman verkostoitumistapahtuman. Suunnitteilla on myös yritysvierailuja, Reetta Pyykkönen kertoo. 

Toinen tärkeä asia on tiimioppiminen. Koko opiskelijaryhmästä muodostetaan useampia pieniä tiimejä, jotka tuovat tietonsa ja taitonsa koko ryhmän ulottuville. Myös tiimien kohtaamia haasteita voidaan ratkoa yhdessä koko ryhmän voimin. Tiimityöskentely jatkuu myös sen jälkeen, kun oma koulutusala on valittu. Näin esimerkiksi tradenomiopiskelija pääsee kartuttamaan osaamista myös kolmesta muusta alasta. 

Mari Rytisalo toimii tammikuussa aloittaneen ryhmän tiimivalmentajana koko opintojen ajan. Valmentajan tehtävä on kulkea opiskelijoiden rinnalla heidän opintojaan ja kehittymistään tukien. 

– Mukana on myös tutkintovalmentaja jokaiselta neljältä koulutusalalta, joten opiskelijalle on tarjolla paljon tukea ja ohjausta, Rytisalo lisää.

Opinnot alkavat syksyllä 2023. Koulutus toteutetaan päivätoteutuksena, ja sen kesto on 3,5–4 vuotta valitusta alasta riippuen. 

Pilottiryhmän kokemuksia ja palautetta tullaan käyttämään hyödyksi tulevissa ryhmissä. 

– Avoin dialogi ja ahkera palautteen kerääminen on meille tärkeää. Tutkinto-ohjelma kehittyy ja rakentuu koko ajan yhdessä opiskelijoiden ja työelämän kanssa, Mari Rytisalo kertoo. 

Lisätietoa: 

Mari Rytisalo, tiimivalmentaja ja tutkintovastaava, Tampereen ammattikorkeakoulu 
p. 040 6316 301, mari.rytisalo [at] tuni.fi (mari[dot]rytisalo[at]tuni[dot]fi) 

Verkostoissa oppimisen ja osaamisen tutkinto-ohjelma

Ajattelu ja oppiminen -valintakurssi

VETO-opiskelijat Instagramissa ja TikTokissa: @veto_tamk 

 

Teksti ja kuva: Emmi Suominen