Hyppää pääsisältöön

Yhteiskunnallisen ja kriittisen laskentatoimen tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä tarkastelee laskentatoimen roolia yhteiskunnassa sekä sen suhdetta laajempiin kestävän kehityksen kysymyksiin. 

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimusryhmän toimintaa ohjaa kysymys siitä, millainen rooli laskentatoimen ja raportoinnin käytännöillä on oikeudenmukaisen, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämmän yhteiskunnan rakentumisessa. Olemme teoreettisesti sekä metodologisesti avarakatseisia ja lähestymme tutkimuskohteitamme usein kriittisestä näkökulmasta. Ajattelemme laskentatoimea yhteiskunnallisena instituutiona, jolla on moninaisia vaikutuksia yhteiskunnan eri tasoilla. Suuri osa tutkimuksestamme sijoittuukin eri tieteenalojen rajapinnoille.

Laskentatoimella on vahva asema organisaatioissa ja yhteiskunnissa toimintona, joka tuottaa monentyyppistä informaatiota päätöksentekijöille ja eri sidosryhmille. Laskentatoimen käsitteet ja käytännöt vaikuttavat yksilöiden toimintaan, ohjaavat organisaatioiden päätöksentekoa sekä muokkaavat yhteiskunnallisia toimintamalleja ja puhetapoja. Kriittisen laskentatoimen tutkijoina haastamme monia itsestään selvinä pidettyjä oletuksia kysymällä, voisivatko asiat kuitenkin olla toisin. Kriittisen tutkimusperinteen mukaisesti myös vallan ja valta-asetelmien tarkastelu on keskeinen osa tutkimustyötämme. 

Laskentainformaation ja laskentatoimen käytäntöjen keskeinen yhteiskunnallinen asema tarkoittaa myös sitä, että niillä on olennainen rooli organisaatioiden ja yhteiskuntien pyrkimyksessä kohti vähähiilisempiä, monimuotoisempia ja kestävämpiä yhteiskunta- ja talousjärjestelmiä. Yhteiskunnallisen laskentatoimen tutkijoina tarkastelemme laskentatoimea kestävän kehityksen näkökulmasta, jolloin tyypillisten taloudellisten tekijöiden rinnalla pohditaan laskentatoimen merkitystä ympäristönäkökohtien ja yhteiskunnallisen ulottuvuuden kautta.  

Tutkimusryhmämme pyrkii tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta. Ryhmämme jäsenet johtavat tai ovat mukana useissa hankkeissa, joita rahoitetaan niin kotimaisista kuin kansainvälisistäkin lähteistä.

Viimeisimmät julkaisut:

Laaksonen, J. (in press). Translation, hegemony and accounting: A critical research framework with an illustration from the IFRS context. Critical Perspectives on Accounting, 102352. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2021.102352

Mäkelä, H. & Cho, C.H. (in press) Calls for accountability and sustainability: how organisations respond. In Adams, C.A. (ed.) Handbook of Accounting and Sustainability. Edward Elgar Publishing.

Rodrigue, M. & Laine, M. (in press). Shadow accounts and alternative portrayals. In Adams, C.A. (ed.) Handbook of Accounting and Sustainability. Edvard Elgar.

Jokinen, J., Mäkelä, M., Heikkilä, K., Apostol, O., Kalliomäki, H. & Saarni, J. 2022. Creating futures images for sustainable cruise ships: Insights on collaborative foresight for sustainability enhancement. Futures 135, 102873

Järvinen, J., Laine, M., Hyvönen, T. & Kantola, H. (2022). Just look at the numbers: A Case Study on Quantification in Corporate Environmental Disclosures. Journal of Business Ethics, 175, 23-44. https://doi.org/10.1007/s10551-020-04600-7

Laine, M., Tregidga, H. & Unerman, J. 2022. Sustainability Accounting and Accountability. 3rd edition. Routledge: Abingdon.

Tregidga, H. & Laine, M. 2022. On crisis and emergency: Is it time to rethink long-term environmental accounting? Critical Perspectives on Accounting, 82, 102311.

