Hyppää pääsisältöön

Thomas-analyysi

Tampereen korkeakouluyhteisö

Kuvaus

 • Haluatko kehittää omaa työtapaasi ja saada apua omien vahvuuksiesi sanoittamiseen?
 • Oletko rekrytoimassa henkilöstöä?
 • Haluatko tehostaa henkilöjohtamista motivoimalla, innostamalla ja kannustamalla tiimisi jäseniä toimimaan itselleen luontaisella tavalla?
 • Haluatko nostaa suoritustasoa johtamalla ryhmäsi jäseniä tehokkaammin heille sopivimmassa roolissa?

Kaikissa näissä tapauksissa Thomas-analyysi voi toimia apunasi! Thomas-analyysi on tehokas valmentamisen, työhyvinvoinnin ja työnjohtamisen työkalu. Se tuo uusia näkökulmia johtamistaitoihin, muutoksen hallintaan, tiimien rakentamiseen sekä tuloksekkaan vuorovaikutuksen kehittämiseen. Thomas-analyysi kartoittaa henkilön käyttäytymistä, vahvuuksia ja kehittymistarpeita peilaten niitä sekä organisaation että yksilön tarpeisiin.

Thomas -analyysi auttaa ymmärtämään

 • millaiset tekijät ohjaavat ihmisten sisäisiä motivaatioita
 • ihmisten erilaisia kommunikointityylejä
 • ihmisten luontaista lähestymistapaa vuorovaikutustilanteissa

Analyysistä on apua muun muassa

 • henkilövalintojen tekemisessä
 • johtamisen kehittämisessä
 • muutoksen hallinnassa
 • tuloksekkaan tiimien rakentamisessa.

Thomas-analyysi perustuu psykologian tohtori William Moulton Marstonin teorioihin ihmisten normaalista käyttäytymisestä. Hän esitti, että ihmisen käyttäytymistä voidaan selittää neljällä eri piirteellä ja niiden keskinäisillä suhteilla. Nämä piirteet ovat

 • Hallitsevuus (Dominance)
 • Vaikuttavuus (Influence)
 • Pysyvyys (Stability)
 • Myöntyvyys (Compliance)

Thomas-järjestelmä on toiminut arviointimenetelmien kehittämisen eturintamassa jo 30 vuotta. Se on maailman käytetyin työpsykologinen analyysi, joka on parhaillaan käytössä jo 63 eri kielellä. Suomessa jo yli 500 yritystä ja organisaatiota käyttää analyysiä apunaan.

Analyysillä on vahvat teoriaperusteet. Thomas HPA on rekisteröity Englannin Psykologiliitossa (British Psychological Society BPS). Thomas International kehittää henkilökohtaisen profiilin analyysiä jatkuvasti psykometrisen tutkimuksen avulla yhteistyössä Cambridgen yliopiston psykometrian keskuksen kanssa. Analyysillä on selkeät eettiset pelisäännöt ja siihen kuuluu aina henkilökohtainen palautekeskustelu. Thomas on nopea toteuttaa ja myös tulos on nopeasti käytettävissä ja hyödynnettävissä.

 

Kenelle

Thomas-järjestelmän yleisimmät käyttöalueet

 • Yksilöllinen motivointi
 • Johtamistyylien arviointi ja kehittäminen, erilaisten yksilöiden johtaminen
 • Henkilöstön koulutus
 • Työtehtävien arviointi
 • Koulutus- ja kehityssuunnitelma
 • Kehityskeskustelu: tuloksekas vuorovaikutus
 • Ryhmänmuodostus ja yhteistyön kehittäminen, erilaisuuden haasteet työyhteisöissä
 • Organisaation kehittäminen
 • Rekrytointi: ulkoiset ja sisäiset valinnat
 • Myyntityön kehittäminen
 • Asiakaspalvelun kehittäminen

Monissa yrityksissä ja organisaatioissa on saatu hyviä kokemuksia analyysimenetelmästä. Se on auttanut ihmisten erilaisuuden ymmärtämisessä ja huomioimisessa, henkilövalintojen tekemisessä sekä johtamisen, muutoksen hallinnan, yhteistoiminnan, tiimien rakentamisen ja tuloksekkaan vuorovaikutuksen kehittämisessä.

