Hyppää pääsisältöön

Affective landscapes of running

Tampereen yliopisto
1.9.2016–31.8.2019

Hankkeessa tutkitaan monipuolisilla laadullisilla menetelmillä kuntoilijoiden kokemuksia ja käytäntöjä juoksemisesta luonnonympäristössä. Tutkimuksessa tarkastellaan polkujuoksua kehollisena, aistien välittämänä käytäntönä, jonka kautta muodostuu ja ylläpidetään vuorovaikutussuhteita kehon, itsen ja ympäristön välillä. Aiempi tutkimus kertoo, että liikunta viherympäristöissä on terveyden ja hyvinvoinnin kannalta myönteistä. On kuitenkin vain vähän tietoa luontoliikunnan harrastajien käytännöistä ja kokemuksista. Siksi hankkeessa kysytään juoksun harrastajilta: Miten ympäristö vaikuttaa heidän juoksukokemuksiinsa? Miten he kokevat ympäristön juostessaan?

Tausta

Aiempi tutkimus luontoliikunnan hyvinvointivaikutuksista on ollut pääasiassa kyselyihin, mittauksiin ja koeasetelmiin perustuvaa, ja sen avulla ei olla päästy kiinni päivittäisiin kokemuksiin liikunnasta viherympäristöissä.

Tavoite ja tehtävät

Laadullisin menetelmin saatava tieto ihmisten kokemuksista ja käytännöistä tuo uusia näkökulmia siihen, mitkä tekijät vaikuttavat luontoliikunnan harrastamiseen ja sen hyvinvointivaikutuksiin käytännössä. Tällainen tieto auttaa virkistysalueiden ja -reittien suunnittelua.

Koordinoiva organisaatio

Tampereen yliopisto

Yhteyshenkilöt

Tutkijatohtori

Jarkko Bamberg        

jarkko.bamberg [at] uta.fi    

040 727 1215