Hyppää pääsisältöön

Ympäristöpolitiikan tutkimusryhmä (PONTE)

Tampereen yliopisto
Ympäristöpolitiikka ja aluetiede
KärkialueYhteiskunta
Puisto

Ympäristöpolitiikan tutkimusryhmä PONTE luo teoreettista ja empiiristä tietämystä ympäristökysymysten yhteiskunnallisesta olemuksesta ja tuottaa käytännön ratkaisuja spesifeihin ympäristöongelmiin.

PONTE on osa Tila- ja ympäristöpolitiikan tutkimusohjelmaa (POLEIS) Johtamisen ja talouden tiedekunnassa.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

PONTE:n toiminta jakautuu kolmeen toisiinsa liittyvään tutkimusalueeseen, jotka kattavat laajasti aikamme keskeisimpiä haasteita kuten kestävyys, kaupungistuminen ja ilmastokriisi.

  1. Ympäristöpolitiikan ja -hallinnan alla tutkitaan ympäristöpoliittisten prosessien luonnetta, ympäristöpoliittista toimijuutta ja ympäristökonfliktien dynamiikkaa.  
  2. Luontopolitiikan tutkimuksessa analysoidaan ei-inhimillisen luonnon materiaalista ja diskursiivista roolia kestävän politiikan luomisessa ja toteuttamisessa. Tutkimus paneutuu myös poliittisen päätöksenteon yhteistyöprosesseihin ja käytäntöihin. 
  3. Kaupunkitutkimus keskittyy ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kaupungistumisen kysymyksiin. Tutkimuksessa analysoidaan mm. asiantuntijoiden ja kansalaisten roolia, maankäytön ja kaavoituksen politiikkaa, osallisuuden ja vaikuttamisen kysymyksiä sekä kiertotalouden, kestävien energiaratkaisujen ja täydennysrakentamisen edellytyksiä.

Ryhmän johtaja