Hyppää pääsisältöön

Strateginen maankäytön suunnittelu toimijuuksia muokkaavana skenaariotarinoiden kerrontana: haaste legitimaatiolle? (SCENSLECO)

Tampereen yliopisto

Hankkeessa tutkitaan, kuinka suunnittelun legitimiteettiä tuotetaan ja ylläpidetään strategisissa maankäytön suunnitteluprosesseissa. Näkemyksemme on, että institutionaalisesti epäselvissä strategissa maankäytön suunnitteluprosesseissa legitimaatio ei rakennu muodollisen toimivallan tai juridisten oikeuksien varaan, vaan se muodostuu tilannekohtaisesti suunnittelun aikana. Tämä ilmenee tarinankerrontana, jonka tarkoituksena on luoda kertomuksia, jotka luovat ymmärrystä nykytilanteesta ja tulevaisuudesta sekä tuovat yhteen eri toimijoita.

Tausta

Hanke on Tampereen yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteishanke. Hanketta johtaa professori Raine Mäntysalo Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitokselta ja Tampereen osahanketta johtaa ympäristöpolitiikan yliopistonlehtori Helena Leino.  

Hankkeen tutkijat: Raine Mäntysalo (Aalto-yliopisto) Helena Leino (Tampereen yliopisto) Ari Jokinen (Tampereen yliopisto) Markus Laine (Tampereen yliopisto) Kristi Grisakov (Aalto-yliopisto) Vesa Kanninen (Aalto-yliopisto) Eva Purkarthofer (Aalto-yliopisto) Simo Syrman (Aalto-yliopisto) Johanna Tuomisaari (Tampereen yliopisto)

Tavoite ja tehtävät

Strategisuus on korostunut viime vuosina maankäytön suunnittelussa osana yhteiskunnan managerialistista käännettä. Erilaiset suunnitteluun sisällytetyt vapaamuotoiset suunnitteluinstrumentit kuten rakennemallit ja kehityskuvat korostavat tarinallista suunnitteluotetta. Näiden strategisen suunnittelun uusien muotojen suhde lakisääteiseen suunnittelujärjestelmään on kuitenkin jäänyt epäselväksi.

Erityisesti uudet suunnittelumuodot nostavat esiin kysymyksen suunnittelun legitimiteetistä.   Tutkimuksessa etsitään keinoja integroida vapaamuotoiset ja lakisääteiset strategisen maankäytön suunnittelun muodot ja siten lisätä suunnittelun legitimiteettiä.

Tarkastelemme erityisesti 1) osallisten oikeuksia ja vastuita, 2) demokratiaa ja valtaa sekä 3) tiedon muodostusta. Tutkimukseen sisältyy Tampereen Tammelaan kohdistuva case-tutkimus, Lahden yleiskaavan tarkastelu sekä Suomen kaupunkiseuduille laadittujen epämuodollisten rakennemallien analyysi.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Koordinoiva organisaatio

Aalto University

Yhteyshenkilöt

Helena Leino

Yliopistonlehtori

helena.leino [at] uta.fi

+358 40 190 9751