Hyppää pääsisältöön

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttaneille

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

30 op

Toteutusaika

23.10.2023-22.4.2024

Hakuaika

1.6.2023-5.8.2023

Hinta

Koulutus on osallistujille maksuton

Opetusmenetelmät

Etäopetus

Koulutuksen sisältö
Kuka voi hakea koulutukseen?
Valintatapa
Opiskelupaikan vastaanottaminen
Lisätietoja
 

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus on tarkoitettu maahanmuuttaneille, jotka haluavat hakea opiskelemaan yliopistoon tai ammattikorkeakouluun Suomessa.

Koulutuksessa kehität suomen kielen taitoasi, opiskelutaitojasi ja saat tietoa eri koulutusvaihtoehdoista. Opinnoissa on paljon suomen kieltä. Koulutuksessa on myös englannin ja matematiikan opintoja.

Koulutus on päätoimista opiskelua (n. 35 tuntia/viikko). Koulutus järjestetään arkipäivisin klo 8–16 välillä. Jos olet päivätöissä, et voi osallistua koulutukseen.

Koulutus järjestetään verkossa. Koulutus sisältää etäopetusta, ryhmätöitä ja itsenäistä opiskelua. Tarvitset koulutusta varten tietokoneen ja verkkoyhteyden.

Huom.! Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi. Koulutuksen jälkeen voit hakea tutkinto-opiskelijaksi yhteishaussa.

Koulutuksen sisältö

 • Valmiudet korkeakouluopintoihin, 5 op
 • Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 1 (B1), 5 op
 • Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 2 (B1), 5 op
 • Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 3 (B2), 5 op
 • Matematiikan valmentavat opinnot 5 op
 • Englannin kielen ja viestinnän valmentavat opinnot 5 op

Kuka voi hakea koulutukseen?

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on

1) riittävä suomen kielen taito (B1) sekä suullisesti että kirjallisesti

ja

2) hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin (ammattikorkeakoululaki L 2014/932, 25 §)* eli jokin seuraavista suoritettuna: 

 • suomalainen lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • European Baccalaureate -tutkinto (EB) 
 • Reifeprüfung (RP) tai Deutsche Internationale Abitur -tutkinto (DIA)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuinen suomalainen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aiempi vähintään 80 opintoviikon laajuinen suomalainen ammatillinen tutkinto  
 • suomalainen opistoasteen tai ammatillinen korkea-asteen tutkinto
 • näyttötutkintona suoritettu suomalainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin
 • alempi tai ylempi korkeakoulututkinto 

*Jos hakija ei voi todistaa hakukelpoisuuttaan todistuksella, hänellä täytyy olla viranomaispäätös pakolaisstatuksesta (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella). 

Valintatapa

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan kirjalliseen valintakokeeseen.  

Hakukelpoisuus tarkistetaan Tampereen ammattikorkeakoulussa hakuajan 5.8.2023 päättymisen jälkeen. Hakukelpoisille hakijoille lähetetään kutsu valintakokeeseen ja tarkat ohjeet elokuun aikana sähköpostilla. 

Kirjallisesta valintakokeesta täytyy saada tulokseksi vähintään suomen kielen taitotaso B1, jotta voi saada kutsun valintakokeen toiseen vaiheeseen. 

Valintakoe 

Hakijan on mahdollisuus osoittaa vaadittu suomen kielen taitotaso (B1) valintakokeessa. Valintakokeessa on myös korkeakoulukelpoisuutta ja motivaatiota arvioivia tehtäviä. Valintakokeeseen ei lähetetä erillisiä ennakkotehtäviä tai ohjeita. 

Valintakoe on kaksivaiheinen: 

1. Kirjallinen valintakoe 

 • Suomen kielen kirjallista taitoa mittaava koe 

2. Suullinen ryhmä- tai yksilöhaastattelu 

 • suullinen suomen kielen taito, max. 25 pistettä 
 • motivaatio ja tavoite, max. 25 pistettä 

Kirjallinen valintakoe tehdään ensin, ja siitä täytyy saada tulokseksi vähintään suomen kielen taitotaso B1, jotta voi saada kutsun valintakokeen toiseen vaiheeseen.  

Kirjallinen valintakoe järjestetään TAMKin pääkampuksella osoitteessa Tampereen ammattikorkeakoulu, Kuntokatu 3, Tampere perjantaina 25.8.2023 klo 10 alkaen. 

Hakijat, jotka saavat kirjallisesta kielitestistä tason B1, kutsutaan sähköpostitse toiselle kierrokselle ryhmä- tai yksilöhaastatteluun. Haastattelut ovat etänä Zoomissa 6-7.9.2023 ja kutsu valituille hakijoille lähetetään erikseen sähköpostitse. 

Valintakokeen toisessa vaiheessa arvioidaan suomen kielen taidon lisäksi hakijan motivaatiota ja tavoitteita koulutukseen. 

Hakijan täytyy suorittaa kaikki valintakokeen osat hyväksytysti, jotta hän voi tulla valituksi koulutukseen. 

Opiskelijavalinta  

Lopullinen opiskelijavalinta suoritetaan valintakokeen toisen vaiheen eli ryhmä- tai yksilöhaastattelun perusteella. Koulutukseen valitaan enintään 25 opiskelijaa. Koulutuksen rahoitukseen perustuen etusijalla ovat hakukelpoiset tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset. 

Tasasijasäännöt 

Jos kahdella tai useammalla hakijalla on sama yhteispistemäärä valintakokeen toisen vaiheen jälkeen, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys seuraavien tasasijasääntöjen mukaan: 

 1. suullinen kielitaito, max. 25 pistettä 
 2. motivaatio- ja tavoitepisteiden määrä, max. 25 pistettä 
 3. arvonta 

Jos hakijoita on alle 8, koulutuksen järjestäjällä on oikeus siirtää koulutuksen alkamisaikataulua. 

Opiskelijavalinnan tulokset 

Päätös opiskelijavalinnasta tehdään viimeistään 22.9.2023. Hakija saa tiedon päätöksestä sähköpostilla. 

Opiskelupaikan vastaanottaminen  

Koulutukseen hyväksytyn hakijan tulee vastaanottaa opiskelupaikka 29.9.2023 mennessä. Ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseen lähetetään sähköpostilla.  

Varasijavalinta  

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä, jos paikkoja vapautuu. Varasijoille voidaan kutsua 16.10.2023 asti

Liitteiden toimittaminen  

Tutkintotodistukset, jotka osoittavat hakukelpoisuuden, täytyy lähettää hakulomakkeen yhteydessä 5.8.2023 klo 23.59 mennessä. Jos liitettä ei ole lähetetty eikä syytä ole kerrottu, hakija ei saa kutsua valintakokeeseen. Koulutukseen valituilta opiskelijoilta tarkistetaan liitteet viimeistään paikan vastaanoton yhteydessä. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos hakija on antanut korkeakoulukelpoisuudesta virheellisiä tietoja. 

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu  

Opiskelijaksi hakenut voi hakea TAMKin tutkintolautakunnalta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Tutkintolautakunnan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Koulutukseen otetaan enintään 25 opiskelijaa.

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Lisätietoa opintojen rahoituksesta saat OMA-valmentajalta, TE-palveluista tai Kelan sivuilta.
 

Lisätietoja

Koulutuksen opettaja Tiina Miikkulainen
sähköposti tiina.miikkulainen [at] tuni.fi
puhelin 050 327 0909