Henkilöprofiili

Eija Vinnari

professori, Public financial management
Sub unit: Hallintotieteet |
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Osaamisalueiden kuvaus

Laskentatoimi, talousjohtaminen, kestävä kehitys, yhteiskuntavastuu, julkinen sektori, metodologia, kriittinen tutkimus, tulkitseva tutkimus

Vastaanottoajat

Sopimuksen mukaan