Kokemuksia

Koulutusten räätälöinti – mitä se on?

Origamijoutsenia roikkuu naruissa
Räätälöidyn koulutusohjelman perustehtävänä on saada tilaajan toivoma tiedollinen tai toiminnallinen muutos aikaan.

Kokemuksia koulutuksen järjestäjän näkökulmasta

Koulutusohjelman laatiminen on prosessi, joka alkaa tavoitteen määrittelyllä. Koulutuksen tavoite voidaan määritellä muutamalla avainlauseella, joita voivat olla esimerkiksi yhteisen tulevaisuudennäkemyksen vahvistaminen, muutosvalmiuden ja -kyvykkyyden lisääminen tai osaamisen lisääminen erikseen mainittujen koulutusteemojen osa-alueilla. Näitä osa-alueita voivat olla vaikkapa myyntiin, markkinointiin, johtamiseen, talouteen tai työhyvinvointiin liittyvät tavoitteet.

Toisaalta tavoitteet voidaan määritellä laaja-alaisesti vaikkapa asiantuntijuuden tai yhteistoiminnan sujuvuuden kehittämiseksi ja varmistamiseksi. Suuntautuupa tavoite sitten yksityiskohdista yleiseen toimintatapaan tai kokonaisuuksista yksittäisiin toimintoihin, niihin pätee sama yhteinen piirre: koulutusohjelman sisällöstä, toimenpiteistä, tavoitteista ja seurannasta sovitaan aina yhdessä tilaajan kanssa.

Yhteistyö tilaajan kanssa saattaa pohjautua pitkään asiakassuhteeseen, jolloin koulutus voi perustua aiempiin, hyviksi havaittuihin sisältöihin ja laajuuteen. Valmisteltaessa täysin uutta tai uudentyyppistä koulutusta uuden asiakkaan kanssa määritellään koulutussisältöjen ja laajuuksien yhteydessä mm.

  • koulutukseen kuuluvat ennakkotehtävät, esiselvitykset ja kartoitukset
  • mahdolliset Thomas-analyysit tai muut analyysit
  • koulutusjaksojen välillä tehtävät selvitykset tai raportit
  • koko koulutusohjelmaa koskeva opinnäytetyö kuten esimerkiksi kehittämis- tai oppimistehtävä
  • mahdollisen sähköisen oppimisympäristöjen käyttäminen
  • verkkoluennot, webinaarit

Yhteistyö perustuu yhteiseen näkemykseen

Räätälöidyn koulutusohjelman perustehtävänä on saada tilaajan toivoma tiedollinen tai toiminnallinen muutos aikaan.

Muutos on kyettävä toteuttamaan nopeasti, hallitusti ja tehokkaasti. Siksi koulutusohjelman räätälöinti yhdessä tilaajan kanssa on avainasemassa haluttaessa saada pysyvä ja vaikuttava muutos aikaan.

Hyvinä esimerkkeinä tehokkaasta ja vaikuttavasta yhteistyöstä ovat vakuutusyhtiö Turvalle ja Oma Säästöpankille räätälöityjen koulutusohjelmien valmistelu ja toteutus. Suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa on ollut mukana Tampereen yliopiston koulutusprosessin pedagogisesta etenemisestä vastaavia kokeneita asiantuntijoita ja lähijaksojen sisältöjen asiantuntijoita. Asiakkaan edustajat ovat vuorostaan tuoneet suunnittelutyöhön oman alansa asiantuntijuutta. Näin yhteisissä tapaamisissa voitiin päivien sisältöihin ja toteutustapoihin vaikuttaa ja siten varmistaa koulutuksen osuvuus.

Yhteistyössä on voimaa

Yhteistyö pohjautuu parhaimmillaan avoimeen vuorovaikutukseen, luottamukseen ja dialogiin.

Avoin vuorovaikutus, jossa kaikki mukana olevat osapuolet tuovat oman panoksensa yhteisen asian hyväksi vaatii aikaa, mutta se on hyvin hedelmällistä ja tuottaa parempia tuloksia kuin pitäytyminen ennalta määrätyissä teemoissa. Koulutusohjelman rakenne määrittää useimmiten esimerkiksi lähiopetusjaksojen määrän ja mahdolliset ennakko- ja välitehtävät. Koulutusjakson teeman pohtiminen ja dialoginen keskustelu avaavat aihepiiriä kaikille osapuolille. Tämä puolestaan lisää luottamusta kaikkien osapuolten kesken.

Massaräätälöintiä vai yksilöllistä räätälöintiä?

Houkutus tarjota asiakkaille selkeitä ja valmiita, ennalta sovittuja ratkaisuja kuulostaa konseptoidulta ja liiketalousoppien mukaiselta toiminnalta. Koulutuskentän pirstaleisuus, asiakkaiden muuttuvat tavoitteet ja reaalimaailman vaihtuvat odotukset ovat kuitenkin meille koulutuksen järjestäjille ja toteuttajille polttoainetta, joka pitää meidät virkeinä. Pyrimme aina lunastamaan asiakaslupauksemme ja toteuttamaan koulutusohjelmamme vastaamaan mahdollisimman hyvin asiakkaidemme tarpeita tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.

Vaikuttavuutta räätälöinnillä

Asiakastarpeisiin vastaaminen ei ole ainoastaan Tampereen yliopiston kilpailuetu, sillä tyytyväinen asiakas tuottaa iloa meille kaikille. Tyytyväinen asiakas on myös valmis suosittelemaan palveluja muille. Siksi panostamme jatkuvasti laadun varmistamiseen ja kehittämiseen asiakkaidemme hyväksi.

Lue lisää Oma Säästöpankin OmaSp Master -koulutuksesta

Ota meihin yhteyttä!