Hyppää pääsisältöön

CICAT2025

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.11.2018–30.11.2023
CICAT2025
Strategic research logo

CICAT2025-hanke on monialainen Strategisen Tutkimusneuvoston (STN) rahoittama hanke, jonka  tarkoituksena on edistää siirtymistä lineaaritaloudesta kestävämpään kiertotalouteen. CICAT2025 tukee Suomen strategista kansallista tavoitetta olla vuoteen 2025 mennessä johtava kiertotalouden maa ja auttaa kiertotalouden toimijoita siirtymissä innovaatioista kohti tuottavaa liiketoimintaa. CICAT2025 edistää näitä tavoitteita tunnistamalla kiertotaloutta edistäviä ja vauhdittavia tekijöitä sekä etsimällä ratkaisuja yrityksille, kaupungeille ja päättäjille kiertotalouteen siirtyessä. CICAT2025-hankkeen tutkimus kohdistuu sekä kiertotaloutta vauhdittaviin moninaisiin mekanismeihin eli katalyytteihin että kiertotalouden ekosysteemeihin, koska kiertotaloudellistuminen vaatii systeemistä muutosta. CICAT2025 tekee tiivistä yhteistyötä yritysten, kaupunkien, liittojen ja ministeriöiden kanssa sekä tutkimusta kansallisten ja kansainvälisten yliopistokumppanien kanssa, koska vain erilaisia näkökulmia yhdistämällä voimme luoda uutta tietoa siitä, miten edistää kiertotalouteen siirtymistä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tavoite ja tehtävät

Luonnonvarojen vähetessä ja ilmastonmuutoksen edetessä, Suomen ja koko maailman on tarve siirtyä resurssitehokkaampaan kiertotalouteen. Koska muutos on systeeminen, se ei tapahdu helposti ja tarvitaan läpi yhteiskunnan meneviä keinoja muutoksen vauhdittamiseksi ja uutta tietoa päättäjille keinoista, joilla muutosta voidaan vauhdittaa. CICAT2025:n tarkoituksena on luoda uutta tietoa kiertotalouden erilaisista katalyyteistä teknologisesta, liiketoiminnallisesta, lainsäädännöllisistä ja kulttuurisista näkökulmista sekä tutkii näiden katalyyttien yhteisvaikutuksia uuden liiketoiminnan syntymisessä. Hankkeessa yhdistetään osaamista teknologiasta, liiketoiminnasta, politiikasta, taiteesta, lingvistiikasta, lainsäädännöstä ja sidosryhmävuorovaikutuksesta. Hankkeen tulosten on tarkoitus tuottaa asiantuntijoiden ja päättäjien käyttöön tieteellistä tietoa ja käytettäviä työkaluja kiertotaloudesta.

Vaikuttavuus

​​​​​Tarkoituksena on luoda uutta tietoa kiertotalouden erilaisista katalyyteistä teknologisesta, liiketoiminnallisesta, lainsäädännöllisistä ja kulttuurisista näkökulmista sekä tutkii näiden katalyyttien yhteisvaikutuksia uuden liiketoiminnan syntymisessä. Hankkeessa yhdistetään osaamista teknologiasta, liiketoiminnasta, politiikasta, taiteesta, lingvistiikasta, lainsäädännöstä ja sidosryhmävuorovaikutuksesta. Hankkeen tulosten on tarkoitus tuottaa asiantuntijoiden ja päättäjien käyttöön tieteellistä tietoa ja käytettäviä työkaluja kiertotaloudesta.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia, Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN)

Koordinoiva organisaatio

University of Tampere, Industrial Management

Yhteistyötahot

​​​​​Tampereen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto

Yhteyshenkilöt

Hankekonsortion johtaja: Leena Aarikka-Stenroos - leena.aarikka-stenroos [at] tuni.fi / +358 503015476