Julkisen talousjohtamisen tutkimusryhmä

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Johtamisen ja talouden tiedekunta

Tutkimusryhmän keskeinen tehtävä on analysoida taloudellisen rationalismin muotoja nykymuotoisessa julkishallinnossa sekä muuttuvassa julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Ryhmä tutkii ja kehittää julkisen toiminnan taloudellisen arvioinnin malleja, järjestelmiä ja mittareita sekä julkisen toiminnan rahoitukseen, talouden ohjaukseen ja raportointiin liittyviä toimintapolitiikkoja, julkisorganisaatioiden toimintatapoja ja johtamista. Ryhmä tarkastelee julkisen talouden instituutioita ja toimintaa niin julkisorganisaatioiden tasolla kuin toimintapolitiikkojen ja yhteiskunnallisten järjestelmien tasolla.

Tutkimusryhmän tavoitteena on yhdistää taloutta koskeva laaja-alainen ymmärrys julkisten palvelujen kehittämiseen ja yleisemmin julkisen hallinnon toimintaan sekä tarjota tutkittua tietoa ja välineitä julkisen johtamisen tueksi. Ryhmä toteuttaa omalla toiminnallaan johtamiskorkeakoulun strategiaa tekemällä sekä korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta että soveltavaa suomalaisiin organisaatioihin ja instituutioihin kohdistuvaa tutkimusta. Lisäksi tutkimusryhmä osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tutkimusryhmä on haluttu yhteistyökumppani myös kotimaisten sidosryhmien keskuudessa.

Esimerkkejä tutkimusryhmän painopistealueista ovat:

  • Tuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaaminen ja johtaminen
  • Kestävä kehitys julkisen talousjohtamisen näkökulmasta
  • Hybridiorganisaatioiden hallinta ja talous
  • Julkisyhteisöjen laskentatoimi, tarkastus ja valvonta

Tutkimusryhmän jäsenet johtavat ja/tai ovat kumppaneina useissa erilaissa painopistealueisiin liittyvissä tutkimushankkeissa. Nämä ovat sekä perustutkimuksen (esim. Suomen Akatemia) että soveltavan tutkimuksen hankkeita. Hankkeita rahoitetaan sekä suomalaisista että kansainvälisistä rahoituslähteistä.

Yhteyshenkilöt

Jarmo Vakkuri

Professori, tutkimusryhmän johtaja

jarmo.vakkuri [at] uta.fi

+358 50 318 6042