Hyppää pääsisältöön
Pyöräilijöitä Hervannan kampuksen Kampusareenan pihalla

Kestävä kehitys korkeakouluyhteisössä

Tampereen korkeakouluyhteisö rakentaa toimintakulttuuria, joka edistää kestävää kehitystä yhteisön toiminnassa, opetuksessa, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Etsimme monialaisia, vaikuttavia vastauksia kestävän kehityksen edistämiseen paikallisesti ja globaalisti. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen.

Kestävä korkeakouluyhteisö

Tampereen korkeakouluyhteisössä kestävyyttä ja vastuullista toimintaa edistetään niin ekologisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisestikin – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti

Kestävä kehitys koulutuksessa

Tavoitteena on, että korkeakouluyhteisömme jokainen tieteen- ja koulutuksenala kykenee tunnistettavasti osallistumaan yhteiskunnan kestävään kehitykseen. Tämä näkyy myös yhteisömme asettamissa osaamistavoitteissa.

Kestävä kehitys tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa

Olemme sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassamme sekä etsimään ratkaisuja yhteiskunnan kestävään uudistumiseen. Teemme tutkimusta ja kehittämistoimintaa eettisesti kestävällä tavalla, hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.

Kestävä toiminta kampuksilla

Korkeakouluyhteisö vahvistaa kestäviä käytäntöjä niin kampusten tilojen käytössä ja kehittämisessä kuin korkeakouluyhteisön jäsenten ja yhteistyökumppaneiden arkipäivän toiminnassakin.

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Teemme yhteistyötä elinkeinoelämän ja julkisen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kestävän kehityksen edistämiseksi yhteiskunnallisesti.