Hyppää pääsisältöön

Matias Laine

professori, laskentatoimi

Oma esittely

Tutkimusintressini ovat liiketoiminnan, yhteiskunnan ja luonnonympäristön rajapinnassa. Olen kiinnostunut ymmärtämään, millainen rooli yrityksillä ja liike-elämällä laajemmin on ja voi olla yhteiskuntien pyrkiessä kohtaamaan eskaloituvia globaaleja ympäristöhaasteita. Näen laskentatoimen tuottaman informaation olevan tässä keskiössä. Tutkimustyössäni tarkastelen kriitttisesti, millainen merkitys erilaisilla kestävään kehitykseen liittyvillä indikaattoreilla sekä raportointi- ja laskentakäytännöillä on niin organisaatioiden toiminnan kuin laajemmin yhteiskunnallisen muutoksen näkökulmasta.

Yhteiskunnallisen ja kriittisen laskentatoimen tutkimusryhmä 

Työtehtävät

Toimin laskentatoimen vastuuprofessorina.

Luottamustoimet

Centre for Social and Environmental Accountability Research (St.Andrews; UK): Johtokunnan jäsen 2007- (pj 2023-)

European Accounting Review: Päätoimittaja 2024-2027

European Accounting Association: Tieteellisen komitean jäsen 2019-2024

European Accounting Association: Konferenssikomitean pj 2015-2021

European Accounting Association: Johtokunnan jäsen 2020-2021

Social and Environmental Accountability Journal: Päätoimittaja 2016-2019

Useiden tieteellisten lehtien toimituskunnan jäsen (mm. Accounting, Auditing & Accountability Journal, Critical Perspectives on Accounting, European Accounting Review)

Tieteenalat

Laskentatoimi ja kestävä kehitys; kriittinen laskentatoimen tutkimus; laskentatoimi ja yritysvastuu; ESG-informaatio; yritysvastuuraportointi

Tutkimusrahoitus

CARACC: Carbon accounting in Organisational decision-making (Suomen Akatemia, konsortiossa OY), 2021-2025. Akatemiatutkija: Towards sustainability? The role of corporate sustainability disclosures within society (Suomen Akatemia): 2017-2022.

Merkittävimmät julkaisut

Bebbington, J., Laine, M., Larrinaga, C. & Michelon, G. (in press). Environmental Accounting in the European Accounting Review: A Reflection. European Accounting Review. 

Correa, C., Laine, M. & Larrinaga, C. (2023). Taking the world seriously: Autonomy, reflexivity and engagement research in social and environmental accounting. Critical Perspectives on Accounting, 102554.

Laine, M., Tregidga, H. & Unerman, J. (2022). Sustainability Accounting and Accountability. 3rd Ed. Routledge.

Järvinen, J., Laine, M., Hyvönen, T. & Kantola, H. (2022). Just Look at the Numbers: A Case Study on Quantification in Corporate Environmental Disclosures. Journal of Business Ethics, 175, 23-44.

Tregidga H. & Laine, M. (2022). On crisis and emergency. Is it time to rethink long-term environmental accounting. Critical Perspectives on Accounting, 82, 102311. 

Mäkelä, H. & Laine, M. (2019). Laskentatoimen ympäristösuhde. Tiede & Edistys, 44(2), 120-134.

André, K., Cho. C.H. & Laine, M. (2018). Reference points for measuring social performance: A case study of a social business venture. Journal of Business Venturing, 33(5), 660-678.

Vinnari, E. & Laine, M. (2017). The moral mechanism of counter accounts: The case of industrial animal production. Accounting, Organizations and Society, 57, 1-17.

Ylönen M. & Laine M. (2015). “For logistical reasons only? A case study of tax planning and corporate social responsibility reporting”. Critical Perspectives on Accounting, 33, 5-23.

Cho C.H., Laine M., Roberts R.W. and Rodrigue M. (2015). “Organized Hypocrisy, Organizational Façades, and Sustainability Reporting”. Accounting, Organizations and Society, 40(1), 78-94.