Vinnari, E., Chua, W.F. & Baxter, J. 2022. Accounting, accountability and animals. Critical Perspectives on Accounting, 84, 102412. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2021.102412

Vinnari, E. & Vinnari, M. 2022. Making the invisibles visible: including animals in sustainability (and) accounting. Critical Perspectives on Accounting, 82, 102324. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2021.102324

Albu, N., Albu, C.N., Apostol, O. & Cho, C. 2021. The past is never dead: the role of imprints in shaping social and environmental reporting in a post-communist context. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 34(5), 1109-1136.

Apostol, O., Mäkelä, M., Heikkilä, K., Höyssä, M., Kalliomäki, H., Jokinen, L. & Saarni, J. 2021. Triggering sustainability communication in a B2B context: combining action research and sensemaking. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 34(4), 849-876.

Laaksonen, J. 2021. International comparability and translation: how is the concept of equivalence used and understood in accounting research? Accounting, Auditing & Accountability Journal, 34(1), 137-163.

Laine, M. & Vinnari, E. 2021. Counter-narratives in accounting research: a methodological perspective. In: Lueg, K., & Lundholt, M. W. (Eds.). The Routledge Handbook of Counter-Narratives, pp. 122-131. London: Routledge.

Mäkelä, H. 2021. Roles of accounting in shaping a contested terrain of social enterprise. Social and Environmental Accountability Journal, 41(3), 151-170. https://doi.org/10.1080/0969160X.2021.1872397

Mäkelä, H. 2021. Vastuullisuusraportoinnin monet roolit. In Vastuullinen viestintä, ProComma Academic 2021. pp. 76-90.

Silvola, H. & Vinnari, E. 2021. The limits of institutional work: a field study on auditors’ efforts to promote sustainability assurance in a trust society. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 34(1), 1-30.

Tregidga, H. & Laine, M. 2021. Stand-alone and integrated reporting. In Bebbington, J., Larrinaga, C., O’Dwyer, B. & Thomson, I. (eds.) Routledge Handbook on Environmental Accounting. London: Routledge.

Vinnari, E. (2021). Animals, activists and accounting: on confronting an intellectual dead end. Social and Environmental Accountability Journal, 41(3), 194-200. https://doi.org/10.1080/0969160X.2021.1889387

Vinnari, E. & Vinnari, M. 2021. Accounting for animal rights. In: J. Bebbington, C. Larrinaga, B. O’Dwyer & I. Thomson (eds.). Routledge Handbook on Environmental Accounting. London: Routledge.

Laaksonen J. & Koskinen, K. 2020. Venuti and the Ethics of Difference. In Koskinen, K. & N.K. Pokorn (Eds.) Routledge Handbook of Translation and Ethics. Routledge: Abingdon.

Laine, M., Scobie, M., Sorola, M. & Tregidga, H. 2020. Special Issue Editorial: Social and Environmental Account/Ability 2020 and Beyond. Social and Environmental Accountability Journal, 40(1), 1-23.

Peda, P. & Vinnari, E. 2020. The discursive legitimation of profit in public-private service delivery. Critical Perspectives on Accounting, 69. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2019.06.002

Apostol, O. & Pop, A. 2019. ‘Paying taxes is losing money’: A qualitative study on institutional logics in the tax consultancy field in Romania. Critical Perspectives on Accounting, 58, 1-23.

Dillard, J. & Vinnari, E. 2019. Critical dialogic accountability: From accounting-based accountability to accountability-based accounting. Critical Perspectives on Accounting, 62, 16-38.

Heikkinen, A., Nieminen, J., Kujala, J., Mäkelä, H., Jokinen, A. & Lehtonen, O. (2019), Stakeholder engagement in the generation of urban ecosystem services. In Kangas, Kujala, Heikkinen, Lönnqvist, & Laihonen (eds) Leadership for Change. Tampere: Tampere Univ. Press.

Kujala, J., Heikkinen, A., Nieminen, J., Jokinen, A., Lehtonen, O., Tapaninaho, R. & Mäkelä, H. (2019), Stakeholder interests in ecosystem services. Case Vuores stormwater system. In Day, A. K. & Lehtimäki, Hanna. Evolving Business Models in Ecosystem of Disruptive Technologies and Social Media. New Delhi: Bloomsbury, pp. 136–146.

Mäkelä, H. & Laine, M. 2019. Laskentatoimen ympäristösuhde. Tiede & Edistys, 44(2), 120-134.

Puroila, J. and Mäkelä, H. 2019. Matter of opinion. Accounting, Auditing and Accountability Journal. 32(4), 1043-1072.