Hyppää pääsisältöön

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Tampereen ammattikorkeakoulussa

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö perustuu laajalti ottaen lainsäädäntöön, mutta myös TAMKin tahtotilaan rakentaa hyviä arjen käytäntöjä opiskelijoille ja henkilöstölle.

Yhdenvertaisuus osana toimintakulttuuria

Toimimme TAMKissa globaalisti vastuuta kantaen sekä aktiivisuutta, oppimista ja osaamista arvostaen. Tahtotilanamme on menestyä yhdessä tekemällä ja kaikkien yhteisön jäsenien moninaisuutta kunnioittaen. Käytännöt juontuvat ja liittyvät TAMKin strategiaan ja arvoihin.

TAMKin toimintakulttuuri ja johtamiskäytännöt tukevat henkilöstön ja opiskelijoiden oikeudenmukaista ja tasapuolista kohtelua. Panostamme TAMKissa sekä jatkuvaan osaamisen kehittämiseen että psykologisesti turvallisen toimintakulttuurin rakentamiseen.

Katsomme yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen lisäävän opiskelu- ja työhyvinvointia sekä oikeudenmukaisuuden kokemista. Sitä kautta se vaikuttaa positiivisesti koko TAMK-yhteisöön. Käsittelemme yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioita vuosittain eri foorumeissa.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kytkeytyvät läheisesti myös saavutettavuuteen. Lue lisää TAMKin saavutettavuusperiaatteista, käytännön toimista ja kehittämiskohteista.

TAMK työnantajana

TAMK on moniammatillinen ja työelämäläheinen korkeakoulu, jonka osaamisalueina ovat liiketalous ja media, pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri, rakennettu ympäristö ja biotalous, sosiaali- ja terveysala sekä teollisuusteknologia. Koulutus, TKI-toiminta ja maksullinen palvelutoiminta kytkeytyvät TAMKissa saumattomasti toisiinsa. Opetushenkilöstön lisäksi TAMKissa työskentelee asiantuntijoita TKI-toiminnassa sekä useissa opetuksen tukipalveluissa kuten opiskelijoiden ohjauksen ja hyvinvoinnin palveluissa. Myös viestintä-, IT-, talous- ja henkilöstöpalvelut ovat TAMKissa edustettuina. Kaiken kaikkiaan TAMKissa työskentelee yli 700 asiantuntijaa!