Hyppää pääsisältöön
Keskustakampuksen aula

Kampuskehitys-kehittämishanke

Tampereen yliopiston tiloja kehittämällä pyritään vastaamaan yliopiston tulevaisuuden toiminnan tarpeisiin, vastuullisuustavoitteisiin ja tukemaan yhteisön elinvoimaisuutta. ​ Kampuskehityshankkeessa määritellään yhdessä yhteisön kanssa, miltä kampuskokonaisuutemme näyttää vuonna 2030 - mistä rakennuksista luovutaan ja miten käyttöön jääviä rakennuksia kehitetään.​ Tavoitteena on luoda yhdessä monikäyttöisiä ja monialaisuutta vahvistavia oppimis-, työ-, tutkimus- ja kohtaamisympäristöjä – tiloja, jotka vastaavat käyttäjiensä ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin nyt ja pitkälle tulevaisuuteen.

Kampukset alustana yhteiselle tekemiselle ja ekosysteemin rakentumiselle

Yhteistyö

Toimintaympäristöt edistävät yhteistyötä niin yhteisön sisällä kuin elinkeinoelämän, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoidenkin kanssa. Ne luovat alustan yhteiselle tekemiselle ja ekosysteemien rakentumiselle

Tilojen avautuminen toimintaympäristöön

Tilojen avautuminen ympäröivään yhteiskuntaan tukee tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoiminnan elinvoimaisuutta ja kansainvälisyyttä

Ajanmukaiset kampusympäristöt

Ajanmukaiset, toimintatapoja tukevat kampusympäristöt ovat merkittävä korkeakouluyhteisön kilpailukykyyn ja vetovoimaan vaikuttava tekijä niin kotimaassa  kuin kansainvälisestikin.

Vastuullista kampuskehitystä yhteisön ja ympäristön hyväksi

Sosiaalinen ja kulttuurinen vastuu

Käyttäjien tarpeen ja työtavan mukaan muuntuvat, saavutettavat yhteiskäyttötilat tukevat korkeakoulun yhteisöllisyyttä ja ihmisten sekä eri tieteenalojen monikulttuurista, tasaveroista kohtaamista.

Ekologinen vastuu

Valtiollisten ilmastotavoitteiden myötä opetusministeriö edellyttää myös korkeakouluilta ilmastotoimenpiteitä. Tampereen korkeakouluyhteisön tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Osana tätä tavoitetta vähennetään yhteisön tiloja 25 prosenttia vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Taloudellinen vastuu

Muuntuvat yhteiskäyttötilat ja sitä tukeva toiminallinen kehitys mahdollistavat korkeakouluyhteisön tilojen tiivistämisen ja paremman käyttöasteen. Myös toiminnaltaan päällekkäisistä tiloista voidaan luopua ja ottaa tiloja käyttäjien tarpeita aiempaa paremmin vastaavaan hyötykäyttöön. Näin kyetään saavuttamaan pitkällä aikavälillä kokonaistaloudellista hyötyä.

Kampuksella kaksi hahmoa istumassa

Kampuskehityksen nykytila-analyysi

Kampuskehityksen keväällä 2019 julkaistu nykytila-analyysi antaa suuntaviivoja tulevaisuuden kehittämistyölle. Kampuskehityksen nykytila-analyysiin kerättiin kevään 2019 aikana laajasti informaatiota muun muassa tiloista, toiminnasta, toimintaympäristöistä ja toimijoista.

Kampuskehitysstrategia 2020-2030

Kampuskehityksen nykytila-analyysin pohjalta muodostettu kampuskehitysstrategia ohjaa kampuskehityksen suuntaa ja käytännön toimintasuunnitelmia. Kampuskehitysstrategian tavoitteena on luoda ympäristöjä, jotka tukevat toimivaa arkea kampuksilla.

Viisivuotinen strateginen hanke

Kampuskehitys on yksi yliopiston viisivuotisista strategisista hankkeista. Hankkeessa keskitytään korkeakouluyhteisön synergiahyötyjä ja strategioita edistävään kampusympäristöjen kehittämiseen. Tavoitteena on vastuullinen ja toimivaa kampusarkea tukeva kolmen kampusalueen kokonaisuus

Kampussiluetti