Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Tampereen ammattikorkeakoulussa

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö perustuu laajalti ottaen lainsäädäntöön, mutta myös TAMKin tahtotilaan rakentaa hyviä arjen käytäntöjä opiskelijoille ja henkilöstölle.

Yhdenvertaisuus osana toimintakulttuuria

Toimimme TAMKissa globaalisti vastuuta kantaen sekä aktiivisuutta, oppimista ja osaamista arvostaen. Tahtotilanamme on menestyä yhdessä tekemällä ja kaikkien yhteisön jäsenien moninaisuutta kunnioittaen. Käytännöt juontuvat ja liittyvät TAMKin strategiaan ja arvoihin.

TAMKin toimintakulttuuri ja johtamiskäytännöt tukevat henkilöstön ja opiskelijoiden oikeudenmukaista ja tasapuolista kohtelua. Panostamme TAMKissa sekä jatkuvaan osaamisen kehittämiseen että psykologisesti turvallisen toimintakulttuurin rakentamiseen.

Katsomme yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen lisäävän opiskelu- ja työhyvinvointia sekä oikeudenmukaisuuden kokemista. Sitä kautta se vaikuttaa positiivisesti koko TAMK-yhteisöön. Käsittelemme yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioita vuosittain eri foorumeissa.

Henkilöstön jäsenet ja opiskelijat voivat tutustua tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan tarkemmin intrassa. Julkaisemme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman myös julkisilla verkkosivuillamme tammikuun 2022 lopussa.