Henkilöprofiili

Eija Vinnari

professori, Public financial management
Johtamisen ja talouden tiedekunta
| Sub unit: Hallintotieteet

Osaamisalueiden kuvaus

Laskentatoimi, talousjohtaminen, kestävä kehitys, yhteiskuntavastuu, julkinen sektori, metodologia, kriittinen tutkimus, tulkitseva tutkimus