Yhdyskuntasuunnittelun tutkimusryhmä

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimusryhmän ydintehtävä on ymmärtää kaupunkimaisten yhdyskuntien muutosta ja tulkita siihen liittyvää tietoa yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkipolitiikan suuntaamiseksi. Painopisteinä ovat globaali kaupunkikehitys, kompleksiset ja dynaamiset yhdyskunnat ja niiden mallintaminen, modernin kaupungin historia, hyvinvointi kaupunkiympäristössä sekä suomalainen suunnittelujärjestelmä. Tutkimusryhmä osallistuu aktiivisesti kaupunkisuunnittelusta ja -rakentamisesta käytävään julkiseen keskusteluun. Ryhmä toimii lisäksi kuntien, kaupunkien, kaupunkiseutujen, valtionhallinnon ja yksityisten toimijoiden luotettavana yhteistyökumppanina erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimusryhmän tavoitteena on, että Tampereen yliopisto profiloituu Suomen johtavaksi yliopistoksi kaupunkitutkimuksen saralla, mikä edellyttää yhteistyötä eri tiedekuntien ja tutkimusryhmien kesken. Tutkimusryhmä vakiintuu osana tätä kokonaisuutta kansainvälisesti vaikuttavaksi yhdyskuntasuunnittelun tutkimuksen toimijaksi.

Toiminnan vaikuttavuus

URMI (www.urmi.fi) tutkii kaupungistumisen ajureita ja vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita. UEL (www.urbedu.fi) pureutuu supistuvien kaupunkien ja marginaalisten yhteisöjen avaamiin näkymiin tulevaisuuden urbaanista yhteiskunnasta. ADELE2 tutkii immuunijärjestelmän toimintaa kaupunkiympäristössä ja kehittää skaalautuvia tapoja parantaa terveyttä ympäristö huomioon ottaen.

Yhteyshenkilöt

Panu Lehtovuori

Professori

panu.lehtovuori [at] tuni.fi

+358 50 525 0252

 

Ari Hynynen

Professori

ari.hynynen [at] tuni.fi

+358 40 839 8643

 

Juho Rajaniemi

Professori

juho.rajaniemi [at] tuni.fi

+358 44 524 7245