Hyppää pääsisältöön

TAMK alkaa valmentaa maahanmuuttaneita korkeakouluopintoihin

Julkaistu 11.5.2023
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tiina Miikkulainen ja Lea Yli-Koivisto TAMKin kirjaston portaikossa.
Valmentavassa koulutuksessa opiskelijoiden suomen kielen taitoa syvennetään korkeakoulussa vaadittavalle tasolle. Kuvassa opettaja Tiina Miikkulainen (vas.) ja Opiskelijavalintojen ja -palvelujen päällikkö Lea Yli-Koivisto.
Tampereen ammattikorkeakoulu käynnistää syksyllä 2023 Korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen maahanmuuttaneille. Koulutuksessa opiskelijat kehittävät suomen kielen taitojaan ja opiskeluvalmiuksiaan sekä saavat tietoa erilaisista koulutusvaihtoehdoista. Hakuaika on 1.6.–5.8.2023.

Valmentavassa koulutuksessa maahanmuuttaneilla on mahdollisuus tutustua suomalaisiin korkeakouluopintoihin jo ennen hakemista. Koulutuksen pääpaino on vahvan suomen kielen taidon ja korkeakouluvalmiuksien saavuttamisessa. Koulutus on päätoimista opiskelua, maksutonta ja toteutetaan verkko-opintoina. Opintojen laajuus on 30 opintopistettä.  

Opetuskielenä on suomi, joten hakijan kielitaidon tulee olla vähintään B1-tasoa. Valmentavassa koulutuksessa opiskelijat syventävät kielen osaamistaan entisestään. 

– Vahvan kielitaidon saavuttaminen vaatii paljon toistoa. Koulutuksessa opetellaan myös korkeakoulussa tarvittavaa erityistä sanastoa. Hyvä kielitaito on avuksi kaikilla elämänalueilla ja lisää omaa osallisuuden tunnetta, sanoo koulutuksen opettaja Tiina Miikkulainen TAMKista. 

Koulutuksessa opiskellaan myös englannin kieltä ja matematiikkaa sekä tutustutaan TAMKissa käytettäviin järjestelmiin.  

– Suunnittelemme myös, että kutsumme TAMKin opiskelijoita esittelemään omia koulutusalojaan valmennettaville. Koulutuksen loppupuolella on kevään yhteishaku, jolloin valmennettavat voivat hakea tutkinto-opiskelijoiksi TAMKiin tai muuhun korkeakouluun, kertoo Opiskelijavalintojen ja -palvelujen päällikkö Lea Yli-Koivisto TAMKista. 

– Valmentava koulutus auttaa opiskelijoita pääsemään yhteishaussa samalle viivalle suomalaisten hakijoiden kanssa, lisää erityisasiantuntija Päivi Vartiainen TAMKista. 

Koulutuksen valintakokeessa tullaan testaamaan ainakin hakijoiden suomen kielen taitoa ja motivaatiota. 

– Puolen vuoden opinnot vaativat opiskelijalta motivaatiota ja sitoutumista. Vaikka opinnot suoritetaan verkossa, opiskelu on kokopäiväistä, Miikkulainen ja Yli-Koivisto muistuttavat.

Erityisasiantuntija Päivi Vartiainen.
Päivi Vartiaisen mukaan osaajapulaan vastaamisessa on tärkeää, että korkeakouluopintoihin ja työelämään saadaan ne ihmiset, jotka ovat jo maassa.

Kaikkien osaamista tarvitaan 

TAMKin kohdalla kyseessä on pilottikoulutus, mutta vastaavia koulutuksia on järjestetty muualla Suomessa aiemminkin. Taustalla on Suomessa vallitseva osaajapula, jonka paikkaamiseen tarvitaan ulkomaalaisia korkeakouluopiskelijoita ja työntekijöitä. Opetus- ja kulttuuriministeriön visiona on, että vuoteen 2030 mennessä puolet Suomen väestöstä on korkeakoulutettuja. Tavoitteen saavuttamiseksi myös maahanmuuttaneita tulee tukea korkeakouluopintoihin hakemisessa. Korkeakouluopinnot ja työllistyminen vaativat hyvät opiskeluvalmiudet sekä erinomaisen suomen kielen taidon. 

– Monet maahanmuuttaneet ovat todella halukkaita korkeakouluopintoihin, mutta osa heistä tarvitsee niihin tukea. Osaajapulaan vastaamiseksi ja OKM:n tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää, että saamme mukaan ne ihmiset ja voimavarat, jotka ovat jo maassa, Vartiainen sanoo. 

Koulutuksen rahoitus on saatu SIMHE-toiminnan (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) kautta. TAMK on SIMHE-vastuukorkeakoulu ja mukana monissa maahanmuuttaneiden työllistymiseen keskittyvissä hankkeissa.  

– Olen todella tyytyväinen, että nyt tämä koulutus saadaan käyntiin TAMKissakin. Teemme parhaamme, jotta koulutus onnistuu ja siitä tulee osa TAMKin perustoimintaa, Vartiainen sanoo. 

Koulutus alkaa 23.10.2023.  

Lue lisää korkeakouluopintoihin valmentavasta koulutuksesta maahanmuuttaneille 

Lisätietoa: 
Tiina Miikkulainen, Tampereen ammattikorkeakoulu 
p. 050 327 0909, tiina.miikkulainen [at] tuni.fi (tiina[dot]miikkulainen[at]tuni[dot]fi) 

Päivi Vartiainen, Tampereen ammattikorkeakoulu 
p. 040 6635 485, paivi.vartiainen [at] tuni.fi (paivi[dot]vartiainen[at]tuni[dot]fi) 

 

Teksti ja kuvat: Emmi Suominen