Hyppää pääsisältöön

Tampereen korkeakouluyhteisön varainhankinnan periaatteet

Lahjoitukset vahvistavat yliopiston ja ammattikorkeakoulun pääomia ja mahdollistavat uudet avaukset tutkimuksessa ja koulutuksessa. Lahjoituksilla on kasvava merkitys yhteisön rahoituspohjan laajentamisessa.

Varainhankintaa ohjaavat korkeakouluyhteisön arvot, strategia ja missio

Varainhankinnan periaatteista päättävät yliopiston ja ammattikorkeakoulun rehtorit. Varainhankintaa ohjaavat korkeakouluyhteisön arvot, strategia ja missio. Tampereen korkeakouluyhteisön lahjoituskulttuuri perustuu eettisyyteen, avoimuuteen ja lahjoittajan tahdon kunnioittamiseen. Lahjoituskulttuurissa huomioidaan myös edeltävien yliopistojen lahjoittajat ja heidän tahtotilansa kohdennettujen lahjoitusten käytössä. Lahjoitusten lisäksi Tampereen korkeakouluyhteisö rakentaa merkittävää tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä yritysten kanssa. Kaikessa toiminnassa vastikkeettoman lahjoituksen ja vastikkeellisen yhteistyön välillä tehdään selkeä ero.

Lahjoitusten kohdentaminen

Tampereen yliopistolla ja Tampereen ammattikorkeakoululla on erilliset rahankeräysluvat ja lahjoitukset pitää kohdentaa erikseen. Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ottavat vastaan sekä yleislahjoituksia että kohdennettuja lahjoituksia. Tapauskohtaisesti voidaan avata erillisiä rahastoja tai hyväksyä myös tarkempia kohdennustoiveita.

Lahjoituksen vastaanottamisen hyväksyy tarvittaessa yliopiston tai ammattikorkeakoulun rehtori.

Lahjoitukset Tampereen yliopistolle  

Lahjoitukset Tampereen ammattikorkeakoululle  

Lahjoitusvarojen käyttö

Tampereen yliopiston hallitus päättää vuosittain lahjoitusvarojen pääoman tuoton ja pääoman käytön määrästä. Rahastojen käytön kohdentamisesta päättää yliopiston rehtori. Tampereen ammattikorkeakoulun rahastojen käytön kohdentamisesta päättää ammattikorkeakoulun rehtori. 

Rahastoituja varoja sijoitetaan Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun hallitusten vahvistaman sijoituspolitiikan mukaisesti. Tampereen yliopisto on Finland’s Sustainable Investment Forum ry:n (FINSIF) jäsen ja yliopisto on sitoutunut noudattamaan järjestön vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Avaintietoa korkeakouluyhteisöstä

Lahjoitusprofessuurit

Lahjoitusprofessuurit tai lahjoitusvakanssit tarkoittavat henkilöstöresursseja, joiden kuluja voidaan kattaa kokonaan tai suureksi osin lahjoituksen tai monen eri lahjoituksen tai niiden tuottojen turvin. Lahjoitusprofessuurin tai lahjoitusvakanssin hyväksyy Tampereen yliopiston tai Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori.

Tukisäätiöt

Tampereen korkeakouluyhteisön taustalla on kolme tukisäätiötä Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiö, Tampereen Yliopiston tukisäätiö sekä Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö. Tukisäätiöt voivat ottaa vastaan lahjoituksia. Tukisäätiöt ovat itsenäisiä sääntöjensä mukaan toimivia organisaatioita. Tukisäätiöt tukevat korkeakouluyhteisön toimintaa sääntöjensä mukaisesti mm. myöntämällä stipendejä ja apurahoja.

Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiö sr

Tampereen Yliopiston tukisäätiö sr

Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö sr