Hyppää pääsisältöön

Sosiaalinen media lisää sitoutumista työhön

Julkaistu 26.5.2020
Tampereen yliopisto
Työn imu/ Kuva: Jonne RenvallKuva: Jonne Renvall
Työviestintä sosiaalisessa mediassa tukee tuoreen tutkimuksen mukaan työntekijöiden imua työhönsä. Työn imu on positiivinen työhön liittyvä tunne- ja motivaatiokäyttäytymisen tila, joka edistää työntekijöiden hyvinvointia ja työssä menestymistä.

Tutkimus tarkastelee virallisen työviestinnän lisäksi epävirallista viestintää, jota käydään muista kuin työasioista. Epävirallinen viestintä on tutkimustulosten mukaan merkittävässä roolissa ja yhteydessä työn imuun.

Tulokset käyvät ilmi Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian professori Atte Oksasen johtamasta tutkimuksesta, joka on julkaistu New Media & Society -lehdessä.

Tutkimus perustuu kahteen kyselyaineistoon, joihin kuului yhteensä 2 380 vastaajaa. Toinen aineistoista sisälsi 563 työntekijää viidestä yrityksestä, joiden toimialoja olivat rahoitus, telekommunikaatio, henkilöstöpalvelut, kustannustoiminta ja vähittäiskauppa. Toisessa tutkimusaineistossa oli mukana 1 817 suomalaista työntekijää.

Sosiaalinen media tärkeä koronan aikana

Tutkimuksen mukaan sosiaalisen median käyttö on olennaista tietotyön tekijöille etenkin käynnissä olevan koronapandemian aikana.

– Tunneyhteys työyhteisöön ja tieto, että sosiaalista tukea on saatavilla, ovat merkittäviä asioita pandemian aikana, kun työntekijöiltä vaaditaan fyysistä etäisyyttä. Työn imua voidaan pitää ratkaisevalla tavalla yllä sosiaalisen median avulla, kertoo tutkija Reetta Oksa.

Epävirallinen viestintä työntekijöiden välillä on ensiarvoista: se voi vahvistaa yhteyksiä kollegoihin ja edusauttaa yhteenkuuluvuutta ja samastumista organisaatioon. Lisäksi epävirallinen viestintä on yhteydessä työntekijöiden kokemukseen saamastaan sosiaalisesta tuesta.

Organisaatioon samastuminen ja sosiaalinen tuki voivat toimia työntekijöiden voimavaroina ja luovat vahvemmin yhteyden työn imuun, joka korostuu varsinkin korona-aikana. Näiden voimavarojen kannalta epävirallinen sosiaalisen median viestintä on keskeistä.

Kaksisuuntainen viestintä hyödyllistä

Sosiaalisen median ei tutkimuksen mukaan pitäisi olla vain kanava dokumenttien jakamiseen tai yksisuuntainen tietolähde. Sen sijaan sen tulisi olla kaksisuuntainen viestintäkanava, jonka avulla työntekijät voivat luoda emotionaalisen yhteyden työtovereihin ja työyhteisöön, jakaa asiantuntemustaan ja auttaa toisiaan. Tämä kaksisuuntainen viestintä koskee sekä työhön liittyvää että liittymätöntä viestintää.

Tutkijat suosittavat, että myös epävirallisemmat keskustelut sallittaisiin ja niihin kannustettaisiin työkeskustelujen ohella. Tämä edistää myös korkeampaa työn imua.

Organisaatioiden tulisi tutkijoiden mukaan kiinnittää enemmän huomiota sosiaalisen median viestintäkäytäntöihin ja tarjota mahdollisuuksia organisaation identifioitumiseen ja sosiaalisen tuen saamiseen sosiaalisessa mediassa.

Artikkeli on osa laajempaa tutkimushanketta, jonka tutkimuskohteena on sosiaalinen media ja uudet vuorovaikutustavat.

Lisätietoja: Tutkija Reetta Oksa, 050 437 7619, reetta.oksa [at] tuni.fi

Oksa, R., Savela, N., Kaakinen, M., Ellonen, N., & Oksanen, A. (2020). Professional social media usage: Work engagement perspective. New Media & Society. New Media & Society, DOI: 10.1177/1461444820921938.