Hyppää pääsisältöön

Tampereen ammattikorkeakoulu työnantajana

TAMKin perustehtävä on tuottaa uutta osaamista työelämään. Käytännössä tämä tarkoittaa sekä laadukasta opetus- ja ohjaustyötä että innovatiivista TKI-työtä yhteistyössä muun työelämän kanssa. Kaiken kaikkiaan TAMKissa työskentelee yli 700 eri alojen asiantuntijaa monipuolisissa tehtävissä.

TAMK on moniammatillinen asiantuntijoiden yhteisö

TAMK on moniammatillinen ja työelämäläheinen korkeakoulu, jonka osaamisalueina ovat liiketalous ja media, pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri, rakennettu ympäristö ja biotalous, sosiaali- ja terveysala sekä teollisuusteknologia. Nämä viisi osaamisyksikköä vastaavat ydintoimintojen johtamisesta siten, että koulutus, TKI-toiminta ja maksullinen palvelutoiminta kytkeytyvät saumattomasti toisiinsa.

Opetushenkilöstön lisäksi TAMKissa työskentelee asiantuntijoita tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) sekä useissa opetuksen tukipalveluissa kuten opiskelijoiden ohjauksen ja hyvinvoinnin palveluissa. Myös viestintä-, IT-, talous- ja henkilöstöpalvelut ovat TAMKissa edustettuina.

TAMKin perustehtävä on tuottaa uutta osaamista työelämään. TAMKin strategiassa on tunnistettu kolme päätavoitetta, jotka tukevat tämän päätehtävän toteuttamista. Näitä ovat kansainvälisyys, työelämälähtöisyys ja pedagoginen uudistumiskyky.

Hyvinvointi, osallisuus ja kehittymismahdollisuudet

Henkilöstön kehittäminen

Henkilöstön kehittäminen perustuu TAMKin strategiaan, toimintaympäristön muutoksiin ja tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoimiseen. Panostamme erityisesti asiantuntijuuden kehittämiseen, pedagogiseen uudistumiskykyyn, valmentavaan esihenkilötyöhön ja palvelevan toimintakulttuurin rakentamiseen sekä ylläpitämiseen. Lisäksi kannustamme henkilöstöä yrittäjämäiseen työskentelyotteeseen ja hyödynnämme sen etuja myös käytössä olevassa tiimimäisessä toimintatavassa.

Kaikkien henkilöstön jäsenten kanssa käydään säännöllisesti Tavoite- ja osaamiskeskustelut. Huomioimme niissä esiin tulevat kehittämistarpeet vuosittain toiminnan suunnittelussa.

Henkilöstön hyvinvointi

Tarkastelemme TAMKissa henkilöstön hyvinvointia laajasti. Työhyvinvointi koostuu henkilön valmiuksista onnistua työtehtävissään sekä työkyvystä ja motivaatiosta, työilmapiiristä, sujuvasta yhteistyötä ja hyvästä johtamiskulttuurista.

Toteutamme työhyvinvointiin liittyvää seurantaan säännöllisesti ja pyrimme edistämme hyvinvointia erilaisilla toimenpiteillä ja palveluilla. Näitä ovat muun muassa käytössä oleva valmentava johtaminen ja tiimimäinen toimintapa sekä valittujen käytäntöjen jatkuva kehittäminen. Toimiva työterveyspalvelu ja SportUni-liikuntapalvelut edistävät osaltaan henkilöstön hyvinvointia.

Yhtäläiset mahdollisuudet osallistua TAMKin toimintaan

Ylläpidämme ja kehitämme TAMKissa henkilöstön osaamista sekä psykologisesti turvallista työyhteisöä. Psykologinen turvallisuus kannustaa jokaista tuomaan esiin ideoitaan, jakamaan keskeneräisiäkin ajatuksia ja haastamaan tarpeen tullen ilman pelkoa nolatuksi tulemisesta tai suurennuslasin alle joutumisesta. TAMKissa psykologinen turvallisuus liittyy läheisesti myös tiimimäiseen toimintatapaan ja yrittäjämäiseen työskentelyotteeseen.

Arvostamme TAMKissa avointa keskustelukulttuuria ja panostamme siihen monin eri tavoin. Käytössä ovat muun muassa erilaiset keskustelufoorumit johdon ja henkilöstön välillä sekä esihenkilöiden, tiimien ja kollegoiden kesken.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus TAMKissa
Saavutettavuus TAMKissa

Yrittäjämäinen tiimityö

Työnteon periaatteet:

  1. Voin vaikuttaa tarttumalla asioihin.
  2. Minulla on tiimissä lupa yrittää, epäonnistua ja onnistua.
  3. Minulla on mahdollisuus ottaa riski ja jakaa sen ”taakka” yhdessä.
  4. Vien kannustavalla toiminnallani tiimiäni eteenpäin.
  5. Uskallan jakaa hassut ja keskeneräiset ideat, ja minua autetaan.
  6. Vaikutan ympärilläni ja vaikutun muiden yrittämisestä