 

Miten toimitaan

Henkilökohtaisen Profiilin Analyysi (HPA)

Itsearviointiin perustuva henkilökohtaisen profiilin analyysi HPA auttaa tarkasti selvittämään arvioitavan henkilön toimintatyyliä työssään. Analyysi selvittää henkilön luontaisia käyttäytymispiirteitä

 • henkilön vahvuuksia
 • rajoitteita
 • motivaatiotekijöitä
 • oma-aloitteellisuutta
 • kommunikointityyliä
 • kehittymismahdollisuuksia
 • käyttäytymistä painetilanteessa.

Analyysi auttaa oman työtyylin kehittämisessä sekä henkilöresurssien arvioinnissa organisaation kaikilla tasoilla

Toteutus: Analysoitavalle lähetetään sähköpostitse linkki itsearvioon, jonka tekemiseen kuluu noin 5-10 minuuttia. Tämän jälkeen analysoitava saa henkilökohtaisen palautteen.

Voimme toteuttaa HPA-analyysin rinnalla tarpeen mukaan myös seuraavat analyysit:

Ryhmäanalyysi (RA)

Mitä tehdä, jos tiimissä toimiminen ei suju? Ryhmäanalyysi (RA) auttaa varmistamaan, että yrityksen tai organisaation ryhmät ja tiimit toimivat tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Analyysi kertoo ryhmän todellisen profiilin ja tavoiteprofiilin sekä vertailee että analysoi näiden kahden eroja. Ryhmäanalyysi kuvaa ryhmän toimintatyylin, vahvuudet, rajoitteet ja ryhmän jäsenten roolit. Analyysi tunnistaa puutteet, jotka voivat hidastaa ryhmän tavoitteiden ja päämäärien saavuttamista sekä alueet, joilla saattaa ilmetä valtataistelua. Analyysi kuvaa myös ryhmän suhtautumista muutoksiin, ryhmän vetäjän suositeltavat ominaisuudet ja ryhmän hyödyn organisaatiolle.

Toteutus

Kaikille ryhmän jäsenille tehdään henkilökohtaisen profiilin analyysi ja heidän kanssaan käydään henkilökohtaiset palautekeskustelut. Tämän jälkeen Thomas-ohjelma työstää ryhmän jäsenten omakuvista ryhmän todellisen profiilin. Samaan aikaan ryhmän jäsenet, organisaation johto sekä mahdollisesti myös asiakkaat laativat ryhmän tavoiteprofiilin. Ryhmän jäsenet täyttävät yhteisen alkukeskustelun jälkeen tavoiteprofiililomakkeen ja pyrkivät löytämään yhteisen näkemyksen ja syvällisen ymmärryksen ryhmältä edellytettävästä tavasta toimia. Analyysiin sisältyy ryhmäpalaute.

Myyntiominaisuudet

Myyntiominaisuuksien analyysi auttaa selvittämään arvioitavan henkilön käyttäytymistä myyjänä. Teemoina ovat keskustelun avaaminen ja kommunikointi, kaupan päättäminen, asiakaspalvelu, esittely, hallintotehtävät ja kehittymispotentiaali.

Johtamisominaisuudet

Johtamisominaisuuksien analyysi auttaa selvittämään arvioitavan henkilön käyttäytymistä esimiehenä ja johtajana. Teemoina ovat johtaminen, motivointi, päätöksenteko, suunnittelu ja ongelmanratkaisu, kommunikaatio, hallinto, muiden kehittäminen ja kehittymispotentiaali.

Työhönsuuntautuminen

Työhönsuuntautumisvaihtoehtojen analyysi kertoo arvioitavalle henkilölle soveltuvista aloista ja työtehtävistä. Teemoina ovat motivaatio, työn painotus ja suuntaviivoja uralle.

 

Ota yhteyttä

Kerro tarpeestasi tarkemmin, niin räätälöimme juuri sinulle tai organisaatiollesi sopivan paketin!

 

Yhteyshenkilöt